Přejít k článku

Přejít na obsah

Časté stížnosti a jejich řešení

Časté stížnosti a jejich řešení

 Časté stížnosti a jejich řešení

BIBLE netvrdí, že v manželství jde všechno hladce. Apoštol Pavel byl inspirován Bohem, aby napsal, že manželství s sebou přináší „nemalé problémy“. (1. Korinťanům 7:28, Slovo na cestu) Manželé však mohou dělat mnoho pro to, aby své problémy zmírnili a aby jeden druhému působili větší radost. Zamyslete se nad šesti častými stížnostmi manželů a manželek a všimněte si, že když se uplatní biblické zásady, může to být užitečné.

1

STÍŽNOST:

„Jeden druhému se odcizujeme.“

BIBLICKÁ ZÁSADA:

‚Ujišťujte se o důležitějších věcech.‘ FILIPANŮM 1:10

Manželství je ve vašem životě jednou z nejdůležitějších věcí, a proto si zaslouží velkou pozornost. Prozkoumejte tedy, zda k této stížnosti nepřispívá to, jaký má každý z vás časový plán. Nedovolte, abyste si kvůli běžným nutným záležitostem začali žít po svém. Samozřejmě že práce a některé nevyhnutelné situace mohou dočasně způsobit, že nebudete spolu. Ale máte možnost stanovit hranici tomu, co můžete  ovlivnit, jako je například čas věnovaný zálibám nebo přátelům. A tuto možnost byste měli využít.

Někteří manželé a manželky si přibírají další práci nebo záliby jen proto, aby nemuseli trávit čas se svým partnerem. Tím se mu neodcizují, ale utíkají od problémů. Pokud vy nebo váš partner patříte do této kategorie lidí, potřebujete zjistit, jaká je hlavní příčina problému a zabývat se jím. Pouze když budete trávit čas spolu, můžete se sžít a stát se v plném slova smyslu „jedním tělem“. (1. Mojžíšova 2:24)

Jak někteří tyto rady uplatnili: Andrew * a Tanji, kteří žijí v Austrálii, jsou spolu deset let. Andrew říká: „Zjistil jsem, že příliš mnoho práce a společenských aktivit může být pro manželství nebezpečné. S manželkou si proto děláme čas na to, abychom si povídali a vzájemně si sdělovali své pocity.“

Dave a Jane ze Spojených států jsou manželé už 22 let. Když se každý večer sejdou doma, ze všeho nejdřív si půl hodiny povídají o tom, co prožili a o čem přemýšleli. Jane říká: „Je to pro nás tak důležité, že si do toho času nenecháme zasahovat.“

2

STÍŽNOST:

„Náš vztah už mi nedává to, co potřebuju.“

BIBLICKÁ ZÁSADA:

„Ať nikdo nehledá svou vlastní výhodu, ale výhodu druhého.“ 1. KORINŤANŮM 10:24

Ten, kdo je zaměřen hlavně na to, co v manželství získá, nebude nikdy opravdu šťastný, i když se ožení nebo provdá víckrát. Manželství funguje, když se každý z partnerů zaměřuje víc na to, co může dát, než na to, co může získat. Ježíš uvádí důvod: „Více štěstí je v dávání než v přijímání.“ (Skutky 20:35)

Jak někteří tyto rady uplatnili: Manželé Maria a Martin z Mexika spolu žijí už 39 let.  Vždycky to ale nebylo jednoduché. Pamatují si na jedno zvlášť těžké období. Maria vzpomíná: „Uprostřed prudké hádky jsem Martinovi řekla něco opravdu neuctivého. Tehdy se hrozně rozzlobil. Snažila jsem se mu vysvětlit, že jsem to tak nemyslela, že jsem byla jen rozčílená. On to ale nechtěl slyšet.“ Martin říká: „Při té hádce mě poprvé napadlo, že už spolu nedokážeme žít a že bych se už neměl snažit náš vztah zachránit.“

Martin potřeboval, aby s ním Maria jednala s úctou. Maria zase toužila po pochopení. Ani jeden nedostával, co chtěl.

Jak problém vyřešili? „Dal jsem si čas, abych se uklidnil,“ říká Martin, „a oba jsme si řekli, že uplatníme moudrou biblickou radu, abychom k sobě byli uctiví a laskaví. Během let jsme zjistili, že bez ohledu na to, jak často se problémy objeví, dokážeme je překonat, pokud se modlíme k Bohu o pomoc a uplatňujeme biblické zásady.“ (Izajáš 48:17, 18; Efezanům 4:31, 32)

3

STÍŽNOST:

„Můj partner neplní své povinnosti.“

BIBLICKÁ ZÁSADA:

„Každý z nás se bude Bohu zodpovídat sám za sebe.“ ŘÍMANŮM 14:12

Je jasné, že manželství nebude dobře fungovat, pokud se o to bude snažit pouze jeden z partnerů. Ale situace bude ještě horší, když budou lhostejní oba a jeden bude svádět vinu na druhého.

Jestliže se stále zabýváte tím, co by měl dělat váš partner, nebudete nikdy šťastní. To bude platit zvláště tehdy, když jeho chyby budete používat jako záminku k tomu, abyste se zřekli svých povinností. Pokud se naopak snažíte být dobrým manželem nebo dobrou manželkou, váš vztah se pravděpodobně zlepší. (1. Petra 3:1–3) Ještě důležitější však je, že Bohu dáte najevo svou úctu k manželskému uspořádání, a Bůh bude mít z vašeho jednání radost. (1. Petra 2:19)

Jak někteří tyto rady uplatnili: Kim a její manžel, kteří žijí v Koreji, jsou spolu už 38 let. Kim říká: „Někdy je na mě manžel nazlobený a přestane se mnou mluvit a já přitom vůbec nevím proč. Z takového jednání mám pocit, že už mě nemá tak rád. Občas jsem si říkala: Proč po mě chce, abych ho chápala, když on se nesnaží chápat mě?“

Kim by se mohla zaměřit na to, že s ní manžel jedná nespravedlivě a že nedělá, co by měl. Místo toho jedná jinak. Říká: „Nechci, abychom na sebe byli stále rozzlobení. Zjistila jsem, že je lepší ujmout se iniciativy a snažit se situaci urovnat. Nakonec se oba uklidníme a v pohodě si o věci popovídáme.“ (Jakub 3:18)

 4

STÍŽNOST:

„Moje manželka se nedokáže podřizovat.“

BIBLICKÁ ZÁSADA:

„Hlavou každého muže je Kristus.“ 1. KORINŤANŮM 11:3

Manžel, který cítí, že jeho manželka není poddajná, by měl nejprve přemýšlet o tom, zda on sám se ochotně podřizuje své Hlavě, Ježíši Kristu. To může dávat najevo tím, že jedná podle Ježíšova příkladu.

Apoštol Pavel napsal: „Manželé, milujte stále své manželky, právě jako i Kristus miloval sbor a vydal se za něj.“ (Efezanům 5:25) Ježíš se nad svými učedníky ‚nevypínal jako pán‘. (Marek 10:42–44) Svým následovníkům dával jasné pokyny, a když to bylo nutné, usměrňoval je. Nikdy však nebyl drsný. Jednal s nimi laskavě a bral na ně ohled. (Matouš 11:29, 30; Marek 6:30, 31; 14:37, 38) Jejich zájmy pro něj byly důležitější než jeho vlastní. (Matouš 20:25–28)

Manžel by si měl položit otázku: Je můj pohled na autoritu manžela a také na ženy všeobecně více ovlivněn místními zvyky než radami a příklady z Bible? Co byste si třeba mysleli o ženě, která nesouhlasila se svým manželem, ale jasně a uctivě vyjádřila, co si myslí? Právě tak jednala Abrahamova žena Sára, která je v Bibli uvedena jako vzor podřízené manželky. (1. Petra 3:1, 6) Když to ale bylo nutné, řekla svůj názor, například když Abraham neviděl určité nebezpečí, které ohrožovalo jejich rodinu. (1. Mojžíšova 16:5; 21:9–12)

Abraham se k Sáře zjevně nechoval tak, že by se bála promluvit. Nebyl to žádný tyran. Podobně manžel, který se řídí biblickými zásadami, nebude svou manželku terorizovat a vyžadovat od ní, aby vyhověla každému jeho rozmaru. Úctu manželky si získá tím, že svou autoritu bude uplatňovat ohleduplně.

Jak někteří tyto rady uplatnili: James, který žije v Anglii a je ženatý osm let, říká: „Učím se žádné závažné rozhodnutí nedělat bez porady s manželkou. Chci myslet hlavně na její potřeby, a ne jenom na sebe.“

George ze Spojených států je ženatý už 59 let a říká: „Snažím se jednat s manželkou ne jako s někým druhořadým, ale jako s inteligentní a schopnou partnerkou.“ (Přísloví 31:10)

 5

STÍŽNOST:

„Manžel neprojevuje iniciativu.“

BIBLICKÁ ZÁSADA:

„Opravdu moudrá žena vybudovala svůj dům, ale pošetilá jej strhává svýma vlastníma rukama.“ PŘÍSLOVÍ 14:1

Jestliže je váš manžel nerozhodný nebo se nechce ujímat vedení v rodině, máte přinejmenším tři možnosti: (1) stále poukazovat na jeho nedostatky, (2) převzít kormidlo a být hlavou rodiny, (3) upřímně ho chválit za každý pokrok. Pokud si vyberete první nebo druhou možnost, budete ‚strhávat svůj dům vlastníma rukama‘. Když si vyberete třetí možnost, budete váš vztah budovat neboli posilovat.

Pro mnohé muže má úcta dokonce větší cenu než láska. Budete-li svému manželovi projevovat úctu — tedy jednat tak, aby cítil, že jeho úsilí ujímat se vedení v rodině přináší výsledky a je oceňováno —, bude se v této úloze pravděpodobně zlepšovat. Samozřejmě že občas se s ním na něčem neshodnete. O takových věcech si spolu musíte popovídat. (Přísloví 18:13) Ale pamatujte, že slova a tón, které zvolíte, budou vaše manželství buď strhávat, nebo budovat. (Přísloví 21:9; 27:15) Vyjadřujte se s úctou a snad dosáhnete toho, co si přejete — váš manžel se bude ochotně ujímat vedení.

Jak někteří tyto rady uplatnili: Michele, která žije ve Spojených státech a je vdaná 30 let, říká: „Maminka vychovávala mě a moje dvě sestry bez pomoci manžela, a tak musela být velmi silná a musela se spoléhat sama na sebe. Mám sklon ji v tom napodobovat. Stále se proto musím snažit, abych se správně podřizovala. Například místo abych jednoduše nějakou věc rozhodla, naučila jsem se radit s manželem.“

Rachel žije v Austrálii a je Markovou manželkou 21 let. Také na ni mělo silný vliv prostředí, ve kterém vyrůstala. Říká: „Maminka se tatínkovi nikdy nepodřizovala. Hádky a neuctivé jednání byly na denním pořádku. Po svatbě jsem několik let jednala stejně. Časem jsem ale zjistila, že je velmi prospěšné, když manželka uplatňuje biblickou radu ohledně projevování úcty manželovi. Jsme teď s Markem mnohem šťastnější.“

6

STÍŽNOST:

„Už nesnesu ty hrozné zvyky, které má.“

BIBLICKÁ ZÁSADA:

„Snášejte dále jeden druhého a velkoryse jeden druhému odpouštějte, jestliže má někdo proti jinému příčinu ke stížnosti.“ KOLOSANŮM 3:13

Když jste spolu ještě chodili, asi jste na tom druhém viděli tolik krásných vlastností, že jste přehlíželi jeho chyby. Můžete je přehlížet i teď? Váš partner se možná chová tak,  že si na něj oprávněně stěžujete. Zeptejte se však sami sebe: Na jaké vlastnosti svého partnera se chci zaměřovat — na dobré, nebo na špatné?

Ježíš použil působivé znázornění, aby ukázal, že musíme přehlížet nedostatky druhých. Zeptal se: „Proč se . . . díváš na stéblo slámy v oku svého bratra, ale nebereš v úvahu trám ve svém vlastním oku?“ (Matouš 7:3) Stéblo slámy je malé, zatímco trám je dlouhý kus stavebního dřeva, který podpírá střechu domu. Jaké poučení tím Ježíš dal? „Vytáhni nejprve trám ze svého vlastního oka a pak jasně uvidíš, jak vytáhnout stéblo slámy z oka svého bratra.“ (Matouš 7:5)

Ježíš toto znázornění uvedl vážným varováním: „Přestaňte soudit, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni.“ (Matouš 7:1, 2) Pokud chcete, aby Bůh přehlížel vaše chyby — obrazný trám ve vašem oku —, je ve vašem vlastním zájmu, abyste přehlíželi chyby svého partnera. (Matouš 6:14, 15)

Jak někteří tyto rady uplatnili: Jenny a Simon, kteří žijí v Anglii, se vzali před devíti lety. Jenny říká: „Zjistila jsem, že na manželovi mě nejvíc vytáčí to, že vůbec neplánuje a nechává všechno na poslední chvíli. Je to paradox, protože když jsme spolu chodili, zamilovala jsem se do něj právě proto, že byl tak spontánní. Teď si ale uvědomuju, že i já mám svoje chyby, například chci mít všechno pod kontrolou. Se Simonem se učíme přehlížet drobné nedostatky toho druhého.“

Curt, manžel Michele, kterou jsme již citovali, říká: „Když se budete zaměřovat na partnerovy chyby, které vás dráždí, budou se ve vašich očích stále zvětšovat. Raději se proto zaměřuji na vlastnosti, kvůli kterým jsem se do Michele zamiloval.“

Tajemství úspěchu

Z těchto několika příkladů je vidět, že problémy v manželství jsou nevyhnutelné, ale že nejsou nepřekonatelné. V čem spočívá tajemství úspěchu? Rozvíjejte lásku k Bohu a ochotně uplatňujte rady obsažené v jeho Slově, Bibli.

Alex a Itohan, kteří žijí v Nigérii a jsou manželé už více než 20 let, toto tajemství odhalili. Alex říká: „Zjistil jsem, že skoro každá neshoda se dá řešit, když manželé jednají podle biblických zásad.“ Jeho manželka říká: „Poznali jsme, že je důležité se společně a pravidelně modlit a řídit se biblickou zásadou, že máme jeden druhého upřímně milovat a být k sobě navzájem trpěliví. Teď máme méně problémů, než když jsme se vzali.“

Chtěli byste se dozvědět více o tom, jak mohou praktické rady z Božího Slova být prospěšné pro vaši rodinu? Pokud ano, požádejte svědky Jehovovy, aby s vámi rozebrali 14. kapitolu z knihy Co Bible doopravdy říká? *

[Poznámky pod čarou]

^ 10. odst. Některá jména byla změněna.

^ 63. odst. Knihu vydali svědkové Jehovovi.

[Obrázek na straně 4]

Děláme si jeden na druhého čas?

[Obrázek na straně 5]

Snažím se víc dávat než přijímat?

[Obrázek na straně 6]

Snažím se iniciativně řešit spory?

[Obrázek na straně 7]

Beru v úvahu názor své manželky, když dělám nějaké rozhodnutí?

[Obrázek na straně 9]

Zaměřuji se na dobré vlastnosti svého partnera?