Přísloví 27:1–27

  • Pokárání od přítele je prospěšné (5, 6)

  • Můj synu, dělej mi radost (11)

  • Železo se ostří železem (17)

  • Měl bys znát své stádo (23)

  • Bohatství netrvá věčně (24)

27  Nechlub se zítřkem,protože nevíš, co den přinese.*+   Ať tě chválí někdo jiný,* a ne tvá ústa,ať to dělají druzí,* a ne tvé rty.+   Kámen je těžký a písek zrovna tak,ale trápení s hlupákem je ještě těžší.+   Vztek je krutý a hněv je jako povodeň,ale kdo obstojí před žárlivostí?+   Otevřené pokárání je lepší než skrytá láska.+   Rány od přítele jsou projevem věrnosti,+ale polibků od nepřítele je mnoho.*   Sytý člověk odmítne* i med z plástve,ale hladovému chutná sladce i to, co je hořké.   Jako pták, který opouští* své hnízdo,je člověk, který opouští svůj domov.   Olej a kadidlo rozradostňují srdcea stejně tak přítel, který dává upřímné rady.+ 10  Neopouštěj svého přítele ani přítele svého otce,a když tě potká neštěstí, nechoď do domu svého bratra. Lepší je soused, který je blízko, než bratr, který je daleko.+ 11  Buď moudrý, můj synu, a dělej mi* radost,+abych mohl odpovědět tomu, kdo se mi vysmívá.*+ 12  Chytrý vidí nebezpečí a skryje se,+ale nezkušení jdou dál a doplatí na to.* 13  Zabav oděv tomu, kdo se zaručil za cizího člověka,a vezmi od něj zástavu, pokud se zaručil za cizinku.*+ 14  Když někdo brzy ráno hlasitě žehná svému bližnímu,bude se to brát tak, jako by proklínal. 15  Hádavá manželka* je jako střecha, kterou v deštivém dni stále zatéká.+ 16  Kdo ji dokáže zkrotit, dokáže zkrotit vítra pravicí uchopit olej. 17  Jako se železo ostří železem,tak člověk ostří svého přítele.*+ 18  Kdo pečuje o fíkovník, bude jíst jeho plody,+a kdo pečuje o svého pána, bude v úctě.+ 19  Jako se ve vodě odráží něčí obličej,tak se v srdci jednoho člověka odráží srdce druhého. 20  Hrob* a místo zkázy* se nenasytí+a nenasytí se ani oči člověka. 21  Na stříbro je tavicí kelímek, na zlato je pec+a člověka prověří chvála.* 22  I kdybys hlupáka roztloukl paličkoujako obilí v hmoždíři,jeho hloupost ho neopustí. 23  Dobře si všímej, jak vypadá tvé stádo. Svědomitě se starej o* své ovce,+ 24  protože bohatství netrvá věčně+ani koruna* po všechny generace. 25  Zelená tráva mizí, objevuje se nováa z hor se sváží rostlinstvo. 26  Díky beránkům máš oblečenía za kozly si koupíš pole. 27  A bude dost kozího mléka pro tebe,pro tvou rodinu i pro tvé služky.

Poznámky

Dosl. „zrodí“.
Dosl. „cizí člověk“.
Dosl. „cizinec“.
Nebo možná „jsou neupřímné, vynucené“.
Dosl. „pošlape“.
Nebo „prchá ze“.
Dosl. „mému srdci“.
Nebo „kdo mě uráží“.
Nebo „postihne je trest“.
Nebo „cizince“.
Nebo „manželka, která stále vyčítá“.
Dosl. „obličej svého přítele“.
Nebo „a abaddon“.
Nebo „šeol“, tj. obrazný hrob lidstva. Viz Slovníček pojmů.
Nebo „a člověk je podle své chvály“.
Nebo „zaměř své srdce na, věnuj pozornost“.
Nebo „diadém“.