Evangelium podle Matouše 6:1–34

 • KÁZÁNÍ NA HOŘE (1–34)

  • Nedělejte dobré skutky kvůli chvále od lidí (1–4)

  • Jak se modlit (5–15)

  • Jak se postit (16–18)

  • Poklady na zemi a v nebi (19–24)

  • Přestaňte si dělat starosti (25–34)

   • Dávejte na první místo Království (33)

6  Dávejte si pozor, abyste nedělali dobré skutky* jen proto, aby to druzí viděli,+ protože pak byste nezískali odměnu od svého Otce, který je v nebesích.  Když tedy dáváš dary chudým, nevytrubuj to, jak to dělají pokrytci v synagogách a na ulicích, aby je lidé oslavovali. Ujišťuji vás, že už svou odměnu dostali.  Když dáváš dary chudým, ať tvá levá ruka neví, co dělá pravá.  Tak tvé dary zůstanou skryté a tvůj Otec, který se dívá vskrytu, ti oplatí.+  Ani když se modlíte, nebuďte jako pokrytci.+ Ti se totiž rádi modlí tak, že si stoupnou v synagoze nebo na roh hlavních ulic, aby byli lidem na očích.+ Ujišťuji vás, že už svou odměnu dostali.  Když se modlíš, jdi do svého pokoje, zavři dveře a modli se ke svému Otci, který je lidským očím skrytý.+ Potom ti tvůj Otec, který se dívá vskrytu, oplatí.  Když se modlíte, neříkejte znovu a znovu totéž jako lidé z jiných národů. Ti si myslí, že budou vyslyšeni proto, že říkají mnoho slov.  Nebuďte jako oni. Vždyť váš Otec ví, co potřebujete,+ dřív než ho o to poprosíte.  Modlete se tedy takto:+ ‚Náš Otče v nebesích, ať je posvěceno* tvé jméno.+ 10  Ať přijde tvé království.+ Ať se děje tvá vůle,+ jako v nebi, tak i na zemi.+ 11  Dej nám chléb na dnešní den+ 12  a odpusť nám naše dluhy, jako jsme i my odpustili svým dlužníkům.+ 13  A nedovol, abychom podlehli pokušení,*+ ale osvoboď nás od toho zlého.‘+ 14  Pokud totiž odpustíte lidem jejich provinění, váš nebeský Otec odpustí vám.+ 15  Ale pokud jim jejich provinění neodpustíte, ani váš Otec neodpustí vám.+ 16  Když se postíte,+ přestaňte se tvářit ztrápeně jako pokrytci. Ti zanedbávají svůj vzhled,* aby druzí viděli, že se postí.+ Ujišťuji vás, že už svou odměnu dostali. 17  Ale ty si potři hlavu olejem a umyj si obličej, 18  aby to, že se postíš, neviděli lidé, ale jen tvůj Otec, který je lidským očím skrytý. Potom ti tvůj Otec, který se dívá vskrytu, oplatí. 19  Přestaňte si shromažďovat poklady na zemi,+ kde je ničí moli a rez a kde se vloupávají zloději a kradou. 20  Shromažďujte si poklady v nebi,+ kde je neničí moli ani rez+ a kde se zloději nevloupávají a nekradou. 21  Kde totiž máš svůj poklad, tam budeš mít i své srdce. 22  Oko je lampou těla.+ Pokud je tedy tvé oko zaostřené,* celé tvé tělo bude jasné.* 23  Ale pokud je tvé oko závistivé,*+ celé tvé tělo bude temné. Pokud světlo, které je v tobě, je ve skutečnosti tma, pak je ta tma opravdu veliká! 24  Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům, protože buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat,+ nebo bude jednomu oddaný a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i bohatství.+ 25  Proto vám říkám: Přestaňte si dělat starosti*+ o svůj život,* tedy o to, co budete jíst a pít, nebo o své tělo, tedy o to, co si oblečete.+ Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení?+ 26  Dobře si všímejte ptáků:+ Nesejí, nesklízejí ani neshromažďují do sýpek, a přesto je váš nebeský Otec živí. Copak nejste cennější než oni? 27  Kdo z vás může svůj život prodloužit+ o jedinou chvíli* tím, že si dělá starosti?* 28  A proč si děláte starosti* o oblečení? Poučte se z toho, jak rostou luční lilie: Nenamáhají se ani nepředou, 29  ale říkám vám, že ani Šalomoun+ v celé své slávě se neoblékal jako jedna z nich. 30  Pokud tedy Bůh takto obléká květiny na louce, které tu dnes jsou a zítra je hodí do pece, nebude tím spíš oblékat vás? To máte tak malou víru? 31  Nikdy si tedy nedělejte starosti*+ a neříkejte: ‚Co budeme jíst?‘ nebo ‚Co budeme pít?‘ nebo ‚Co si oblečeme?‘+ 32  Za tím vším se totiž honí lidé z jiných národů. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. 33  Dávejte tedy na první místo Království a to, co Bůh považuje za správné,* a on vám dá to všechno ostatní.+ 34  Nikdy si nedělejte starosti* o zítřejší den,+ protože zítřek přinese své vlastní starosti. Každý den má dost svých problémů.

Poznámky

Nebo „neprováděli svou spravedlnost“.
Nebo „považováno za svaté“.
Dosl. „a neuveď nás do pokušení“.
Nebo „hyzdí svůj obličej“.
Nebo „čisté“, dosl. „prosté“.
Nebo „plné světla“.
Dosl. „špatné, zlé“.
Nebo „být úzkostliví“.
Nebo „duši“.
Dosl. „loket“. Viz příloha B14.
Nebo „je úzkostlivý“.
Nebo „jste úzkostliví“.
Nebo „nebuďte úzkostliví“.
Nebo „hledejte tedy nejprve Království a Boží spravedlnost“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Nebo „nebuďte úzkostliví“.