Malaki 3:1-18

 • Bwana wa kweli anakuja kusafisha hekalu lake (1-5)

  • Mujumbe wa agano (1)

 • Waisraeli wanatiwa moyo wamurudilie Yehova (6-12)

  • Yehova habadilike (6)

  • “Munirudilie, na mimi nitawarudilia” (7)

  • ‘Mulete zaka yote, na Yehova atawamwangia baraka’ (10)

 • Mwenye haki na muovu (13-18)

  • Majina yanaandikwa katika kitabu cha kumbukumbu cha Mungu (16)

  • Tofauti kati ya mwenye haki na muovu (18)

3  “Angalia! Ninamutuma mujumbe wangu, na atafungua* njia mbele yangu.+ Na Bwana wa kweli, mwenye munatafuta, atakuja bila kutazamia kwenye hekalu lake;+ na mujumbe wa agano mwenye munafurahia atakuja. Angalia! Hakika atakuja,” ni vile Yehova wa majeshi anasema.  “Lakini ni nani mwenye atavumilia siku yenye atakuja, na ni nani ataweza kusimama wakati atatokea? Kwa maana atakuwa kama moto wa kusafisha wa musafishaji na kama sabuni+ ya wasafishaji wa nguo.  Na atakaa kama mutu mwenye kusafisha na mwenye kutakasa feza+ na atatakasa wana wa Lawi; na atawasafisha kama zahabu na kama feza, na bila shaka watakuwa kwa Yehova watu wenye kutoa toleo la zawadi katika haki.  Na toleo la zawadi la Yuda na Yerusalemu litamupendeza Yehova* kabisa, kama vile ilikuwa katika siku za zamani sana na katika miaka ya kale.+  “Nitawakaribia ili niwahukumu, na nitakuwa shahidi wa haraka, juu ya walozi,+ juu ya wazinifu, juu ya wale wenye kuapa kwa uongo,+ juu ya wenye kumupunja mufanyakazi,+ mujane, na mutoto mwenye hana baba,*+ na juu ya wale wenye kukataa kumusaidia* mugeni.+ Watu hao hawakuniogopa,” ni vile Yehova wa majeshi anasema.  “Kwa maana mimi ni Yehova; sibadilike.*+ Na ninyi muko wana wa Yakobo; hamujafikia mwisho.  Tangu siku za mababu zenu mumeacha masharti yangu na hamukuyashika.+ Munirudilie, na mimi nitawarudilia,”+ ni vile Yehova wa majeshi anasema. Lakini munasema: “Tutarudia namna gani?”  “Je, mwanadamu bure anaweza kumuiba Mungu? Lakini ninyi munaniiba.” Na munasema: “Tumekuiba namna gani?” “Katika zaka* na michango.  Kwa kweli mumelaaniwa,* kwa maana munaniiba⁠—⁠ndiyo, taifa lote linafanya vile. 10  Mulete zaka yote* katika depo,+ ili kukuwe chakula katika nyumba yangu;+ na, tafazali, munijaribu kwa njia hii,” ni vile Yehova wa majeshi anasema, “muone kama sitawafungulia milango mikubwa ya maji mengi ya mbingu+ na kuwamwangia baraka mupaka kusikuwe kitu chenye kitakosa.”+ 11  “Na kwa ajili yenu nitakemea kitu chenye kumeza,* na hakitaharibu mazao ya inchi yenu, na muzabibu katika shamba lenu hautakosa kuzaa matunda,”+ ni vile Yehova wa majeshi anasema. 12  “Mataifa yote yatawatangaza kuwa wenye furaha,+ kwa maana mutakuwa inchi yenye kupendeza,” ni vile Yehova wa majeshi anasema. 13  “Mumesema maneno ya mubaya juu yangu,” ni vile Yehova anasema. Na munauliza: “Tumesema kati yetu maneno gani ya mubaya juu yako?”+ 14  “Munasema, ‘Kumutumikia Mungu hakuna faida.+ Tumepata faida gani kwa kutimiza mambo yenye anatuomba na kwa kutembea kwa huzuni mbele za Yehova wa majeshi? 15  Sasa tunaona kwamba watu wenye kimbelembele ndio wenye furaha. Tena, wenye kutenda maovu ndio wenye kupata matokeo ya muzuri.+ Wanapima kumujaribu Mungu na hawapewe azabu.’” 16  Wakati huo wale wenye kuogopa Yehova walizungumuza, mumoja na mwenzake, na Yehova aliendelea kuwa muangalifu na kusikiliza. Na kitabu cha kumbukumbu kikaandikwa mbele yake+ kwa ajili ya wale wenye kumuogopa Yehova na kufikiri sana juu ya* jina lake.+ 17  “Na watakuwa wangu,”+ ni vile Yehova wa majeshi anasema, “siku yenye nitatokeza mali ya pekee.*+ Nitawaonyesha huruma, kama vile mwanaume anamuonyesha huruma mwana wake mwenye kumutumikia.+ 18  Na mutaona tena tofauti kati ya mutu mwenye haki na mutu muovu,+ kati ya mutu mwenye kumutumikia Mungu na mwenye hamutumikie.”

Maelezo ya Chini

Ao “atatayarisha.”
Ao “litamufanya Yehova atosheke.”
Ao “yatima.”
Ao “wenye kupinga haki za.”
Ao “sijabadilika.”
Ao “sehemu moja za kumi.”
Ao pengine, “kwa laana munanilaani.”
Ao “sehemu moja zote za kumi.”
Inaonekana ni mapigo ya vidudu.
Ao “kutafakari juu ya.” Ao pengine, “kusamini.”
Ao “mali yenye kupendwa sana.”