Spring na inhoud

Was Jesus getroud? Het Jesus broers en susters gehad?

Was Jesus getroud? Het Jesus broers en susters gehad?

Die Bybel se antwoord

Die Bybel toon duidelik dat Jesus nie getroud was nie, al sê dit nie spesifiek wat sy huwelikstatus was nie. * Dink aan die volgende.

  1. Die Bybel verwys dikwels na Jesus se familie asook na vroue wat hom gedurende sy bediening vergesel het en teenwoordig was toe hy tereggestel is, maar dit sê nooit dat hy ’n vrou gehad het nie (Matteus 12:46, 47; Markus 3:31, 32; 15:40; Lukas 8:2, 3, 19, 20; Johannes 19:25). Die waarskynlikste rede waarom die Bybel niks hieroor sê nie, is dat hy nooit getroud was nie.

  2. Aangaande diegene wat ongetroud bly sodat hulle meer in God se diens kan doen, het Jesus vir sy dissipels gesê: “Wie daarvoor [die ongetroude lewe] plek kan maak, laat hom daarvoor plek maak” (Matteus 19:10-12). Hy het die voorbeeld gestel vir diegene wat kies om nie te trou nie sodat hulle hulle in groter mate aan God kan toewy.—Johannes 13:15; 1 Korintiërs 7:32-38.

  3. Net voordat Jesus gesterf het, het hy reëlings getref sodat daar vir sy moeder gesorg sou word (Johannes 19:25-27). As Jesus getroud was of kinders gehad het, sou hy beslis seker gemaak het dat daar ook na hierdie gesinslede omgesien word.

  4. Wanneer die Bybel Jesus as ’n voorbeeld vir getroude mans voorhou, verwys dit nie na hoe hy ’n menslike huweliksmaat behandel het nie. Dit sê eerder: “Mans, hou aan om julle vrouens lief te hê, net soos die Christus ook die gemeente liefgehad en homself daarvoor oorgegee het” (Efesiërs 5:25). As Jesus wel getroud was terwyl hy op die aarde was, sou sy volmaakte voorbeeld as ’n letterlike huweliksmaat sekerlik in hierdie vers gebruik word.

Het Jesus broers en susters gehad?

Ja, Jesus het ten minste ses broers en susters gehad. Dit het sy broers Jakobus, Josef, Simon en Judas asook twee susters ingesluit (Matteus 13:54-56; Markus 6:3). Hulle was die biologiese kinders van Jesus se moeder, Maria, en haar man, Josef (Matteus 1:25). Die Bybel noem Jesus Maria se “eersgeborene”, wat te kenne gee dat sy ook ander kinders gehad het.—Lukas 2:7.

Wanopvattings oor Jesus se broers

Om die idee te ondersteun dat Maria lewenslank ’n maagd gebly het, het party beweer dat die woord “broers” ander betekenisse gehad het. Party meen byvoorbeeld dat Jesus se broers eintlik Josef se seuns uit ’n vorige huwelik was. Maar die Bybel toon dat Jesus die wetlike reg geërf het op die koningskap wat aan Dawid belowe is (2 Samuel 7:12, 13; Lukas 1:32). As Josef seuns gehad het wat ouer as Jesus was, sou sy oudste seun Josef se wetlike erfgenaam gewees het.

Verwys die woord “broers” in hierdie konteks na Jesus se dissipels, of geestelike broers? Hierdie redenasie is in stryd met die Skrif, aangesien die Bybel sê dat ‘sy broers [aanvanklik] nie geloof in hom beoefen het nie’ (Johannes 7:5). Die Bybel tref dus ’n onderskeid tussen Jesus se broers en sy dissipels.—Johannes 2:12.

Volgens ’n ander teorie was Jesus se broers in werklikheid sy neefs. Die Griekse Geskrifte gebruik egter verskillende woorde vir “broer”, “familielid” en “neef” (Lukas 21:16; Kolossense 4:10). Baie Bybelgeleerdes erken dat Jesus se broers en susters sy letterlike broers en susters was. Byvoorbeeld, The Expositor’s Bible Commentary sê: “Die logiesste verduideliking van die woord ‘broers’ . . . is dat dit verwys na seuns van Maria en Josef en dus na broers van Jesus aan sy moeder se kant.” *

^ par. 3 Die Bybel verwys wel na Christus as ’n bruidegom, maar die konteks toon duidelik dat hierdie verwysings simbolies is.—Johannes 3:28, 29; 2 Korintiërs 11:2.

^ par. 13 Sien ook The Gospel According to St. Mark, Tweede uitgawe, deur Vincent Taylor, bladsy 249 en A Marginal Jew—Rethinking the Historical Jesus, deur John P. Meier, Deel 1, bladsye 331-332.