Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč se rozpadá?

Proč se rozpadá?

 Proč se rozpadá?

Jednou přišli k Ježíšovi farizeové a chtěli ho pokoušet. Zeptali se ho: „Je zákonné, aby se muž rozvedl se svou manželkou z jakéhokoli důvodu?“ (Matouš 19:3)

NĚKTEŘÍ lidé v Ježíšově době vyjadřovali pochybnosti, zda manželství může být trvalé. Ježíš jim řekl: „Nečetli jste, že ten, kdo je stvořil, učinil je od počátku jako muže a ženu a řekl: ‚Proto muž opustí svého otce a svou matku a přidrží se své manželky, a ti dva budou jedno tělo‘? Takže již nejsou dva, ale jedno tělo. Co tedy Bůh jhem spojil, ať žádný člověk neodděluje.“ * (Matouš 19:4–6) Je jasné, že Bůh chtěl, aby manželství bylo trvalé.

V mnoha zemích se dnes 40 nebo více procent všech manželství rozpadá a končí rozvodem. Je biblická rada ohledně manželství naprostým přežitkem? Selhává manželství proto, že by tato instituce byla sama o sobě nefunkční?

Uvažujte o tomto přirovnání: Dvě manželské dvojice si koupí stejný model auta. První pár se o něj dobře stará a jezdí s ním opatrně. Jejich auto slouží dobře. Druhý pár neinvestuje do údržby vozu žádný čas ani energii a zachází s ním nezodpovědně. Jejich auto se porouchalo, a oni už o něj nestojí. Kde byla chyba — v autě, nebo v majiteli? Je nasnadě, že hlavní odpovědnost za to nese majitel.

Podobně skutečnost, že se mnohá manželství rozpadají, neznamená, že tato instituce je v nějakém ohledu špatná. Miliony spokojených manželství dokazují pravý opak. Takové pevné vztahy přispívají ke štěstí a stabilitě jednotlivců, rodin i celé společnosti. Ale pokud má manželství vydržet, potřebuje podobně jako auto dobrou péči a pravidelnou údržbu.

Ať už jste se vzali teprve nedávno nebo jste spolu už desítky let, zjistíte, že biblické rady k tomu, jak vzájemné pouto udržet a posilovat, jsou skutečně praktické. Na dalších stránkách najdete několik příkladů.

[Poznámka pod čarou]

^ 3. odst. Podle Bible může být důvodem pro rozvod sexuální nemravnost. (Matouš 19:9)