Lompat ke kandungan

Lompat ke Senarai Kandungan

Buku Samuel yang Kedua

Bab

Rangka Kandungan

 • 1

  • Daud mendengar tentang kematian Saul (1-16)

  • Lagu ratapan Daud untuk Saul dan Yonatan (17-27)

 • 2

  • Daud, raja Yehuda (1-7)

  • Ish-boset, raja Israel (8-11)

  • Perang antara anak buah Daud dan anak buah Saul (12-32)

 • 3

  • Keluarga Daud semakin kuat (1)

  • Anak-anak lelaki Daud (2-5)

  • Abner membelot dan berpihak kepada Daud (6-21)

  • Yoab membunuh Abner (22-30)

  • Daud meratapi kematian Abner (31-39)

 • 4

  • Ish-boset dibunuh (1-8)

  • Daud membunuh orang yang membunuh Ish-boset (9-12)

 • 5

  • Daud menjadi raja seluruh Israel (1-5)

  • Yerusalem ditakluki (6-16)

   • Sion, Kota Daud (7)

  • Daud mengalahkan orang Filistin (17-25)

 • 6

  • Tabut dibawa ke Yerusalem (1-23)

   • Uzah memegang tabut dan dibunuh (6-8)

   • Mikhal menghina Daud (16, 20-23)

 • 7

  • Daud tidak dibenarkan untuk membina Rumah Tuhan (1-7)

  • Tuhan berjanji untuk memberi Daud sebuah kerajaan (8-17)

  • Doa syukur Daud (18-29)

 • 8

  • Kemenangan Daud (1-14)

  • Pentadbiran Daud (15-18)

 • 9

  • Kasih setia Daud terhadap Mefiboset (1-13)

 • 10

  • Ammon dan Siria dikalahkan (1-19)

 • 11

  • Daud berzina dengan Bat-syeba (1-13)

  • Rancangan Daud untuk membunuh Uria (14-25)

  • Daud menjadikan Bat-syeba isterinya (26, 27)

 • 12

  • Natan menegur Daud (1-15a)

  • Anak Bat-syeba mati (15b-23)

  • Bat-syeba melahirkan Salomo (24, 25)

  • Kota orang Ammon, iaitu Raba, ditawan (26-31)

 • 13

  • Amnon merogol Tamar (1-22)

  • Absalom membunuh Amnon (23-33)

  • Absalom melarikan diri ke Gesur (34-39)

 • 14

  • Yoab dan wanita dari Tekoa (1-17)

  • Daud mengetahui rancangan Yoab (18-20)

  • Absalom dibenarkan untuk pulang (21-33)

 • 15

  • Rancangan Absalom untuk memberontak (1-12)

  • Daud lari dari Yerusalem (13-30)

  • Ahitofel menyertai Absalom (31)

  • Husai disuruh menggagalkan rancangan Ahitofel (32-37)

 • 16

  • Ziba memfitnah Mefiboset (1-4)

  • Simei mengutuk Daud (5-14)

  • Absalom menyambut Husai (15-19)

  • Nasihat Ahitofel (20-23)

 • 17

  • Nasihat Ahitofel tidak dituruti kerana Husai (1-14)

  • Daud menerima amaran; dia melarikan diri daripada Absalom (15-29)

   • Barzilai dan orang lain membawa bekalan (27-29)

 • 18

  • Absalom dikalahkan dan dibunuh (1-18)

  • Daud mendapat berita tentang kematian Absalom (19-33)

 • 19

  • Daud meratapi kematian Absalom (1-4)

  • Yoab menegur Daud (5-8a)

  • Daud pulang ke Yerusalem (8b-15)

  • Simei meminta ampun (16-23)

  • Mefiboset didapati tidak bersalah (24-30)

  • Barzilai diberi penghormatan (31-40)

  • Pertengkaran antara suku (41-43)

 • 20

  • Syeba memberontak; Yoab membunuh Amasa (1-13)

  • Syeba dikejar dan kepalanya dipenggal (14-22)

  • Pentadbiran Daud (23-26)

 • 21

  • Orang Gibeon membalas dendam terhadap keluarga Saul (1-14)

  • Peperangan dengan orang Filistin (15-22)

 • 22

  • Daud memuji Tuhan yang telah menyelamatkannya (1-51)

   • ‘Yehuwalah batu perlindunganku’ (2)

   • Yehuwa setia kepada orang yang setia (26)

 • 23

  • Kata-kata terakhir Daud (1-7)

  • Kegagahan pahlawan Daud (8-39)

 • 24

  • Daud berdosa kerana membuat pembancian (1-14)

  • Wabak penyakit meragut nyawa 70,000 orang (15-17)

  • Daud mendirikan sebuah mazbah (18-25)

   • Tidak mempersembahkan sesuatu yang percuma (24)