2 Samuel 9:1-13

9  At sinabi ni David: “Mayroon pa bang sinuman na natitira sa sambahayan ni Saul, upang makapagpakita ako sa kaniya ng maibiging-kabaitan+ alang-alang kay Jonatan?”+  Ang sambahayan nga ni Saul ay may isang lingkod noon na ang pangalan ay Ziba.+ Kaya tinawag nila siya sa harap ni David, at sinabi ng hari sa kaniya: “Ikaw ba si Ziba?” at sinabi niya: “Ako ang iyong lingkod.”  At sinabi pa ng hari: “Wala na bang sinuman mula sa sambahayan ni Saul, upang makapagpakita ako sa kaniya ng maibiging-kabaitan ng Diyos?”+ At sinabi ni Ziba sa hari: “May isa pang anak si Jonatan, na pilay ang mga paa.”+  Nang magkagayon ay sinabi ng hari sa kaniya: “Nasaan siya?” Sa gayon ay sinabi ni Ziba sa hari: “Narito! Siya ay nasa bahay ni Makir+ na anak ni Amiel sa Lo-debar.”+  Kaagad na nagsugo si Haring David at kinuha siya mula sa bahay ni Makir na anak ni Amiel sa Lo-debar.  Nang si Mepiboset na anak ni Jonatan na anak ni Saul ay pumaroon kay David, kaagad niyang isinubsob ang kaniyang mukha at nagpatirapa.+ Nang magkagayon ay sinabi ni David: “Mepiboset!” at sinabi niya: “Narito ang iyong lingkod.”  At sinabi pa ni David sa kaniya: “Huwag kang matakot, sapagkat walang pagsalang magpapakita ako sa iyo ng maibiging-kabaitan+ alang-alang kay Jonatan na iyong ama;+ at ibabalik ko sa iyo ang lahat ng bukid+ ni Saul na iyong lolo, at ikaw mismo ay palagiang kakain ng tinapay sa aking mesa.”+  Dahil dito ay nagpatirapa siya at nagsabi: “Ano ang iyong lingkod, anupat ibinaling mo ang iyong mukha sa asong patay+ na gaya ko?”  Tinawag ngayon ng hari si Ziba, na tagapaglingkod ni Saul, at sinabi sa kaniya: “Ang lahat ng bagay na naging pag-aari ni Saul at ng kaniyang buong sambahayan ay ibinibigay+ ko sa apo ng iyong panginoon. 10  At sasakahin mo ang lupain para sa kaniya, ikaw at ang iyong mga anak at ang iyong mga lingkod, at gagawin mo ang pagtitipon ng ani, at iyon ang magsisilbing pagkain para sa mga nauukol sa apo ng iyong panginoon, at kakain sila; ngunit si Mepiboset mismo, na apo ng iyong panginoon, ay palagiang kakain ng tinapay sa aking mesa.”+ Si Ziba nga ay may labinlimang anak at dalawampung lingkod.+ 11  Kaya sinabi ni Ziba sa hari: “Ayon sa lahat ng iniutos ng panginoon kong hari sa kaniyang lingkod ay gayon ang gagawin ng iyong lingkod; ngunit si Mepiboset+ ay kumakain sa aking mesa tulad ng isa sa mga anak ng hari.” 12  Si Mepiboset nga ay may isang batang anak na lalaki na ang pangalan ay Mica,+ at lahat ng tumatahan sa bahay ni Ziba ay mga lingkod ni Mepiboset. 13  At si Mepiboset mismo ay nananahanan sa Jerusalem, sapagkat palagian siyang kumakain sa mesa ng hari;+ at pilay ang kaniyang dalawang paa.+

Talababa