Evangelium podle Matouše 7:1–29

 • KÁZÁNÍ NA HOŘE (1–27)

  • Přestaňte soudit (1–6)

  • Proste, hledejte, klepejte (7–11)

  • Zlaté pravidlo (12)

  • Těsná brána (13, 14)

  • Poznáte je podle ovoce (15–23)

  • Dům na skále a dům na písku (24–27)

 • Zástupy žasnou nad Ježíšovým vyučováním (28, 29)

7  Přestaňte soudit,+ abyste nebyli souzeni.  Jakým způsobem totiž soudíte druhé, tak budete sami souzeni,+ a jaká měřítka uplatňujete na druhé, taková budou uplatňovat na vás.*+  Jak to, že si všímáš smítka v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nevidíš?+  Nebo jak můžeš říct svému bratrovi: ‚Nech mě, abych ti vyndal smítko z oka‘, když sám máš v oku trám?  Pokrytče! Nejdřív si vytáhni trám z vlastního oka a pak jasně uvidíš, jak vyndat smítko z oka svému bratrovi.  Nedávejte psům, co je svaté. A neházejte perly prasatům,+ protože je pošlapou, obrátí se proti vám a zaútočí na vás.  Proste, a dostanete,+ hledejte, a najdete, klepejte, a bude vám otevřeno.+  Protože každý, kdo prosí, dostává+ a každý, kdo hledá, nachází a každému, kdo klepe, bude otevřeno.  Když někoho z vás syn prosí o chleba, copak mu dáte kámen? 10  Nebo když vás prosí o rybu, dáte mu snad hada? 11  Pokud tedy vy, přestože jste hříšníci, umíte svým dětem dávat dobré dary, tím spíš dá váš nebeský Otec dobré věci+ těm, kdo ho prosí.+ 12  Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, tak jednejte ve všem vy s nimi.+ To je vlastně podstata Zákona a Proroků.+ 13  Vejděte těsnou branou,+ protože prostorná brána a široká cesta vedou do zničení a mnoho lidí tudy vchází, 14  zatímco těsná brána a úzká cesta vedou do života a málokdo ji nalézá.+ 15  Buďte ve střehu před falešnými proroky,+ kteří k vám přichází v ovčím rouchu,+ ale uvnitř jsou to draví vlci.+ 16  Poznáte je podle jejich ovoce.* Sklízí se snad hrozny z trní nebo fíky z bodláčí?+ 17  Stejně tak každý dobrý strom nese dobré ovoce, ale špatný strom špatné ovoce.+ 18  Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce ani špatný strom dobré ovoce.+ 19  Každý strom, který nenese dobré ovoce, se porazí a hodí do ohně.+ 20  Takové lidi tedy poznáte podle jejich ovoce.+ 21  Do nebeského království nevejde každý, kdo mi říká: ‚Pane, Pane‘, ale jenom ten, kdo koná vůli mého Otce, který je v nebesích.+ 22  Mnozí mi v onen den řeknou: ‚Pane, Pane,+ copak jsme ve tvém jménu neprorokovali, ve tvém jménu nevyháněli démony a ve tvém jménu nedělali mnoho zázraků?‘*+ 23  Ale já jim odpovím: ‚Nikdy jsem s vámi neměl nic společného! Jděte ode mě pryč, vy ničemové!‘+ 24  Proto každý, kdo slyší tato má slova a jedná podle nich, je jako rozvážný muž, který si postavil dům na skále.+ 25  Pak se spustil liják a přišly záplavy a přihnal se silný vítr a bičoval dům. Ten však nespadl, protože měl základy na skále. 26  A každý, kdo slyší tato má slova, ale nejedná podle nich, je jako hlupák, který si postavil dům na písku.+ 27  Pak se spustil liják a přišly záplavy a přihnal se silný vítr a narážel do domu.+ Ten nevydržel a celý se zřítil.“ 28  Když Ježíš domluvil, zástupy lidí žasly nad tím, jak vyučoval,+ 29  protože je vyučoval jako někdo s autoritou,+ a ne jako znalci Zákona.

Poznámky

Nebo „jakou mírou odměřujete, takovou budou odměřovat vám“.
Nebo „skutků“.
Nebo „mocných skutků“.