Přejít k článku

Přejít na obsah

 Praktické rady pro rodinný život

Vštěpujte dětem morální hodnoty

Vštěpujte dětem morální hodnoty

Loida, * matka žijící v Mexiku, říká: „Ve škole se rozdávají kondomy, a tak si dospívající myslí, že mít sexuální styky je v pořádku — pokud je sex ‚bezpečný‘.“

Nobuko, matka žijící v Japonsku, říká: „Zeptala jsem se syna, co by dělal, kdyby se ocitl se svou dívkou o samotě. Odpověděl mi, že neví.“

KDYŽ bylo vaše dítě malé, pravděpodobně jste se starali o to, aby váš domov byl bezpečný. Asi jste zakrývali elektrické zásuvky, schovávali ostré předměty a zahrazovali přístup na schodiště — zkrátka dělali jste všechno pro to, aby si neublížilo.

Teď ale dospívá a ochránit ho není zdaleka tak snadné. Možná vás znepokojují otázky: Dívá se můj syn na pornografii? Je možné, že má dcera sextuje — posílá mobilním telefonem svoje erotické fotografie? A ještě horší představa: Je mé dítě sexuálně aktivní?

Všechno neuhlídáte

Někteří rodiče se snaží mít nad svými dospívajícími dětmi neustálý dohled — nespustí je z očí a sledují každé jejich hnutí. Později však mnozí z nich zjišťují, že takový nepřetržitý dozor vedl jen k tomu, že děti „přešly do ilegality“, tedy že se nesprávné jednání naučily před rodiči obratně skrývat.

Je jasné, že přísný dozor není řešením. Tuto metodu nepoužívá ani Jehova Bůh, aby si zajistil, že ho lidé budou poslouchat, a neměli by se k ní uchylovat ani rodiče. (5. Mojžíšova 30:19) Jak tedy můžete pomáhat svým dospívajícím dětem, aby v otázkách morálky dělaly moudrá rozhodnutí? (Přísloví 27:11)

Důležité je, abyste si s dětmi na toto téma opakovaně povídali a abyste s tím začali, když jsou ještě malé. * (Přísloví 22:6) Když potom vstoupí do období dospívání, rozhodně v takových rozhovorech pokračujte. Jako rodiče byste pro ně měli být hlavním zdrojem spolehlivých informací. Sedmnáctiletá Alicia z Británie říká: „Spousta lidí si myslí, že bychom  se o sexu raději bavili s kamarády, ale to není pravda. Jsme rádi, když o tom můžeme mluvit s rodiči. Tomu, co říkají, věříme.“

Základem jsou správné hodnoty

Jak vaši potomci rostou, potřebují o sexu vědět víc než jen to, jak děti přicházejí na svět. Měli by si vypěstovat ‚vnímavost, aby rozlišovali mezi správným a nesprávným‘. (Hebrejcům 5:14) Jinak řečeno, měli by mít jasno v tom, co je v oblasti sexu správné a co ne, a měli by se podle toho chovat. Jak můžete svému dospívajícímu synovi nebo dceři vštěpovat morální hodnoty?

Začněte tím, že se zamyslíte, jaké hodnoty jsou důležité pro vás. Dejme tomu, že smilstvo — sex mezi dvěma lidmi, kteří nejsou v manželství — považujete za špatné. (1. Tesaloničanům 4:3) Děti váš názor pravděpodobně znají, a možná dokonce dokážou citovat některé úseky Bible, o které se vaše přesvědčení opírá. A když se jich někdo zeptá, zda je předmanželský sex špatný, nejspíš pohotově řeknou, že ano.

To ale nestačí. Kniha Sex Smart si všímá, že někteří mladí s názory rodičů na sex navenek souhlasí, že „jsou příliš nejistí na to, aby si vytvořili vlastní názor. Když je pak zaskočí nečekaná situace a musí bezprostředně řešit otázku, jak daleko mohou zajít, jsou zmatení a nevědí si rady.“ Právě proto jsou tak důležité morální hodnoty. Jak můžete svému dospívajícímu dítěti pomoci, aby si je osvojilo?

Ať znají vaše názory.

Jste přesvědčeni, že sex patří pouze do manželství? Pokud ano, říkejte to svým dětem jednoznačně a často. Podle knihy Beyond the Big Talk jeden výzkum ukázal, že „v domácnostech, kde rodiče dávají svým dospívajícím dětem jasně najevo, že neschvalují, aby náctiletí měli pohlavní styky, je pravděpodobnější, že tito dospívající se sexem počkají“.

To, že se budete jasně vyjadřovat o hodnotách, které uznáváte, pochopitelně nezaručí, že se váš syn nebo dcera rozhodne podle nich žít. Položíte tím však základ, na kterém si budou moci vytvářet své vlastní morální hodnoty. Navíc z různých studií vyplývá, že mnoho mladých nakonec hodnoty svých rodičů přijme, přestože se v době dospívání zdá, že se s nimi neztotožňují.

VYZKOUŠEJTE: Rozhovor o morálních hodnotách můžete začít tím, že se zmíníte o určité zprávě ze sdělovacích prostředků. Když se například dozvíte o nějakém sexuálním zločinu, můžete říct: „To je hrozné, jak někteří muži zacházejí se ženami. Co myslíš, kde se to v nich bere?“

Učte je o sexu celou pravdu.

Varování jsou určitě na místě. (1. Korinťanům 6:18; Jakub 1:14, 15) Bible však o sexu mluví v prvé řadě jako o daru od Boha, ne jako o Satanově léčce. (Přísloví 5:18, 19; Šalomounova píseň 1:2) Jestliže budete svým dospívajícím dětem poukazovat pouze na to, že jsou se sexem spojená nebezpečí, mohou na něj získat překroucený, nebiblický názor. „Rodiče mluvili o sexuální nemravnosti velmi důrazně,“ říká mladá Francouzka Corrina, „a já jsem kvůli tomu začala pohlavní styky považovat za něco špatného.“

Snažte se, aby vaše děti měly na sex vyrovnaný náhled. Nadia, která žije v Mexiku, říká: „Vždycky jsem usilovala o to, aby mé dospívající děti chápaly, že sex je něco krásného a přirozeného a že Jehova Bůh chtěl, aby se z něj lidé těšili. Ale své místo má výhradně v manželství. Podle toho, jak s tímto darem zacházíme, může nám přinášet radost, nebo bolest.“

VYZKOUŠEJTE: Až si na tento námět budete se svým dospívajícím dítětem povídat příště, ukončete rozhovor v pozitivním duchu. Nebojte se mluvit o sexu jako o nádherném Božím daru, z něhož se vaše dítě může v budoucnosti radovat, až se ožení nebo vdá. Dejte mu najevo svou důvěru, že se do té doby dokáže držet biblických měřítek.

 Pomozte jim přemýšlet o následcích.

Pokud se mají mladí lidé v jakékoli oblasti života dobře rozhodovat, musí se naučit rozpoznat, jaké mají možnosti, a pak u každé z nich zvážit pro a proti. Nepředpokládejte, že stačí, aby věděli, co je správné a co je špatné. „Když vzpomínám na chyby, které jsem dělala v mládí,“ říká Emma, křesťanka z Austrálie, „můžu říct, že znát Boží měřítka ještě neznamená souhlasit s nimi. Zásadní je chápat, proč jsou prospěšná a k čemu vede, když se porušují.“

Bible v tom poskytuje pomoc. Když totiž uvádí nějaký příkaz, mnohdy připojuje upozornění, jaké jsou následky špatného jednání. Například Přísloví 5:8, 9 vybízí mladého člověka, aby se vyvaroval smilstva a tak „nedal svou důstojnost druhým“. Jak tyto verše naznačují, ten, kdo má pohlavní styky dřív, než vstoupí do manželství, poškozuje svou pověst i vztah k Bohu a do určité míry ztrácí sebeúctu. Kromě toho se stává méně atraktivním pro případného manželského partnera, který takové kvality má. Když bude vaše dítě přemýšlet o tom, jak mu porušování Božích zákonů může v tělesném, citovém i duchovním ohledu ublížit, nejspíš to posílí jeho odhodlání žít podle nich. *

VYZKOUŠEJTE: Když svému synovi nebo dceři pomáháte pochopit, že Boží měřítka jsou moudrá, používejte znázornění. Mohli byste například říct: „Táborák je dobrá věc, ale lesní požár už ne. V čem se od sebe liší? A mohlo by to být podobné s hranicemi, které Bůh stanovil pro sexuální chování?“ Pak svému dítěti na základě Přísloví 5:3–14 ukažte škodlivé následky smilstva.

Takao, 18letý mladík z Japonska, připouští: „Vím, že bych měl jednat správně, ale stejně musím se svými touhami pořád bojovat.“ Mladé lidi, kteří jsou na tom podobně, může povzbudit skutečnost, že nejsou jediní, kdo pociťují takový vnitřní rozpor. I apoštol Pavel, který byl věrným křesťanem, přiznal: „Když si přeji činit, co je správné, je u mne, co je špatné.“ (Římanům 7:21)

Pro dospívající bude dobré, když si uvědomí, že takový boj není vždy na škodu. Může je přimět k tomu, aby vážně uvažovali, kým vlastně chtějí být. Může je to podnítit, aby si vyřešili otázku: Chci mít život ve svých rukou a být známý jako ten, kdo má pevný charakter a dobrý vztah k Bohu, nebo chci být známý jako ten, kdo vždycky napodobuje druhé a kdo slabošsky podléhá svým touhám? Jestliže si vaše dospívající dítě osvojí dobré morální hodnoty, rozhodne se v této věci moudře.

^ 3. odst. Některá jména v tomto článku byla změněna.

^ 10. odst. Návrhy, jak můžete začít mluvit se svým dítětem o sexu a jak mu předávat informace přiměřené jeho věku, najdete ve Strážné věži z 1. listopadu 2010 na stranách 12–14.

^ 22. odst. Další informace najdete v článku „Mladí lidé se ptají . . . Může sex prospět našemu vztahu?“, který vyšel v Probuďte se! z dubna 2010. Vydali svědkové Jehovovi.

K ZAMYŠLENÍ

  • Z čeho mohu usoudit, že si mé dospívající dítě skutečně osvojilo zdravé morální hodnoty?

  • Když si se synem nebo dcerou povídám o sexu, mluvím o něm v prvé řadě jako o daru od Boha, nebo jako o Satanově léčce?