Ya Kwanza kwa Timoteo 1:1-20

  • Salamu (1, 2)

  • Onyo juu ya walimu wa uongo (3-11)

  • Paulo alionyeshwa fazili zenye hazistahiliwe (12-16)

  • Mufalme wa umilele (17)

  • ‘Pigana vita ya muzuri’ (18-20)

1  Paulo, mutume wa Kristo Yesu kwa amri ya Mungu Mwokozi wetu na ya Kristo Yesu, tumaini letu,+  kwa Timoteo,*+ mutoto wangu wa kweli+ katika imani: Ukuwe na fazili zenye hazistahiliwe, na rehema, na amani kutoka kwa Mungu Baba na Kristo Yesu Bwana wetu.  Kama vile nilikutia moyo ubakie Efeso wakati nilikuwa karibu kuenda Makedonia, ni vile ninafanya tena sasa, ili uamuru watu fulani wasifundishe fundisho tofauti,  wala wasisikilize hadisi za uongo+ na wasifuatilie mambo ya vizazi. Mwishowe, mambo kama hayo hayalete faida yoyote,+ lakini yanatokeza maulizo kuliko kuleta jambo lolote kutoka kwa Mungu lenye kujenga imani.  Kwa kweli, kusudi la agizo* hili ni upendo+ wenye kutoka katika moyo safi na zamiri ya muzuri na imani+ yenye haina unafiki.  Kwa kugeuka na kuacha mambo hayo, watu fulani wamegeuzwa kando na kujiingiza katika mazungumuzo yenye hayana maana.+  Wanataka kuwa walimu+ wa sheria, lakini hawaelewe hata mambo yenye wako wanasema ao mambo yenye wanatilia mukazo kwa nguvu sana.  Sasa tunajua kuwa Sheria ni ya muzuri kama mutu anaitumia muzuri,*  na tunatambua kama sheria haiwekwe kwa ajili ya mwenye haki, lakini inawekwa kwa ajili ya watu wenye kuvunja sheria+ na waasi, watu wenye hawamuogope Mungu na watenda-zambi, wenye hawako washikamanifu* na wenye kuzarau mambo matakatifu, wenye kuua baba na wenye kuua mama, wenye kuua watu wengine, 10  waasherati,* wanaume wenye kulala na wanaume wenzao, watu wenye kukamata wengine kinguvu na kukimbia nao, waongo, watu wenye kuapa kwa uongo, na jambo lingine lolote lenye kuwa kinyume na fundisho lenye faida*+ 11  kulingana na habari njema yenye utukufu ya Mungu mwenye furaha, yenye nilipewa.+ 12  Mimi ni mwenye shukrani kwa Kristo Yesu Bwana wetu, mwenye alinipatia nguvu, kwa sababu aliniona kuwa muaminifu kwa kunipatia utumishi,+ 13  hata kama zamani nilikuwa mutu mwenye kumutukana Mungu na mutesaji na mutu mwenye zarau.+ Hata hivyo, nilionyeshwa rehema kwa sababu nilitenda bila kujua na kwa kukosa imani. 14  Lakini fazili zenye hazistahiliwe za Bwana wetu zikakuwa nyingi sana pamoja na imani na upendo wenye kuwa katika Kristo Yesu. 15  Neno hili ni lenye kutegemeka na linastahili kukubaliwa kabisa: Kristo Yesu alikuja katika ulimwengu ili kuokoa watenda-zambi.+ Kati ya hao, mimi ni wa kwanza kabisa.+ 16  Lakini, nilionyeshwa rehema ili kupitia mimi mwenye kuwa wa kwanza kabisa, Kristo Yesu aonyeshe uvumilivu wake wote, na kunifanya mimi kuwa mufano kwa wote wenye watamuamini ili kupata uzima wa milele.+ 17  Sasa kwa Mufalme wa umilele,+ mwenye hawezi kuharibika,+ mwenye haonekanake,+ Mungu pekee,+ kukuwe heshima na utukufu milele na milele. Amina. 18  Ninakupatia agizo* hili, mutoto wangu Timoteo, kupatana na unabii mbalimbali wenye ulitolewa juu yako, kwamba kupitia unabii huo, uendelee kupigana vita ya muzuri,+ 19  ukishika imani na zamiri ya muzuri,+ yenye wengine wametupa pembeni, na hilo likafanya imani yao iharibike kama mashua* yenye kuvunjika. 20  Himenayo+ na Aleksanda wako kati yao, na mimi nimewatia katika mikono ya Shetani+ ili wafundishwe kupitia nizamu kuacha kumutukana Mungu.

Maelezo ya Chini

Maana yake “Mwenye Kumuheshimia Mungu.”
Ao “amri.”
Tnn., “kisheria.”
Ao “wenye hawana upendo mushikamanifu.”
Angalia Maana ya Maneno, “Uasherati.”
Ao “lenye kujenga afya.”
Ao “amri.”
Ao “mashua ya maji; bateau.”