Deuteronomio 10:1-22

  • Duha ka tapitapi ginhimo liwat (1-11)

  • Ang ginapatuman ni Jehova (12-22)

    • Kahadluki, higugmaa si Jehova (12)

10  “Sadto nga tion nagsiling si Jehova sa akon, ‘Magbasbas ka sing duha ka tapitapi nga bato pareho sang nauna,+ kag magtaklad ka sa akon sa bukid. Maghimo ka man sing kaban* nga kahoy.  Kag isulat ko sa mga tapitapi ang mga pulong nga yara sa nauna nga mga tapitapi nga ginbuka mo, dayon ibutang mo ini sa kaban.’  Gani naghimo ako sing kaban nga akasya nga kahoy kag nagbasbas sing duha ka tapitapi nga bato pareho sang nauna kag nagtaklad ako sa bukid nga dala ang duha ka tapitapi.+  Dayon ginsulat niya sa mga tapitapi ang ginsulat man niya sa nauna,+ ang Napulo ka Sugo,*+ nga ginsiling ni Jehova sa inyo halin sa kalayo sa bukid+ sang adlaw nga nagtipon kamo didto,+ kag ginhatag ini ni Jehova sa akon.  Dayon nagdulhog ako sa bukid+ kag ginbutang ang mga tapitapi sa kaban nga ginhimo ko, suno sa ginsugo ni Jehova sa akon. Yara ini sa kaban tubtob subong.  “Dayon halin sa Beerot Bene-jaakan nagkadto ang mga Israelinhon sa Mosera. Didto napatay si Aaron, kag didto man sia ginlubong.+ Si Eleazar nga iya anak amo ang nagbulos sa iya bilang saserdote.+  Halin didto nagkadto sila sa Gudgoda, kag halin sa Gudgoda nagkadto sila sa Jotbata,+ isa ka duta nga may mga sapa.*  “Sadto nga tion ginpili ni Jehova ang tribo ni Levi+ agod magdala sang kaban sang katipan ni Jehova,+ agod magtindog sa atubangan ni Jehova sa pag-alagad sa iya, kag agod magpakamaayo sa mga tawo sa iya ngalan,+ nga ginahimo nila tubtob sini nga adlaw.  Amo kon ngaa wala ginhatagan sing parte ukon palanublion si Levi sa tunga sang iya mga utod. Si Jehova amo ang iya palanublion, suno sa ginsiling sa iya ni Jehova nga inyo Dios.+ 10  Nagtener ako sa bukid sa sulod sang 40 ka adlaw kag 40 ka gab-i+ pareho sang una, kag ginpamatian liwat ako ni Jehova.+ Indi luyag ni Jehova nga laglagon kamo. 11  Dayon nagsiling si Jehova sa akon, ‘Pangunahan mo ang katawhan kag maglakat kamo, agod makasulod sila sa duta nga ginpanumpa ko sa ila mga katigulangan nga ihatag sa ila kag panag-iyahan nila ini.’+ 12  “Kag karon, O Israel, ano bala ang ginapangayo ni Jehova nga inyo Dios sa inyo?+ Amo lamang ini: ang pagkahadlok kay Jehova nga inyo Dios,+ ang paglakat sa tanan niya nga dalanon,+ ang paghigugma sa iya, ang pag-alagad kay Jehova nga inyo Dios sa bug-os ninyo nga tagipusuon kag sa bug-os ninyo nga kalag,*+ 13  kag ang pagtuman sa mga sugo kag mga pagsulundan ni Jehova nga ginasugo ko sa inyo subong nga adlaw para sa inyo kaayuhan.+ 14  Iya ni Jehova nga inyo Dios ang mga langit, bisan ang pinakamataas nga langit,* kag ang duta kag ang tanan nga yara sa sini.+ 15  Apang ang inyo mga katigulangan lamang ang ginhigugma ni Jehova, gani ginpili niya kamo nga ila kaliwat+ halin sa tanan nga katawhan, pareho sang ginhimo niya sini nga adlaw. 16  Tinlui* ninyo ang inyo tagipusuon+ kag indi na kamo mangin batinggilan.*+ 17  Kay si Jehova nga inyo Dios amo ang Dios sang mga dios+ kag ang Ginuo sang mga ginuo, ang Dios nga halangdon, gamhanan, kag makahalawhaw, nga wala sing ginapasulabi+ kag wala nagabaton sing hamham. 18  Nagapakita sia sing hustisya sa ilo* kag sa balo nga babayi+ kag ginahigugma niya ang dumuluong nga pumuluyo+ kag ginahatagan sila sing pagkaon kag bayo. 19  Higugmaon man ninyo ang dumuluong nga pumuluyo, kay nangin dumuluong nga pumuluyo kamo sa duta sang Egipto.+ 20  “Magkahadlok kamo kay Jehova nga inyo Dios, mag-alagad kamo sa iya,+ magpabilin kamo sa iya, kag magpanumpa kamo paagi sa iya ngalan. 21  Sia ang Isa nga dapat ninyo dayawon.+ Sia ang inyo Dios, nga naghimo para sa inyo sining tanan nga daku kag makahalawhaw nga mga butang nga nakita ninyo.+ 22  Sang nagdulhog ang inyo mga katigulangan sa Egipto,+ 70 lang sila tanan,* kag karon ginpadamo kamo ni Jehova nga inyo Dios pareho sang mga bituon sa langit.+

Footnote

Ukon “baul.”
Sa literal, “ang Napulo ka Pulong.” Ginatawag man sa Ingles nga Decalogue.
Ukon “nalupyakan nga may tubig.” Tan-awa ang Glossary, “Nalupyakan.”
Tan-awa ang Glossary.
Ukon “ang langit sang mga langit.”
Ukon “Tulia.”
Sa literal, “indi na pagpatig-aha ang inyo liog.”
Ukon “wala sing amay nga bata.”
Ukon “70 ka kalag sila.”