Jakubův dopis 3:1–18

  • Krocení jazyka (1–12)

    • Ne každý by měl být učitelem (1)

  • Moudrost shora (13–18)

3  Ne každý z vás by měl být učitelem, moji bratři, protože víte, že budeme souzeni přísněji.+  Všichni totiž často chybujeme.*+ Pokud někdo nechybuje ve svých slovech, je to dokonalý člověk, který dokáže držet na uzdě i celé tělo.  Když dáme koním do huby uzdu, aby nás poslouchali, ovládáme tím celé jejich tělo.  A podívejte se na lodě – i když jsou tak velké a žene je prudký vítr, kormidelník je vede tam, kam si přeje, pomocí malého kormidla.  Stejně i jazyk je malá část těla, a přesto se tolik vychloubá! Sami víte, jak malý oheň stačí, aby zapálil velký les.  Také jazyk je oheň.+ Ze všech částí našeho těla právě jazyk představuje svět špatnosti, protože znečišťuje celé tělo,+ spaluje život člověka* a je rozpalován gehennou.*  Všechny druhy divokých zvířat, ptáků, plazů* a mořských tvorů lidé dokážou zkrotit a také to dělají.  Ale jazyk nedokáže zkrotit nikdo z lidí. Je neovladatelný a ubližuje, je plný smrtonosného jedu.+  Chválíme jím našeho Otce Jehovu,* a přitom jím proklínáme lidi, kteří byli stvořeni „podle Boží podoby“.+ 10  Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání. Tak by to být nemělo, moji bratři.+ 11  Copak z jednoho pramene vyvěrá sladká i hořká voda? 12  Moji bratři, může snad fíkovník rodit olivy nebo réva fíky?+ Tak ani ze slaného pramene nemůže vytékat sladká voda. 13  Kdo z vás je moudrý a rozumný? Ať to prokáže svým dobrým chováním – tím, že jedná s mírností, která je projevem moudrosti. 14  Pokud ale ve svém srdci máte hořkou žárlivost+ a svárlivost,*+ nevychloubejte se+ a nelžete proti pravdě. 15  To není moudrost přicházející shora. Je pozemská,+ živočišná, démonská. 16  Vždyť kde je žárlivost a svárlivost,* tam je neklid a kdejaká špatnost.+ 17  Ale moudrost shora je především čistá,+ také pokojná,+ rozumná,+ připravená uposlechnout, plná milosrdenství a dobrých skutků,*+ nestranná,+ nepokrytecká.+ 18  Když ti, kdo působí pokoj,+ rozsévají v pokojných podmínkách,+ sklidí* dobré ovoce.*

Poznámky

Dosl. „klopýtáme“.
Dosl. „kolo zrození (původu)“.
Nebo „lezoucích tvorů“.
Nebo možná „sobeckou ctižádost“.
Nebo možná „sobecká ctižádost“.
Dosl. „ovoce“.
Nebo možná „přináší to“.
Nebo „ovoce spravedlnosti“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.