Přejít k článku

Přejít na obsah

 Co zajímá naše čtenáře

Přijímají svědkové Jehovovi lékařskou péči?

Přijímají svědkové Jehovovi lékařskou péči?

Ježíš řekl, že „zdraví lidé nepotřebují lékaře, ale churaví ano“. (Matouš 9:12) Tím dal najevo, že se Bible nestaví proti tomu, aby lidé využívali pomoc kvalifikovaných zdravotníků. Svědkové Jehovovi tedy lékařskou péči rádi přijímají. Chtějí si udržet dobré zdraví a žít co nejdéle. Někteří z nich, podobně jako křesťan Lukáš v prvním století, dokonce pracují jako lékaři. (Kolosanům 4:14)

Svědkové však nepřijímají léčebné metody, které jsou v rozporu s biblickými zásadami. Například odmítají transfuze, protože Bible zakazuje přijímat do těla krev. (1. Mojžíšova 9:4; 3. Mojžíšova 17:1–14; Skutky 15:28, 29) Podle Božího Slova je také nutné se vyvarovat léčebných a diagnostických postupů, při kterých se využívá ‚zlověstná moc‘ neboli spiritismus. (Izajáš 1:13; Galaťanům 5:19–21)

Řada lékařů používá postupy, které nejsou v rozporu s biblickými měřítky, a to i v situacích, kdy je ohrožen pacientův život. Taková léčba je pro mnoho svědků přijatelná a často představuje kvalitnější péči než postupy, při nichž se Boží zákon nebere v úvahu.

Na řešení zdravotních problémů pochopitelně existují různé názory. A to, co pomůže jednomu člověku, nemusí být vhodné pro druhého. Proto ti, kdo si přejí, aby jim byla stanovena přesná diagnóza a správná léčba, možná budou chtít získat názor dvou různých lékařů. (Přísloví 14:15)

Svědkové se ohledně léčby nerozhodují všichni stejně. Tam, kde nejde o Boží zákony, Bible křesťanům umožňuje, aby se rozhodovali podle svého svědomí. (Římanům 14:2–4) Každý by si proto měl o navržené léčbě zjistit potřebné informace a ujistit se, že není v rozporu s jeho biblicky školeným svědomím. (Galaťanům 6:5; Hebrejcům 5:14)

Když má svědek Jehovův udělat rozhodnutí týkající se jeho zdraví, je to podobné, jako když se řidič blíží k rušné křižovatce. Kdyby se jen držel za vozidly před ním a křižovatkou projel na plný plyn, mohl by způsobit vážnou nehodu. Rozumný řidič zpomalí, vyhodnotí situaci a pak teprve vjede do křižovatky. Svědkové se v otázkách léčby nerozhodují ukvapeně ani slepě nepřejímají rozšířené názory. Než učiní rozhodnutí, zvažují možnosti, které mají, a zkoumají biblické zásady.

Náročné a obětavé práce zdravotníků si svědkové Jehovovi rozhodně váží. A za pomoc, kterou od nich dostávají, jsou vděční.