Malaki 2:1-17

  • Makuhani wanashindwa kufundisha watu (1-9)

    • Midomo ya makuhani inapaswa kuchunga ujuzi (7)

  • Watu wanavunja ndoa bila sababu (10-17)

    • “‘Ninachukia kuvunja ndoa,’ ni vile Yehova anasema” (16)

2  “Na sasa, Enyi makuhani, amri hii inawahusu ninyi.+  Kama munakataa kusikiliza na kuiweka katika moyo ili kutukuza jina langu,” ni vile Yehova wa majeshi anasema, “nitatuma laana juu yenu,+ na nitageuza baraka zenu kuwa laana.+ Ndiyo, nimegeuza baraka kuwa laana, kwa sababu hamuiweke katika moyo.”  “Angalia! Nitaharibu* mbegu yenu yenye kupandwa kwa sababu yenu,+ na nitapakaa kwenye nyuso zenu, mavi ya sikukuu zenu; na mutapelekwa kwenye iko.*  Halafu mutajua kwamba nimewapatia amri hii ili agano langu pamoja na Lawi liendelee,”+ ni vile Yehova wa majeshi anasema.  “Agano langu lenye nilifanya pamoja naye lilikuwa la uzima na amani, lenye nilimupatia, pamoja na woga.* Aliniogopa, ndiyo, aliogopa sana jina langu.  Sheria ya kweli ilikuwa* katika kinywa chake,+ na ukosefu wa haki haukupatikana kwenye midomo yake. Alitembea pamoja na mimi kwa amani na unyoofu,+ na alisaidia wengi kuacha maovu.  Kwa maana midomo ya kuhani inapaswa kuchunga ujuzi, na watu wanapaswa kutafuta sheria* katika kinywa chake,+ kwa sababu yeye ni mujumbe wa Yehova wa majeshi.  “Lakini ninyi mumegeuka kuacha njia. Mumefanya wengi wajikwae kuhusiana na sheria.*+ Mumeharibu agano la Lawi,”+ ni vile Yehova wa majeshi anasema.  “Basi nitafanya muzarauliwe na kuwa wa hali ya chini mbele ya watu wote, kwa sababu hamukushika njia zangu lakini mulionyesha upendeleo katika mambo ya sheria.”+ 10  “Je, sisi wote hatuna baba mumoja?+ Je, hatukuumbwa na Mungu mumoja? Basi sababu gani tunatendeana kwa udanganyifu,+ na hivyo kuchafua agano la mababu zetu? 11  Yuda ametenda kwa udanganyifu, na jambo lenye kuchukiza limefanywa katika Israeli na katika Yerusalemu; kwa maana Yuda amechafua utakatifu wa* Yehova,+ wenye Yeye anapenda, na amemuchukua kuwa bibi-arusi binti ya mungu wa kigeni.+ 12  Yehova ataondoa katika mahema ya Yakobo mutu yeyote mwenye kufanya jambo hili, hata akuwe nani,* ijapokuwa anamutolea Yehova wa majeshi toleo la zawadi.”+ 13  “Na kuko jambo lingine* lenye munatenda, lenye linafanya mazabahu ya Yehova ifunikwe na machozi na kilio na kulia kwa maumivu, ndiyo maana haangalie tena toleo lenu la zawadi ao kukubali kitu chochote kutoka katika mukono wenu.+ 14  Na munasema, ‘Sababu gani?’ Ni kwa sababu Yehova ametenda kama shahidi kati yako na bibi wa ujana wako, mwenye umetendea kwa udanganyifu, hata kama yeye ni mwenzako na bibi yako kupitia agano.*+ 15  Lakini kuko mutu mwenye hakufanya vile, kwa sababu alikuwa na sehemu fulani ya roho. Na alikuwa anatafuta nini? Uzao wa* Mungu. Basi mujilinde kuhusiana na roho yenu, na mutu yeyote asimutendee bibi wa ujana wake kwa udanganyifu. 16  Kwa maana ninachukia* kuvunja ndoa,”+ ni vile Yehova Mungu wa Israeli anasema, “na mwenye kufunika nguo yake jeuri,”* ni vile Yehova wa majeshi anasema. “Na mujilinde kuhusiana na roho yenu, na hamupaswe kutenda kwa udanganyifu.+ 17  “Mumemuchokesha Yehova kwa maneno yenu.+ Lakini munauliza, ‘Tumemuchokesha namna gani?’ Kwa kusema, ‘Kila mutu mwenye kufanya mabaya ni mwema mbele ya macho ya Yehova, na anafurahia mutu huyo,’+ ao kwa kuuliza, ‘Mungu wa haki iko* wapi?’”

Maelezo ya Chini

Tnn., “Nitakemea.”
Ni kusema, mahali mavi ya wanyama wa zabihu ilikuwa inawekwa.
Ao “heshima.”
Ao “Agizo la kweli lilikuwa.”
Ao “agizo.”
Ao pengine, “kupitia agizo lako.”
Ao pengine, “patakatifu pa.”
Tnn., “mwenye kuwa macho na mwenye kujibu.”
Tnn., “la pili.”
Ao “bibi yako kisheria.”
Tnn., “Mbegu ya.”
Tnn., “anachukia.”
Ao “mwenye kutenda jeuri.”
Ao “eko.”