1 Pedro 3:1-22

  • Mga asawa kag mga bana (1-7)

  • Magpakita sang simpatiya; pangitaa ang paghidait  (8-12)

  • Nagaantos tungod sa pagkamatarong (13-22)

    • Mangin handa nga pangapinan ang inyo paglaum (15)

    • Bawtismo kag maayo nga konsiensia (21)

3  Sa amo man nga paagi, kamo nga mga asawa, magpasakop kamo sa inyo bana,+ agod ang bisan sin-o sa ila nga wala nagatuman sa pulong, madaug nga wala sang pulong paagi sa paggawi sang ila asawa,+  bangod nasaksihan nila ang inyo putli nga paggawi+ upod ang tudok nga pagtahod.  Ang inyo pagpatahom indi dapat sa panggua lamang, subong sang pagsalapid sing buhok kag pagsuksok sing bulawan nga mga alahas+ ukon malahalon nga mga bayo,  sa baylo dapat patahumon ninyo ang inyo tagipusuon, ang inyo nasulod nga pagkatawo, paagi sa pagsuksok sang indi madinulunton nga bayo, ang malinong kag malulo nga espiritu,+ nga may daku nga balor sa mga mata sang Dios.  Kay amo man sini ang ginhimo sang balaan nga mga babayi sang una nga naglaum sa Dios. Nagpatahom sila paagi sa pagpasakop sa ila bana,  kaangay ni Sara nga nagtuman kay Abraham, kag nagtawag sa iya nga ginuo.+ Kamo mangin mga anak niya, kon padayon kamo nga nagahimo sang maayo kag wala nagapadala sa kahadlok.+  Sa amo man nga paagi, kamo nga mga bana, padayon kamo nga makig-upod sa ila suno sa ihibalo.* Padunggi ang babayi+ subong sang isa ka mas maluya nga suludlan, sanglit mga masigkamanunubli man ninyo sila+ sang wala tupong nga pabor sang kabuhi, agod indi masablagan ang inyo mga pangamuyo.  Sa katapusan, kamo tanan, maghiusa sa hunahuna.*+ Magpakita kamo sang simpatiya, utudnon nga pagpalangga, kaluoy,+ kag pagkamapainubuson.+  Indi magbalos sang kahalitan sa kahalitan+ ukon sang insulto sa insulto.+ Sa baylo, magbalos kamo sing pagpakamaayo,+ kay gintawag kamo sa sini nga dalanon, agod makapanubli kamo sang pagpakamaayo. 10  Kay “ang bisan sin-o nga nagahigugma sang kabuhi kag luyag makakita sang maayo nga mga adlaw dapat magbantay sang iya dila sa paghambal sing malain+ kag sang iya bibig sa pagpangdaya. 11  Dapat niya likawan ang malain+ kag himuon ang maayo;+ pangitaon niya ang paghidait kag tinguhaan nga huptan ini.+ 12  Kay ang mga mata ni Jehova* nagatulok sa mga matarong, kag ang iya mga dulunggan nagapamati sa ila pag-ampo,+ apang ginasikway ni Jehova* ang mga nagahimo sang malain.”+ 13  Sa pagkamatuod, sin-o ang magahalit sa inyo kon makugi kamo sa paghimo sing maayo?+ 14  Apang kon mag-antos gid man kamo tungod sa pagkamatarong, mangin malipayon kamo.+ Apang, indi kamo magkahadlok sa ginakahadlukan nila, kag indi man kamo matublag.+ 15  Kundi pakabalaana ang Cristo subong Ginuo sa inyo tagipusuon. Dapat handa kamo pirme nga magpangapin sa atubangan sang tanan nga nagapangayo sa inyo sang pangatarungan tuhoy sa inyo paglaum, apang himua ninyo ini nga may kalulo+ kag tudok nga pagtahod.+ 16  Hupti ninyo ang maayo nga konsiensia,+ agod kon isumbong nila kamo, ang bisan sin-o nga nagahambal batok sa inyo mahuy-an+ bangod sang inyo maayo nga paggawi subong mga sumulunod sang Cristo.+ 17  Kay kon ginatugot sang Dios nga mag-antos kamo bangod nagahimo kamo sang maayo,+ mas maayo ini sangsa nagaantos kamo bangod nagahimo kamo sang malaut.+ 18  Kay ang Cristo mismo napatay sing makaisa gid lang tungod sa mga sala,+ isa ka matarong nga tawo para sa mga indi matarong,+ agod madul-ong kamo sa Dios.+ Ginpatay sia sa unod+ apang ginbuhi sa espiritu.+ 19  Kag sa sini nga kahimtangan nagkadto sia kag nagbantala sa mga espiritu sa bilangguan,+ 20  nga wala magtuman sadto sang mapinasensiahon nga naghulat ang Dios* sang mga adlaw ni Noe,+ samtang ginahimo ang arka,+ nga sa sini pila lamang ka tawo ang naluwas sa tubig, walo lamang ka kalag.*+ 21  Ang katumbas sini amo ang bawtismo, nga nagaluwas man karon sa inyo (indi paagi sa pagkuha sa higko sang unod, kundi paagi sa pagpangabay sa Dios sing maayo nga konsiensia),+ paagi sa pagkabanhaw ni Jesucristo. 22  Yara sia sa tuo sang Dios,+ kay nagkadto sia sa langit, kag ginpasakop sa iya ang mga anghel kag mga awtoridad kag mga kagamhanan.+

Footnote

Ukon “nga magpakita sing konsiderasyon sa ila; nga magpakita sing paghangop sa ila.”
Ukon “maghilisugot sa hunahuna.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
Sa literal, “ang pasensia sang Dios nagahulat.”
Ukon “tawo.”