വിവരങ്ങള്‍ കാണിക്കുക

പാഠം 10: കൊടുത്ത്‌ ശീലി​ക്കു​ക ദയ കാണി​ക്കു​ക

പാഠം 10: കൊടുത്ത്‌ ശീലി​ക്കു​ക ദയ കാണി​ക്കു​ക

ഡേവി​ഡും ടീനയും കൊടുത്ത്‌ ശീലി​ക്കാ​നും ദയ കാണി​ക്കാ​നും പഠിച്ചു. നിങ്ങളോ?

ഇതുകൂടെ കാണുക

യഹോവയുടെ കൂട്ടുകാരാകാം--ചെയ്തുപഠിക്കാന്‍

ഡേവി​ഡി​ന്റെ കാർ ഉണ്ടാക്കി​യാ​ലോ?

ഡേവി​ഡി​ന്റെ കളിപ്പാ​ട്ട​മാ​യ കാറിന്റെ പ്രിന്റ്‌ എടുക്കുക, മുറി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക, കൂട്ടി​ച്ചേർക്കു​ക.