2 Samuel 12:1-31

12  At isinugo ni Jehova si Natan+ kay David. Kaya pumaroon siya sa kaniya+ at nagsabi sa kaniya: “May dalawang lalaki na nasa isang lunsod, ang isa ay mayaman at ang isa ay dukha.  Ang taong mayaman ay may napakaraming tupa at baka;+  ngunit ang taong dukha ay wala ni anuman maliban sa isang babaing kordero, na maliit, na binili niya.+ At iniingatan niya itong buháy, at lumaki itong kasama niya at ng kaniyang mga anak, na magkakasama. Mula sa kaniyang subo ng pagkain ay kumakain ito, at mula sa kaniyang kopa ay umiinom ito, at sa kaniyang dibdib ito humihiga, at ito ay naging parang anak niyang babae.  Sa kalaunan ay may dumating na panauhin ang taong mayaman, ngunit iniwasan niyang kumuha mula sa kaniyang sariling mga tupa at sa kaniyang sariling mga baka upang ihanda iyon para sa manlalakbay na dumating sa kaniya. Kaya kinuha niya ang babaing kordero ng taong dukha at inihanda iyon para sa taong dumating sa kaniya.”+  Dahil dito ay lubhang nag-init ang galit ni David laban sa taong iyon,+ anupat sinabi niya kay Natan: “Buháy si Jehova,+ ang taong gumagawa nito ay dapat mamatay!+  At kapalit ng babaing kordero ay dapat siyang magbayad+ ng apat,+ sa dahilang ginawa niya ang bagay na ito at sapagkat hindi siya nahabag.”+  Nang magkagayon ay sinabi ni Natan kay David: “Ikaw mismo ang taong iyon! Ito ang sinabi ni Jehova na Diyos ng Israel, ‘Ako mismo ang nagpahid+ sa iyo bilang hari sa Israel, at ako mismo ang nagligtas+ sa iyo mula sa kamay ni Saul.  At handa akong ibigay sa iyo sa iyong dibdib ang sambahayan ng iyong panginoon+ at ang mga asawa ng iyong panginoon,+ at ibigay sa iyo ang sambahayan ng Israel at ng Juda.+ At kung hindi pa iyon sapat, handa akong dagdagan ka ng ganitong mga bagay at ng iba pang mga bagay.+  Bakit mo hinamak ang salita ni Jehova sa pamamagitan ng paggawa ng masama+ sa kaniyang paningin? Si Uria na Hiteo ay pinabagsak mo sa pamamagitan ng tabak,+ at ang kaniyang asawa ay kinuha mo bilang iyong asawa,+ at siya ay pinatay mo sa pamamagitan ng tabak ng mga anak ni Ammon. 10  At ngayon ay hindi lilisanin ng tabak+ ang iyong sariling sambahayan hanggang sa panahong walang takda,+ sa dahilang hinamak mo ako anupat kinuha mo ang asawa ni Uria na Hiteo upang maging iyong asawa.’ 11  Ito ang sinabi ni Jehova, ‘Narito, magbabangon ako laban sa iyo ng kapahamakan mula sa iyong sariling sambahayan;+ at kukunin ko ang iyong mga asawa sa iyong paningin at ibibigay ko sila sa iyong kapuwa,+ at sisipingan nga niya ang iyong mga asawa sa paningin ng araw na ito.+ 12  Samantalang kumilos ka nang palihim,+ gagawin ko naman ang bagay na ito sa harap ng buong Israel+ at sa harap ng araw.’ ”+ 13  Sinabi ngayon ni David+ kay Natan: “Ako ay nagkasala laban kay Jehova.”+ Dahil dito ay sinabi ni Natan kay David: “Pinalalampas naman ni Jehova ang iyong kasalanan.+ Hindi ka mamamatay.+ 14  Sa kabila nito, sa dahilang pinakitunguhan mo nga si Jehova nang walang galang+ sa bagay na ito, ang bata naman, na kapapanganak pa lamang sa iyo, ay tiyak na mamamatay.”+ 15  Nang magkagayon ay umuwi si Natan sa kaniyang sariling bahay. At sinaktan+ ni Jehova ang bata na ipinanganak kay David ng asawa ni Uria anupat ito ay nagkasakit. 16  At pinasimulang hanapin ni David ang tunay na Diyos alang-alang sa bata, at si David ay mahigpit na nag-ayuno+ at pumasok at nagpalipas ng gabi at humiga sa lupa.+ 17  Kaya ang matatandang lalaki ng kaniyang sambahayan ay tumayo sa tabi niya upang itindig siya mula sa lupa, ngunit hindi siya pumayag at hindi siya kumain ng tinapay+ na kasama nila. 18  At nangyari nga nang ikapitong araw ay namatay ang bata. At ang mga lingkod ni David ay natatakot na sabihin sa kaniya na patay na ang bata; sapagkat ang sabi nila: “Narito! Samantalang buháy pa ang bata ay nakipag-usap tayo sa kaniya, at hindi siya nakinig sa ating tinig; kaya paano natin sasabihin sa kaniya na, ‘Ang bata ay patay na’? Tiyak na gagawa nga siya ng isang bagay na masama.” 19  Nang makita ni David na nagbubulungan ang kaniyang mga lingkod, napag-unawa ni David na patay na ang bata. Kaya sinabi ni David sa kaniyang mga lingkod: “Patay na ba ang bata?” At sinabi nila: “Patay na siya.” 20  Nang magkagayon ay tumindig si David mula sa lupa at naghugas at nagpahid+ ng langis sa sarili at nagpalit ng kaniyang mga balabal at pumaroon sa bahay+ ni Jehova at nagpatirapa;+ pagkatapos ay pumasok siya sa kaniyang sariling bahay at humingi, at kaagad silang naghain ng tinapay sa harap niya at kumain na siya. 21  At sinabi sa kaniya ng kaniyang mga lingkod: “Ano ang ibig sabihin ng bagay na ito na ginawa mo? Dahil sa bata samantalang buháy pa ito ay nag-ayuno ka at patuloy na tumangis; at nang sandaling mamatay ang bata ay tumindig ka at kumain na ng tinapay.” 22  At sinabi niya: “Samantalang buháy pa ang bata ay nag-ayuno+ ako at patuloy na tumangis,+ sapagkat sinabi ko sa aking sarili, ‘Sino ang nakaaalam kung pagpapakitaan ako ni Jehova ng lingap, at mabubuhay nga ang bata?’+ 23  Ngayong patay na siya, bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko ba siyang muli?+ Paroroon ako sa kaniya,+ ngunit, kung tungkol sa kaniya, hindi siya babalik sa akin.”+ 24  At inaliw ni David si Bat-sheba na kaniyang asawa.+ Pumaroon din siya sa kaniya at sumiping sa kaniya. Sa kalaunan ay nagsilang siya ng isang anak na lalaki,+ at ang pangalan nito ay tinawag na Solomon.+ At minahal ito ni Jehova.+ 25  Kaya nagsugo siya sa pamamagitan ni Natan+ na propeta at tinawag na Jedidias ang pangalan nito, alang-alang kay Jehova. 26  At si Joab+ ay patuloy na nakipaglaban sa Raba+ ng mga anak ni Ammon at nabihag niya ang lunsod ng kaharian. 27  Kaya nagsugo si Joab ng mga mensahero kay David at nagsabi: “Nakipaglaban ako sa Raba.+ Nabihag ko rin ang lunsod ng mga tubig. 28  Ngayon nga ay tipunin mo ang iba pa sa bayan at magkampo ka laban sa lunsod, at bihagin mo iyon; upang hindi ako ang bumihag sa lunsod, at hindi pangalan ko ang itawag doon.” 29  Sa gayon ay tinipon ni David ang buong bayan at pumaroon sa Raba at nakipaglaban doon at binihag iyon. 30  At nakuha niya ang korona ni Malcam mula sa ulo nito,+ na ang bigat ay isang talento na ginto, gayundin ang mahahalagang bato; at iyon ay nalagay sa ulo ni David. At ang samsam+ sa lunsod na inilabas niya ay napakarami. 31  At ang bayan na naroon ay inilabas niya upang mailagay niya sila sa paglalagari ng mga bato at sa matatalas na kasangkapang bakal+ at sa mga palakol na bakal, at pinapaglingkod niya sila sa paggawa ng laryo. At gayon ang ginawa niya sa lahat ng lunsod ng mga anak ni Ammon. Nang dakong huli ay bumalik si David at ang buong bayan sa Jerusalem.

Talababa