Přejít k článku

Přejít na obsah

 Přečtěte si s dětmi

Bůh i její přátelé ji milovali

Bůh i její přátelé ji milovali

JEJÍ jméno dnes nikdo nezná. Známe však jméno jejího otce. Jmenoval se Jefta. Podívejme se do Bible a něco se o nich dozvíme. Poznáme, že Jeftovu dceru miloval nejen Bůh, ale také její přátelé.

O Jeftovi a jeho dceři si můžeme přečíst v 11. kapitole Soudců. Jefta byl věrný Boží služebník, a tak si se svou dcerou určitě pravidelně četli Písmo a povídali si o tom.

Jefta žil před tím, než si Izraelité, kteří byli Božím lidem, vyžádali, aby nad nimi vládl lidský král. Jefta byl silný muž a uměl bojovat. Proto ho požádali, aby je vedl proti Ammonitům, sousednímu národu, který válčil proti Izraeli.

Jefta chtěl, aby mu Bůh pomohl Ammonity porazit, a proto mu něco slíbil. Řekl, že pokud mu Jehova dá vítězství, on dá Jehovovi toho, kdo mu při návratu vyjde naproti z jeho domu jako první. Ten člověk měl do konce života sloužit u Božího svatostánku. Svatostánek byl místem, kde lidé tehdy Boha uctívali. Víš, kdo mu vyšel naproti jako první?  *

 Ano, byla to Jeftova dcera. Jefta byl velmi smutný. Měl jediné dítě. Dal však Jehovovi slib a musel ho dodržet. Jeho dcera mu hned řekla: „Můj otče, jestliže jsi otevřel svá ústa k Jehovovi, učiň mi podle toho, co vyšlo z tvých úst.“ Potom poprosila, aby mohla být dva měsíce o samotě, jít do hor a plakat. Proč byla smutná? Měla právo se vdát a mít děti, ale aby byl splněn otcův slib, musela se toho vzdát. Její přání pro ni nebylo tím nejdůležitějším. Chtěla poslouchat otce a být věrná Jehovovi. Co myslíš, měl z toho Jehova a její otec radost?

A tak Jefta poslal svou dceru pryč, aby byla dva měsíce se svými kamarádkami. Když se vrátila, splnil svůj slavnostní slib a poslal ji do Božího svatostánku v Šilu. Tam měla zůstat do konce života. Každý rok mladé Izraelitky chodily do Šila a povzbuzovaly ji.

Znáš nějaké děti, které poslouchají rodiče a milují Jehovu? Je dobré takové děti lépe poznat a skamarádit se s nimi. Když budeš napodobovat Jeftovu dceru, která byla poslušná a věrná, budeš mít dobré přátele. Potěšíš své rodiče a Jehova bude milovat i tebe.

^ 6. odst. Pokud čtete tento článek s dítětem, pomlčka vás upozorní, že mu máte dát možnost, aby se vyjádřilo.