Malaki 1:1-14

  • Yehova anapenda watu wake (1-5)

  • Makuhani wanatoa zabihu zenye hazifae (6-14)

    • Jina la Mungu litatukuzwa kati ya mataifa (11)

1  Tangazo: Neno la Yehova kwa Waisraeli kupitia Malaki:*  “Nimewapenda ninyi,”+ ni vile Yehova anasema. Lakini munauliza: “Umetupenda namna gani?” “Je, Esau hakukuwa ndugu ya Yakobo?”+ ni vile Yehova anasema. “Lakini nilimupenda Yakobo,  na nikamuchukia Esau;+ na nilifanya milima yake ikuwe ukiwa+ na niliachia uriti wake mbweha wa jangwa.”+  “Hata kama Edomu anasema, ‘Tumevunjwa-vunjwa, lakini tutarudia na kujenga mabomoko,’ ni vile Yehova wa majeshi anasema, ‘Watajenga, lakini nitabomoa, na wataitwa “eneo la uovu” na “watu wenye Yehova amehukumu milele.”+  Macho yenu wenyewe yataona jambo hilo, na mutasema: “Yehova atukuzwe katika inchi yote ya Israeli.”’”  “‘Mwana anamuheshimia baba yake,+ na mutumishi anamuheshimia bwana wake. Basi kama niko baba,+ heshima yenye ninastahili iko wapi?+ Na kama niko bwana,* uko wapi woga wenye* ninapaswa kuonyeshwa?’ ni vile Yehova wa majeshi anawaambia ninyi makuhani wenye kuzarau jina langu.+ “‘Lakini munasema: “Tumezarau jina lako namna gani?”’  “‘Kwa kutoa kwenye mazabahu yangu chakula kichafu.’* “‘Na munauliza: “Tumekuchafua namna gani?”’ “‘Kwa kusema: “Meza ya Yehova+ ni kitu cha kuzarauliwa.”  Na wakati munatoa zabihu ya munyama kipofu munasema: “Haiko mubaya.” Na wakati munatoa munyama kilema ao mwenye kugonjwa munasema: “Haiko mubaya.”’”+ “Tafazali mujaribu kumupelekea gavana wenu vitu hivyo. Je, atawafurahia ao kuwapokea muzuri?” ni vile Yehova wa majeshi anasema.  “Na sasa, tafazali, mumulilie* Mungu, ili atuonyeshe wema. Mukiwa na matoleo kama hayo katika mukono wenu, je, atamupokea muzuri mutu yeyote kati yenu?” ni vile Yehova wa majeshi anasema. 10  “Na ni nani kati yenu mwenye kuwa tayari kufunga milango?*+ Kwa maana hamutawasha hata moto katika mazabahu yangu bure.+ Siwafurahie,” ni vile Yehova wa majeshi anasema, “na sifurahie toleo lolote la zawadi la mukono wenu.”+ 11  “Kwa maana kuanzia wakati jua linatokea mupaka wakati jua linashuka,* jina langu litakuwa kubwa kati ya mataifa.+ Kila mahali zabihu zitachomwa ili zitoe moshi, na matoleo yatatolewa kwa jina langu, vikiwa zawadi safi; kwa sababu jina langu litakuwa kubwa kati ya mataifa,”+ ni vile Yehova wa majeshi anasema. 12  “Lakini ninyi munalichafua*+ kwa kusema, ‘Meza ya Yehova imechafuliwa, na tunda la meza hiyo, chakula chenye kuwa juu yake, ni vitu vya kuzarauliwa.’+ 13  Pia munasema, ‘Angalia! Mambo haya yanachokesha sana!’ na munaizarau,” ni vile Yehova wa majeshi anasema. “Na munaleta wanyama wenye waliibwa, vilema, na wenye kugonjwa. Ndiyo, munaleta wanyama hao kama zawadi! Je, nikubali hiyo kutoka katika mukono wenu?”+ ni vile Yehova anasema. 14  “Alaaniwe mutu yeyote mudanganyifu mwenye iko* na munyama dume mwenye hana kasoro katika kundi lake, lakini anafanya naziri na kumutolea Yehova zabihu ya munyama mwenye kasoro.* Kwa maana mimi ni Mufalme mukubwa,”+ ni vile Yehova wa majeshi anasema, “na jina langu litakuwa lenye kuogopesha sana kati ya mataifa.”+

Maelezo ya Chini

Maana yake “Mujumbe Wangu.”
Ao “bwana mukubwa.”
Ao “iko wapi heshima yenye.”
Tnn., “mukate muchafu.”
Ao “mutulize uso wa.”
Inaonekana ni kazi ya kufunga milango ya hekalu.
Ao “kuanzia mashariki mupaka mangaribi.”
Ao pengine, “munanichafua.”
Ao “eko.”
Ao “kilema.”