Bahebera 9:1-28

  • Tirelo e e boitshepo mo lefelong le le boitshepo mo lefatsheng (1-10)

  • Keresete o tsena kwa legodimong ka madi a gagwe (11-28)

    • Motsereganyi wa kgolagano e ntšha (15)

9  Jaanong kgolagano ya pele e ne e na le ditaelo tsa go direla Modimo tirelo e e boitshepo le lefelo le le boitshepo+ mo lefatsheng.  Gonne go ne ga agiwa karolo ya ntlha ya motlaagana, e mo go yone go neng go na le setlhomo sa dipone,+ tafole le dinkgwe tse di neelwang Modimo;*+ mme karolo eno e ne e bidiwa Lefelo le le Boitshepo.+  Mme kwa morago ga sesiro sa bobedi+ go ne go na le karolo ya motlaagana e e neng e bidiwa Boitshepo Jwa Maitshepo.+  Karolo eno e ne e na le leiswana+ la go fisa maswalo la gauta le letlole la kgolagano+ le le neng le manegilwe gauta gotlhe,+ le mo go lone go neng go na le nkgo ya gauta e e neng e na le mana+ le thobane ya ga Arone e e neng ya tlhoga malômô*+ le dikwalelo+ tsa kgolagano;  mme mo godimo ga lone go ne go na le ditšheruba tse di galalelang tse di neng di khurumeditse sekhurumelo* ka moriti wa tsone.+ Le fa go ntse jalo, ga se nako ya go bua ka dilo tseno ka botlalo.  Fa dilo tseno di sena go rulaganngwa jalo, baperesiti ba ne ba tsena ka metlha mo karolong ya ntlha ya motlaagana gore ba dire ditiro tse di amanang le tirelo e e boitshepo;+  mme gangwe ka ngwaga moperesiti yo mogolo o ne a tsena a le esi mo karolong ya bobedi ya motlaagana,+ mme o ne a tshwanetse go tsena a tshotse madi+ a a ntshetsang maleo a gagwe+ le maleo a batho+ ba a dirileng ba sa itse.  Moya o o boitshepo o bontsha gore ga go na ope yo o neng a bontshitswe tsela ya go tsena mo lefelong le le boitshepo fa motlaagana wa ntlha o ne o sa ntse o le teng.+  Motlaagana ono o emela se se leng teng gone jaanong,+ mme go ya ka thulaganyo eno, Modimo o sa ntse a isediwa dimpho le ditlhabelo.+ Le fa go ntse jalo, dilo tseno ga di kgone go dira gore segakolodi sa motho yo o direlang Modimo tirelo e e boitshepo se se ka sa nna le molato gotlhelele.+ 10  Mme di amana fela le dijo le dinô le go dira gore dilo le batho ba nne phepa go ya ka Molao wa ga Moshe.*+ Molao oo o ne o bua ka dilo tse di mo lefatsheng+ mme di ne tsa tlhomiwa go fitlha ka nako e e beilweng gore dilo di tlhamaladiwe. 11  Le fa go ntse jalo, fa Keresete a tla, e ne e le moperesiti yo mogolo wa dilo tse di molemo tse di neng di setse di diragetse. O ne a tsena mo motlaaganeng o o botlhokwa thata, o o sa dirwang ka diatla e bile e se wa lefatshe leno. 12  O ne a tsena mo lefelong le le boitshepo, e seng ka madi a dipodi le a dipowana, mme ka madi a gagwe.+ O ne a tsena gangwe fela a bo a dira gore re gololwe* ka bosakhutleng.+ 13  Gonne fa e le gore madi a dipodi le a dipoo+ le melora ya kgomo ya moroba* e e kgatšhiwang mo go ba ba leswafetseng, di dira gore mebele ya bone e nne phepa,+ 14  a madi a ga Keresete+ ga a kitla a dira gore digakolodi tsa rona di nne phepa le go feta mo ditirong tse di se nang mosola*+ gore re direle Modimo yo o tshelang tirelo e e boitshepo?+ Gonne moya o o boitshepo* o ne wa mo thusa gore a neye Modimo botshelo jwa gagwe e le setlhabelo se se se nang molato. 15  Ke gone ka moo e leng motsereganyi wa kgolagano e ntšha,+ gore ka loso lwa gagwe a golole batho ka go ba rekolola+ mo maleong a ba a dirileng fa ba ne ba le mo kgolaganong ya pele, gore ba ba ileng ba bidiwa ba amogele tsholofetso ya go tshelela ruri.+ 16  Gonne fa motho a dira tumalano le Modimo, motho yoo yo o e dirang o tshwanetse go swa, 17  ka gonne loso lo dira gore tumalano e tlhomame. Tumalano ga e bereke fa motho yo o e dirileng a sa ntse a tshela. 18  Ke gone ka moo kgolagano ya pele e neng e ka se ka ya bereka* kwantle ga madi. 19  Gonne fa Moshe a sena go bolelela batho botlhe ditaelo tsotlhe tsa Molao, o ne a tsaya madi a dipowana le a dipodi le metsi le wulu e khibidu le setlhatshana sa mosiama a bo a kgatšha buka* le batho botlhe, 20  a re: “Ano ke madi a kgolagano e Modimo a lo laetseng gore lo e boloke.”+ 21  Gape o ne a kgatšha motlaagana le dijana tsotlhe tsa tirelo e e boitshepo ka madi.+ 22  Go ya ka Molao wa ga Moshe, dilo tsotlhe di phepafadiwa ka madi+ e bile batho ga ba ka ke ba itshwarelwa maleo a bone fa go sa tshololwe madi.+ 23  Ka jalo, go ne go tlhokega gore dilo tse di tshwantshetsang+ dilo tse di kwa magodimong di phepafadiwe ka tsela eno,+ mme dilo tse di kwa magodimong di tlhoka ditlhabelo tse di botoka go na le tseo. 24  Gonne Keresete ga a ka a tsena mo lefelong le le boitshepo le le dirilweng ka diatla,+ le le emelang selo sa mmatota,+ mme o tsene mo legodimong ka bolone,+ mo e leng gore gone jaanong o re emela fa pele* ga Modimo.+ 25  Ga a dire seno gore a iketshe* setlhabelo gantsi, fela jaaka moperesiti yo mogolo a tsena mo lefelong le le boitshepo ngwaga le ngwaga+ ka madi a e seng a gagwe. 26  Go seng jalo, o ne a tla tshwanelwa ke go boga gantsi go tloga fa e sa le batho ba bopiwa.* Mme jaanong o iponaditse gangwe fela kwa malatsing a bofelo* gore a tlose boleo ka setlhabelo sa gagwe.+ 27  Mme e re ka batho ba swa gangwe fela, mme morago ga moo ba bo ba atlholwa, 28  Keresete le ene o ne a iketsha setlhabelo gangwe fela gore a rwale maleo a batho ba le bantsi;+ mme fa a bonala lekgetlo la bobedi o tla bo a sa tlose boleo mme o tla boloka ba ba mmatlang ka tlhoafalo.+

Dintlha Tse di Kwa Tlase

Kgotsa “dinkgwe tse di bewang fa pele ga Modimo.”
Kgotsa “dithunya.”
Ka Segerika lefoko le le kayang sekhurumelo gape le ka kaya setlhabelo se motho a se ntshang gore Modimo a mo itshwarele.
Seger., “le dikolobetso tse di farologaneng.”
Seger., “rekololwe.”
Kgotsa “kgomo e e iseng e nne le namane.”
Seger., “ditirong tse di suleng.”
Seger., “yo ka moya wa bosakhutleng.”
Seger., “simololwa.”
Kgotsa “momeno.”
Seger., “fa pele ga sefatlhego sa.”
Kgotsa “ikentshe.”
Bona ntlh. mo go Mat 25:34.
Seger., “kwa bokhutlong jwa ditsamaiso tsa dilo.” Bona Ditlhaloso Tsa Mafoko.