1 Pedro 4:1-19

  • Magkabuhi sa kabubut-on sang Dios kaangay sang Cristo (1-6)

  • Malapit na ang katapusan sang tanan nga butang (7-11)

  • Nagaantos subong Cristiano (12-19)

4  Sanglit ang Cristo nag-antos sa unod,+ sangkapi man ninyo ang inyo kaugalingon sang amo man nga panghunahuna;* bangod ang tawo nga nag-antos sa unod nag-untat na sa pagpakasala,+  agod samtang buhi pa sia, magkabuhi sia indi para sa kailigbon sang tawo,+ kundi para sa kabubut-on sang Dios.+  Kay tuman na ang panahon nga ginhimo ninyo ang kabubut-on sang mga pungsod+ sang nagahimo kamo sang matampalason nga mga paggawi,* indi mapunggan nga mga kailigbon, sobra nga pag-inom, magansal nga kinalipay, paindisanay sa pag-inom, kag makangilil-ad nga pagsimba sa mga diosdios.+  Natingala sila nga wala kamo nagapadayon sa pagdalagan upod sa ila padulong sa amo man nga lamawan sang pagpatuyang, gani ginapakalain nila kamo.+  Apang ini nga mga tawo manabat sa isa nga magahukom sa mga buhi kag mga patay.+  Ang matuod, amo sini kon ngaa ginbantala man ang maayong balita sa mga patay,+ agod bisan ginhukman sila sa unod sa pagtamod sang mga tawo, magakabuhi sila suno sa espiritu sa pagtamod sang Dios.  Apang ang katapusan sang tanan nga butang malapit na. Gani, mangin maligdong kamo sing hunahuna,+ kag mangin handa* pirme sa pagpangamuyo.+  Labaw sa tanan, maghigugmaanay kamo sing tudok,+ bangod ang gugma nagatabon sang madamo nga sala.+  Mangin maabiabihon kamo sa isa kag isa nga wala nagakumod.+ 10  Suno sa dulot nga nabaton sang kada isa sa inyo, gamita ninyo ini sa pag-alagad sa isa kag isa subong maayong mga tulugyanan sang wala tupong nga kaayo sang Dios nga ginpakita sa nanuhaytuhay nga paagi.+ 11  Kon nagahambal ang isa, himuon niya ini subong sang paghambal sang sagrado nga mga kapahayagan sang Dios; kon nagaalagad ang isa, himuon niya ini suno sa kusog nga ginahatag sang Dios;+ agod sa tanan nga butang mahimaya ang Dios+ paagi kay Jesucristo. Mangin sa iya ang himaya kag gahom tubtob sa wala sing katubtuban. Kabay pa.* 12  Mga hinigugma, indi kamo matingala sa nagahingalayo nga mga pagtilaw nga nagakatabo sa inyo.+ 13  Sa baylo, padayon kamo nga magkasadya+ sa kasangkaron nga nangin umalambit kamo sa mga pag-antos sang Cristo,+ agod magkalipay man kamo sing labi sa tion sang pagpahayag sang iya himaya.+ 14  Kon ginapakahuy-an* kamo bangod sa ngalan sang Cristo, magkalipay kamo,+ bangod ang espiritu sang himaya, ang espiritu mismo sang Dios, yara sa inyo. 15  Apang, dapat nga wala sing isa sa inyo nga mag-antos subong manugpatay ukon kawatan ukon makasasala ukon mahilabtanon sa hilikuton sang iban.+ 16  Apang kon ang isa nagaantos bangod isa sia ka Cristiano, indi sia magkahuya,+ kundi padayon niya nga himayaon ang Dios samtang ginadala ini nga ngalan. 17  Kay ini na ang gintalana nga tion nga ang paghukom magasugod sa balay sang Dios.+ Karon kon magasugod ini sa aton,+ ano ayhan ang mangin resulta para sa mga indi matinumanon sa maayong balita sang Dios?+ 18  “Kag kon ang matarong nga tawo dapat magpangabudlay agod maluwas, ano ang matabo sa indi diosnon kag sa makasasala?”+ 19  Gani, ang mga nagaantos nahisuno sa kabubut-on sang Dios dapat padayon nga magtugyan sang ila kaugalingon* sa matutom nga Manunuga samtang nagahimo sila sang maayo.+

Footnote

Ukon “pamat-od; determinasyon.”
Ukon “makahuluya nga mga paggawi.” Plural sang Griego nga a·selʹgei·a. Tan-awa ang Glossary.
Ukon “mangin alisto; nagabugtaw.”
Ukon “Amen.” Tan-awa ang Glossary.
Ukon “ginainsulto.”
Ukon “ila kalag.”