Přejít k článku

Přejít na obsah

Co možná nevíte . . .

Co možná nevíte . . .

 Co možná nevíte . . .

Co bylo paběrkování a kdo měl z tohoto zvyku užitek?

Podle mojžíšského Zákona zemědělci nesměli sklízet svou úrodu beze zbytku. Ti, kdo sklízeli obilí na polích, je neměli sklízet až úplně po okraj. Dělníci neměli sbírat roztroušené hrozny vína ani se neměli vracet pro hrozny, které na začátku sklizně ještě nebyly zralé. A ti, kdo otloukali větvě olivovníků, na nich měli nechat plody, které nespadly. (3. Mojžíšova 19:9, 10; 5. Mojžíšova 24:19–21) Chudí lidé, sirotci, vdovy a cizí usedlíci pak mohli paběrkovat neboli sbírat to, co po sklizni zbylo.

Zákon o paběrkování byl užitečný pro celou izraelskou společnost. Majitele půdy vedl ke štědrosti, nesobeckosti a k tomu, aby se spoléhali na Boží požehnání. Ty, kdo paběrkovali, podněcoval k píli. Museli při tom totiž tvrdě pracovat. (Rut 2:2–17) Díky paběrkování nemuseli chudí lidé hladovět ani nemuseli být břemenem pro společnost. Nemuseli ani potupně žebrat nebo spoléhat na dobročinnost druhých.

Proč Šalomoun dovážel dřevo pro stavbu jeruzalémského chrámu až z Libanonu?

Zpráva v 1. Královské 5:1–10 popisuje dohodu, kterou mezi sebou uzavřeli Šalomoun a tyrský král Chiram. Podle ní měly být z Libanonu po moři dopravovány vory z cedrových a jalovcových klád a toto dřevo mělo být použito pro stavbu chrámu.

Na Blízkém východě bylo ve starověku cedrové dřevo důležitým obchodním artiklem. V Egyptě a v Mezopotámii se obvykle používalo na trámy a obkládání při stavbě chrámů a paláců. Královské archivy, literární texty a nápisy potvrzují, že cedrové dřevo se opakovaně dováželo do různých městských států v jižní Mezopotámii, někdy jako kořist, někdy jako tribut. V Egyptě se používalo ke stavbě královských člunů, rakví a dalších pohřebních předmětů.

Dřevo z libanonských cedrů bylo proslulé svou trvanlivostí, krásou a vůní. Navíc bylo odolné proti hmyzu. Šalomoun tedy pro stavbu chrámu používal ten nejlepší materiál. Z cedrových lesů, které kdysi pokrývaly libanonské hory, zbylo dnes jen několik malých osamocených hájů.

[Obrázek na straně 15]

Doprava libanonských cedrů, asyrský reliéf ze Sargonova paláce

[Podpisek]

Erich Lessing/Art Resource, NY