KULLA E ROJËS Nëntor 2009

TEMA KRYESORE

Një mit lind një tjetër

Krahasoji këto mite me çfarë mëson vërtet Bibla.

TEMA KRYESORE

Miti 1: Shpirti është i pavdekshëm

Mëso çfarë thotë Bibla për shpirtin e njeriut.

TEMA KRYESORE

Miti 2: Të ligjtë vuajnë në ferr

A do t’i ndëshkonte Perëndia i dashurisë njerëzit në ferrin e përjetshëm?

TEMA KRYESORE

Miti 3: Të gjithë njerëzit e mirë shkojnë në qiell

Ku do të jetojë shumica e njerëzve të mirë, në qiell apo në tokë?

TEMA KRYESORE

Miti 4: Perëndia është Trinitet

Pohimi se ka tre persona në një Perëndi nuk gjendet askund në Bibël. Pse jo?

TEMA KRYESORE

Miti 5: Maria është nëna e Perëndisë

Mëso nga e ka origjinën adhurimi i Marisë dhe çfarë mëson vërtet Bibla për Marinë.

TEMA KRYESORE

Miti 6: Perëndia miraton përdorimin e shëmbëlltyrave dhe të ikonave në adhurim

Mëso arsyen pse apostulli Gjon i paralajmëroi të krishterët për idhujt.

SI TË KENI LUMTURI NË FAMILJE

Kur një nga bashkëshortët ka nevojë për përkujdesje të veçantë

Lexo tri sugjerime që ndihmojnë kur një nga bashkëshortët vuan nga sëmundje kronike.

Bibla—Një histori e jashtëzakonshme mbijetese

Mëso si u rrezikua ekzistenca e Biblës dhe se si mbijetesa e tij deri në ditët tona tregon se është një libër i jashtëzakonshëm.