Kolosanům 3:1–25

  • Stará a nová osobnost (1–17)

    • Umrtvujte části svého těla (5)

    • Láska je dokonalým poutem jednoty (14)

  • Rady pro křesťanskou domácnost (18–25)

3  Pokud jste ale byli oživeni spolu s Kristem,+ usilujte o věci nahoře, kde Kristus sedí po Boží pravici.+  Zaměřujte svou mysl na to, co je nahoře,+ ne na to, co je na zemi.+  Vždyť jste zemřeli a váš život je schovaný u Krista v souladu s Boží vůlí.  Až se Kristus, náš život,+ ukáže, ukážete se s ním ve slávě i vy.+  Umrtvujte proto části svého těla,*+ pokud jde o sexuální nemravnost,* nečistotu, nespoutanou sexuální vášeň,+ škodlivé touhy a chamtivost, která je modlářstvím.  Kvůli těmto věcem přichází Boží hněv.  I vy jste se tak dřív chovali.*+  Ale teď od sebe odložte i zlobu, hněv, špatnost,+ urážky+ a sprosté řeči+ ze svých úst.  Nelžete jeden druhému.+ Svlečte starou osobnost*+ s jejími zvyky 10  a oblečte si novou osobnost,+ která se přetváří* přesným poznáním k obrazu* toho, kdo ji stvořil.+ 11  V ní už není rozdíl mezi Řekem a Židem, obřezaným a neobřezaným, cizincem, Skytou,* otrokem nebo svobodným – všechno a ve všech je Kristus.+ 12  Jako Boží vyvolení,+ svatí a milovaní si tedy oblečte něžný soucit,+ laskavost, pokoru,*+ mírnost+ a trpělivost.+ 13  Snášejte jeden druhého a velkoryse si odpouštějte,+ i když máte důvod si na někoho stěžovat.+ Jako Jehova* velkoryse odpustil vám, tak to dělejte i vy.+ 14  Kromě toho všeho si oblečte lásku,+ protože je dokonalým poutem jednoty.+ 15  Ať také ve vašem srdci vládne* Kristův pokoj+ – k němu jste přece byli povoláni jako části jednoho těla. A dávejte najevo, že jste vděční. 16  Ať ve vás přebývá Kristovo slovo v celém svém bohatství a veškeré moudrosti. Vyučujte a povzbuzujte* jeden druhého žalmy,+ chvalozpěvy a duchovními písněmi zpívanými s vděčností.* Zpívejte Jehovovi* ze srdce.*+ 17  A všechno, co říkáte nebo děláte, dělejte ve jménu Pána Ježíše a děkujte skrze něho Bohu, Otci.+ 18  Manželky, podřizujte se svým manželům,+ jak je to vhodné v Pánu. 19  Manželé, milujte své manželky+ a nebuďte na ně rozzlobení.*+ 20  Děti, poslouchejte své rodiče ve všem,+ protože se to líbí Pánu. 21  Otcové, nedrážděte* své děti,+ aby nebyly sklíčené.* 22  Otroci, poslouchejte ve všem své pozemské* pány.+ Nedělejte to, jen když vás vidí, jen proto, abyste se zalíbili lidem,* ale s upřímným srdcem a bázní před Jehovou.* 23  Ať děláte cokoli, pracujte na tom celou duší,* jako byste to dělali pro Jehovu,*+ a ne pro lidi, 24  protože víte, že od Jehovy* dostanete za odměnu dědictví.+ Buďte otroci Pána, Krista. 25  Tomu, kdo jedná špatně, bude za jeho špatné skutky odplaceno.+ Bůh nikomu nenadržuje.+

Poznámky

Dosl. „části těla, které jsou na zemi“.
Řecky porneia. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „v nich dřív chodili, když jste v nich žili“.
Dosl. „člověka“.
Nebo „stává novou“.
Nebo „aby zrcadlila osobnost“.
Slovo „Skyta“ přeneseně znamenalo „necivilizovaný člověk“.
Nebo „poníženost mysli“.
Nebo „vaše srdce řídí“.
Nebo „napomínejte“.
Nebo „příjemnými duchovními písněmi“.
Nebo „ve svém srdci“.
Nebo „nechovejte se k nim drsně“.
Nebo „neprovokujte“.
Nebo „neztrácely odvahu“.
Dosl. „ne službami naoko jako ti, kdo se chtějí zalíbit lidem“.
Dosl. „tělesné“.