NIELY tsikelikely ny hafatra momba ilay Fanjakana teto Géorgie, toa an’ilay lalivay nafangaro tamin’ny lafarinina ao amin’ny fanoharan’i Jesosy. (Mat. 13:33) Tsy hita hoe nandroso ny asa fitoriana tamin’ny voalohany, nefa tsy ela dia niely hatraiza hatraiza ny vaovao tsara ka nanova fiainan’olona maro.

Tena mampihetsi-po ny tantaran’ny vahoakan’Andriamanitra eto Géorgie. Ho hitanao ato fa be fitiavana izy ireo, nanam-pinoana, tsy nivadika, mora nahita hevitra, ary be herim-po, ‘na tamin’ny mora na tamin’ny sarotra.’—2 Tim. 4:2.