1. Korinťanům 11:1–34

  • „Napodobujte mě“ (1)

  • Kdo je čí hlavou, pokrývka hlavy (2–16)

  • Jedení Pánovy večeře (17–34)

11  Napodobujte mě, jako já napodobuji Krista.+  Chválím vás za to, že na mě ve všem pamatujete a držíte se věcí,* které jsem vám předal.  Ale chci, abyste věděli, že hlavou každého muže je Kristus,+ hlavou ženy je muž+ a hlavou Krista je Bůh.+  Každý muž, který se modlí nebo prorokuje s pokrytou hlavou, dělá ostudu své hlavě.  A každá žena, která se modlí nebo prorokuje+ s nepokrytou hlavou, dělá ostudu své hlavě, protože je to stejné, jako kdyby měla oholenou hlavu.  Pokud si totiž žena nepokrývá hlavu, ať se rovnou ostříhá. Ale pokud je pro ženu potupné, aby měla ostříhanou nebo oholenou hlavu, ať si ji pokrývá.  Muž by si neměl pokrývat hlavu, protože je Božím obrazem+ a slávou, ale žena je mužovou slávou.  Muž totiž není z ženy, ale žena z muže.+  Kromě toho muž nebyl stvořen kvůli ženě, ale žena kvůli muži.+ 10  Proto by žena měla mít na hlavě znamení podřízenosti, a to i kvůli andělům.+ 11  Ale v Pánu není žena bez muže ani muž bez ženy. 12  Vždyť jako je žena z muže,+ tak je muž prostřednictvím ženy, ale všechno je z Boha.+ 13  Posuďte sami: Je vhodné, aby se žena modlila k Bohu s nepokrytou hlavou? 14  Neučí vás sama příroda, že dlouhé vlasy jsou pro muže hanbou, 15  ale pro ženu jsou dlouhé vlasy slávou? Vlasy jsou jí totiž dány místo pokrývky hlavy. 16  Pokud ale někdo chce bojovat za jiný zvyk, my ani Boží sbory žádný jiný nemáme. 17  Dávám vám tyto pokyny, ale nemůžu vás pochválit, protože to, že se scházíte, je vám spíš ke škodě než k užitku. 18  Především jsem se doslechl, že když se ve sboru sejdete, máte mezi sebou rozkoly. Do určité míry tomu věřím. 19  A budou mezi vámi i sekty,+ aby se ukázalo, kdo z vás je schválený. 20  Když se společně scházíte, není to ve skutečnosti kvůli tomu, abyste jedli Pánovu večeři.+ 21  Než totiž začnete jíst, každý si dá předem vlastní večeři. Jeden je pak hladový, druhý opilý. 22  Copak nemáte domy, kde se můžete najíst a napít? Nebo snad pohrdáte Božím sborem a zahanbujete ty, kdo nic nemají? Co vám mám říct? Měl bych vás pochválit? Za to vás nechválím. 23  Předal jsem vám totiž to, co jsem dostal od Pána: Tu noc,+ kdy měl být Pán Ježíš zrazen, vzal chléb, 24  a když vzdal díky, rozlámal ho a řekl: „To znamená mé tělo,+ které je dáno za vás. Dělejte to na mou památku.“+ 25  Stejně to po večeři udělal i s pohárem+ a řekl: „Tento pohár znamená novou smlouvu+ uvedenou v platnost mou krví.+ Kdykoli ho budete pít, dělejte to na mou památku.“+ 26  Kdykoli totiž jíte tento chléb a pijete tento pohár, oznamujete Pánovu smrt, dokud on nepřijde. 27  Kdo tedy jí chléb nebo pije Pánův pohár, když toho není hoden, proviní se proti tělu a krvi Pána. 28  Ať se člověk nejdřív prozkoumá,+ aby se ujistil, že je hoden jíst z chleba a pít z poháru, a pak ať to udělá. 29  Kdo totiž jí a pije, a přitom si neuvědomuje význam toho těla, jí a pije rozsudek nad sebou. 30  Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a hodně z vás je mrtvých.*+ 31  Kdybychom se prozkoumali, nebyli bychom souzeni. 32  Ale když jsme souzeni, Jehova* nás ukázňuje,+ abychom nebyli odsouzeni se světem.+ 33  Moji bratři, když se tedy sejdete, abyste jedli to jídlo, čekejte jeden na druhého. 34  Pokud má někdo hlad, ať se nají doma, abyste se nescházeli k odsouzení.+ Ostatní záležitosti dám do pořádku, až přijdu.

Poznámky

Dosl. „tradic“.
Dosl. „spí“. Zjevně jde o duchovní smrt.