വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

രണ്ടാംഘട്ട മെനു കാണിക്കുക

യഹോവയുടെ സാക്ഷികൾ

മലയാളം

പാഠം 13: ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കാൻ യഹോവ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും

യഹോ​വ​യെ​ക്കു​റിച്ച് സംസാ​രി​ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോ​ഴെ​ങ്കി​ലും പേടി തോന്നി​യി​ട്ടു​ണ്ടോ? ധൈര്യ​മു​ള്ള​വ​രാ​യി​രി​ക്കാൻ യഹോ​വ​യ്‌ക്ക് എങ്ങനെ​യാണ്‌ സഹായി​ക്കാ​നാ​കു​ക?