2 Samuel 1:1-27

1  At nangyari nga pagkamatay ni Saul, at nang makabalik si David mula sa pagpapabagsak sa mga Amalekita,+ na si David ay nanahanan pa sa Ziklag+ nang dalawang araw.  At nangyari nga nang ikatlong araw, narito! isang lalaki+ ang dumarating mula sa kampo, mula kay Saul, at ang kaniyang mga kasuutan ay hapak+ at may lupa sa kaniyang ulo;+ at nangyari nga nang makarating siya kay David, siya ay kaagad na sumubsob sa lupa+ at nagpatirapa.  At sinabi ni David sa kaniya: “Saan ka nanggaling?” at dito ay sinabi niya sa kaniya: “Tumakas ako mula sa kampo ng Israel.”  At sinabi pa sa kaniya ni David: “Ano ang nangyari? Sabihin mo sa akin, pakisuyo.” At sinabi niya: “Ang bayan ay tumakas mula sa pagbabaka at marami rin sa bayan ang nabuwal anupat namatay sila,+ at maging si Saul+ at si Jonatan+ na kaniyang anak ay namatay.”  Pagkatapos ay sinabi ni David sa kabataang lalaki na nagsasalaysay sa kaniya: “Paano mo nga nalamang patay na si Saul at gayundin si Jonatan na kaniyang anak?”+  At ang kabataang lalaki na nagsasalaysay sa kaniya ay nagsabi: “Sa di-inaasahan ay napadako ako sa Bundok Gilboa,+ at naroon si Saul na nakasandig sa kaniyang sibat;+ at, narito! inabutan siya ng mga tagapagpatakbo ng karo at ng mga mangangabayo.+  Nang lumingon siya at makita ako, nang magkagayon ay tinawag niya ako, at sinabi ko, ‘Narito ako!’  At sinabi pa niya sa akin, ‘Sino ka?’ at sinabi ko naman sa kaniya, ‘Ako ay isang Amalekita.’+  Pagkatapos ay sinabi niya, ‘Pakisuyo, tumayo ka sa tabi ko at patayin mo na ako, dahil pinupulikat na ako, sapagkat nasa akin pa ang aking buong kaluluwa.’+ 10  Kaya tumayo ako sa tabi niya at pinatay ko nga siya,+ sapagkat alam kong hindi na siya mabubuhay pagkabuwal niya. Nang magkagayon ay kinuha ko ang diadema+ na nasa kaniyang ulo at ang pulseras na nasa kaniyang bisig, upang madala ko rito sa aking panginoon ang mga iyon.” 11  Sa gayon ay tinanganan ni David ang kaniyang mga kasuutan at hinapak ang mga iyon,+ at gayundin ang ginawa ng lahat ng mga lalaking kasama niya. 12  At pinasimulan nilang hagulhulan at tangisan+ at ipag-ayuno+ hanggang sa kinagabihan si Saul at si Jonatan na kaniyang anak at ang bayan ni Jehova at ang sambahayan ng Israel,+ sapagkat sila ay nabuwal sa pamamagitan ng tabak. 13  Sinabi ngayon ni David sa kabataang lalaki na nagsasalaysay sa kaniya: “Tagasaan ka?” at dito ay sinabi niya: “Ako ay anak ng isang naninirahang dayuhan, na isang Amalekita.”+ 14  Pagkatapos ay sinabi ni David sa kaniya: “Bakit nga hindi ka natakot+ na iunat ang iyong kamay upang patayin ang pinahiran+ ni Jehova?” 15  Kaya tinawag ni David ang isa sa mga kabataang lalaki at sinabi: “Lumapit ka. Saktan mo siya.” Sa gayon ay pinabagsak niya siya anupat siya ay namatay.+ 16  Pagkatapos ay sinabi ni David sa kaniya: “Ang pagkakasala sa dugo para sa iyo ay mapasaiyong sariling ulo,+ sapagkat ang sarili mong bibig ang nagpatotoo laban sa iyo,+ na nagsasabi, ‘Ako mismo ang talagang pumatay sa pinahiran ni Jehova.’ ”+ 17  At inawit ni David ang panambitang+ ito para kay Saul at kay Jonatan na kaniyang anak+ 18  at sinabi niyang dapat ituro sa mga anak ni Juda+ “Ang Busog.”+ Narito! Nakasulat sa aklat ni Jasar:+ 19  “Ang kagandahan, O Israel, ay napatay sa iyong matataas na dako.+Ano’t nabuwal ang makapangyarihang mga lalaki! 20  Huwag ninyo itong sabihin sa Gat;+Huwag ninyo itong ipatalastas sa mga lansangan ng Askelon,+Dahil baka magsaya ang mga anak na babae ng mga Filisteo,Dahil baka magbunyi ang mga anak na babae ng mga lalaking di-tuli.+ 21  Kayong mga bundok ng Gilboa,+ huwag magkaroon ng hamog, huwag magkaroon ng ulan sa inyo, ni magkaroon man ng mga bukid ng mga banal na abuloy;+Sapagkat doon narumhan ang kalasag ng mga makapangyarihan,Ang kalasag ni Saul, anupat wala nang sinumang pinahiran ng langis.+ 22  Mula sa dugo ng mga pinatay, mula sa taba ng mga makapangyarihan,Ang busog ni Jonatan ay hindi umurong,+At ang tabak ni Saul ay hindi bumabalik nang walang tagumpay.+ 23  Si Saul at si Jonatan,+ ang mga kaibig-ibig at ang mga kaiga-igaya noong sila ay nabubuhay,At sa kanilang kamatayan ay hindi sila nagkahiwalay.+Mas matutulin sila kaysa sa mga agila,+Mas malalakas sila kaysa sa mga leon.+ 24  Kayong mga anak na babae ng Israel, tangisan ninyo si Saul,Na siyang nagdamit sa inyo ng iskarlata na may marangyang gayak,Na siyang naglagay ng mga palamuting ginto sa inyong pananamit.+ 25  Ano’t nabuwal ang mga makapangyarihan sa gitna ng pagbabaka!+Si Jonatan ay napatay sa iyong matataas na dako!+ 26  Ako ay napipighati dahil sa iyo, kapatid kong Jonatan,Naging lubhang kaiga-igaya ka sa akin.+Higit na kamangha-mangha ang iyong pag-ibig sa akin kaysa sa pag-ibig ng mga babae.+ 27  Ano’t nabuwal ang mga makapangyarihan+At naglaho ang mga sandatang pandigma!”

Talababa