Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

 BAB 11

Murni bab Moral—Niru Sipat Suciné Gusti Allah

Murni bab Moral—Niru Sipat Suciné Gusti Allah

INTINÉ BAB IKI

Carané Sang Raja mulang rakyaté kanggo ngajèni pathokané Allah bab moral

Bayangna panjenengan mlaku ing gapura arep mlebu nèng latar njaba bait rohaniné Yéhuwah sing megah

1. Kedadéan sing nggumunké apa sing dialami Yéheskièl?

BAYANGNA panjenengan ngrasakké kedadéan sing dialami Yéheskièl kira-kira 2.500 taun kepungkur. Panjenengan mara nèng bait Allah sing megah lan éndah banget. Malaékat sing prakosa mandhu panjenengan ndelok-ndelok bait sing megah kuwi. Panjenengan kudu ngliwati undhak-undhakan pitu, bèn isa mlebu ing salah siji saka telung gapurané. Kuwi nggumunké banget, merga gapura kuwi dhuwuré kira-kira 30 mèter. Ing njero gapura uga ana kamar-kamar jaga. Cagak-cagaké diukir gambar wit kurma, utawa palem sing éndah banget.—Yk. 40:1-4, 10, 14, 16, 22; 41:20.

2. (a) Bait kuwi nggambarké apa? (Deloken uga cathetan.) (b) Apa sing isa awaké dhéwé sinaoni saka bagéan-bagéan ing bait kuwi?

2 Kuwi mau wahyu sing ditampa Yéheskièl bab bait rohani. Katrangan mau tliti banget lan kuwi ditulis ing Yéheskièl bab 40 nganti 48. Bait kuwi nggambarké pengaturan saka Yéhuwah kanggo ibadah sejati. Saben bagéan saka bait kuwi ana maknané kanggo ibadah sejati ing dina pungkasan saiki. * Gapura sing lurus lan dhuwur ngélingké awaké dhéwé, nèk wong sing péngin dadi bagéan saka ibadah sejatiné Yéhuwah, kudu urip miturut hukum lan pathokané Yéhuwah sing luhur. Kuwi uga diduduhké saka gambar ukir-ukiran wit kurma. Ing Alkitab wit kurma kadhang kala nggambarké sipat-sipat sing apik. (Ms. 92:13) Anané kamar-kamar jaga nduduhké nèk wong sing ora ngajèni pathokané Yéhuwah ora éntuk dadi bagéan ibadah sejati, lan ora éntuk berkah urip langgeng.—Yk. 44:9.

3. Apa sebabé murid-muridé Yésus kudu terus digawé murni?

3 Piyé wahyu sing ditampa Yéheskièl kuwi kelakon? Kaya sing diterangké ing Bab 2, Yéhuwah nggunakké Yésus kanggo nggawé murni umaté saka taun 1914 nganti wiwitan taun 1919. Yésus terus nggawé murni umaté Allah. Saksuwéné satus taun iki, Yésus terus ngluhurké pathokané Yéhuwah sing suci. Ning, murid-muridé Yésus isih kudu terus digawé murni. Apa sebabé? Merga wong-wong sing dadi muridé asalé saka donya sing moralé bejat, lan Sétan terus ngupaya njiret murid-muridé Yésus bèn tumindak ora pantes  manèh. (Wacanen 2 Pétrus 2:20-22.) Ayo dirembug ing telung bab apa wong Kristen sejati kudu digawé murni. Kapisan, nggawé murni ing bab moral, kapindho nggawé murni jemaat, sing katelu nggawé murni keluarga.

Nggawé Murni ing bab Moral

4, 5. Apa cara sing wis suksès digunakké Sétan, lan apa hasilé?

4 Nganti saiki umaté Yéhuwah nganggep nèk nduwé moral sing apik kuwi penting banget. Mula, wektu ana tuntunan sing saya cetha bab moral, umaté Allah ngetrapké kuwi. Gatèkna contoné.

5 Hubungan sèks sing ora pantes. Hubungan sèks antarané pasangan sing wis nikah kuwi berkah saka Yéhuwah. Ning, Sétan nggawé wong-wong nduwé pandhangan sing salah bab kuwi. Tumindak saru kuwi salah siji carané Sétan kanggo njiret umaté Allah, bèn nindakké dosa. Sétan wis suksès nggunakké cara kuwi wektu jamané Biléam sing nyebabké akèh wong Israèl dipatèni. Saiki, Sétan saya mempeng nggodha umaté Allah bèn tumindak saru.—Wi. 25:1-3, 9; Wy. 2:14.

6. Janji apa sing ditulis ing Watch Tower, piyé kuwi ditindakké, lan ngapa janji kuwi ora digunakké manèh? (Deloken uga cathetan.)

6 Kanggo nglawan upayané Sétan, ing majalah Watch Tower terbitan 15 Juni 1908 ana janji setya sing ditulis, ”Kapan waé lan ing ngendi waé, ing panggonan sepi utawa ramé, caraku tumindak marang wong lanang utawa wong wadon sing dudu bojoku, bakal tetep padha.” * Senajan janji kuwi ora wajib, ning akèh sing setuju lan njaluk bèn jenengé ditulis ing majalah Zion’s Watch Tower. Janji kuwi pancèn ana paédahé kanggo akèh wong. Ning pirang-pirang taun sakwisé, kuwi mung dadi upacara, mula ora digunakké manèh. Senajan ngono, pathokan moral sing ana ing janji kuwi terus dinggo.

7. Ing taun 1935, The Watchtower ngrembug masalah apa, lan naséhat tegas apa sing ditulis ing kono?

7 Sétan terus mempeng nyerang umaté Allah. The Watchtower terbitan 1 Maret 1935 ngrembug kanthi cetha masalah sing ana ing jemaat. Kétoké, ana sing nduwé pandhangan nèk dhèwèké sregep nginjil, ora perlu manut pathokané Yéhuwah bab moral. The Watchtower kanthi tegas kandha, ”Sing kudu digatèkké yaiku, mung nginjil waé ora cukup. Seksi-Seksi Yéhuwah kuwi wakilé Yéhuwah, mula uripé kudu cocog karo kersané Yéhuwah lan Kratoné.” Artikel kuwi uga mènèhi naséhat sing tegas bab urip bebojoan lan moral. Kuwi mbantu umaté Allah kanggo ’ngedohi hubungan sèks sing ora pantes’.—1 Kr. 6:18, NW.

8. Apa sebabé Warta Penting bola-bali nerangké tembung basa Yunani kanggo hubungan sèks sing ora pantes?

8 Wiwit puluhan taun kepungkur, majalah Warta Penting bola bali nerangké tembung sing digunakké ing Kitab-Kitab Yunani kanggo hubungan sèks sing ora pantes, yaiku por·neiʹa. Tembung kuwi tegesé ora mung hubungan sèks, ning kabèh tumindak sing ora pantes, klebu tumindak  saru ing omah-omah pelacuran. Merga pangertèn sing cetha kuwi, umaté Allah dilindhungi saka hubungan sèks sing ora pantes sing wis umum ditindakké wong-wong ing donya iki.—Wacanen Éfesus 4:17-19.

9, 10. (a) Masalah moral apa sing dirembug ing The Watchtower taun 1935? (b) Apa pandhangan sing seimbang saka Alkitab bab alkohol?

9 Nggunakké alkohol nganggo cara sing salah. The Watchtower terbitan 1 Maret 1935 ngrembug masalah moral liyané, ”Ana sing nginjil lan nindakké tugasé ing pakumpulan, ning bar ngombé [alkohol]. Miturut Alkitab, kapan wektu sing pas kanggo ngombé alkohol? Apa cocog ngombé alkohol wektu nindakké tugas ing pakumpulané Gusti?”

10 Majalah kuwi ngrembug pandhangan sing seimbang saka Alkitab bab ombèn-ombèn sing ana alkoholé. Alkitab ora nglarang wong ngombé anggur lan ombèn-ombèn liyané sing ana alkoholé, nèk ditindakké kanthi prasaja. Ning Alkitab nglarang mabuk-mabukan. (Ms. 104:14, 15; 1 Kr. 6:9, 10) Bab nindakké tugas suci ning bar ngombé alkohol, umaté Allah diélingké conto saka anak-anaké Harun sing diukum mati merga ngekèki geni sing ora suci ing misbyahé Yéhuwah. Sing nyebabké anak-anaké Harun tumindak kaya ngono, diduduhké saka hukum sing ora suwé bar kuwi diparingké Yéhuwah. Hukum kuwi nglarang kabèh imam ngombé ombèn-ombèn sing marahi mabuk pas nindakké tugas suci. (Km. 10:1, 2, 8-11) Mula, merga manut pathokan kuwi, muridé Yésus saiki ngati-ati aja nganti nindakké tugas suci bar ngombé alkohol.

11. Apa sebabé umaté Allah seneng merga éntuk pangertèn luwih cetha bab alkoholisme?

11 Wis puluhan taun iki, para muridé Yésus éntuk pangertèn luwih cetha bab alkoholisme, yaiku ketagihan ombèn-ombèn sing marahi mendem. Merga pangertèn ing wektu sing pas iki, akèh umaté Yéhuwah dibantu ngedohi masalah ketagihan ombèn-ombèn. Kanggo sing wis ketagihan uga dibantu bèn babar blas ora ketagihan manèh. Kabèh umaté Yéhuwah ora éntuk nggunakké alkohol nganggo cara sing salah, merga isa ngrusak réputasiné dhéwé lan keluargané. Sing paling penting, iki isa nyebabké wong kuwi kélangan pakurmatan gedhé kanggo mènèhi ibadah sing murni marang Yéhuwah.

”Ora isa dibayangké Gustiné awaké dhéwé mambu mbako, utawa nglebokké barang sing marahi najis ing tutuké.”—C. T. Russell

12. Piyé pandhangané muridé Yésus bab nggunakké mbako sakdurungé dina wekasan diwiwiti?

12 Nggunakké mbako. Malah sakdurungé dina wekasan diwiwiti, para muridé Yésus mulai ragu bab nggunakké mbako. Pirang-pirang taun sakdurungé, sedulur sepuh jenengé Charles Capen, ngéling-éling pas ketemu pisanan karo Charles Taze Russell, ing akir abad 19. Sedulur Capen wektu kuwi umuré 13 taun. Dhèwèké lagi lungguh nèng undhak-undhakan sing ana ing Omah Alkitab ing Allegheny, Pennsylvania, karo masé lan rong adhiné lanang. Sedulur Russell sing lagi léwat kono, takon, ”Kowé ngrokok, ya?  Aku mambu asap rokok.” Cah-cah lanang kuwi kandha nèk ora ngrokok, ning kedadéan kuwi cetha nduduhké piyé pandhangané Sedulur Russell. Ing majalah Watch Tower terbitan 1 Agustus 1895, Sedulur Russell ngrembug ayat 2 Korinta 7:1. Dhèwèké kandha, ”Kanggoku, wong Kristen ora bakal isa ngluhurké Gusti Allah, utawa éntuk paédah nèk nggunakké mbako kanggo apa waé. . . . Ora isa dibayangké Gustiné awaké dhéwé mambu mbako, utawa nglebokké barang sing marahi najis ing tutuké.”

13. Apa gawéan nggawé murni ing bab moral sing ditindakké ing taun 1973?

13 Taun 1935, The Watchtower nyebut mbako kuwi ”alang-alang sing najis”, lan kandha nèk sapa waé sing nginang utawa ngrokok, ora diijinké tetep dadi anggota keluarga Bètel utawa dadi wakilé pakumpulan kanggo dadi perintis utawa pinituwa wilayah. Ing taun 1973, gawéan nggawé murni ing bab moral ditindakké manèh. Majalah The Watchtower 1 Juni nerangké nèk ana Seksi Yéhuwah sing isih tetep nindakké kebiyasaan sing isa marahi mati, nggawé najis, lan ora nduduhké katresnan, ora isa tetep dadi anggota jemaat. Sing tetep nggunakké mbako nganggo cara sing salah, bakal diwetokké saka jemaat. * Yésus sepisan manèh tumindak kanggo nggawé murni muridé.

14. Apa pathokané Gusti Allah bab getih, lan piyé tranfusi getih dadi tumindak sing umum?

14 Nggunakké getih nganggo cara sing salah. Wektu jaman Nuh, Gusti Allah ngendika nèk mangan getih kuwi salah. Pas maringké Hukum marang Israèl, Allah nggawé cetha préntah kuwi sepisan manèh. Terus, préntah sing padha diparingké marang jemaat Kristen, yaiku ”nyirik . . .  rah [utawa, getih]”. (PR. 15:20, 29; Pd. 9:4; Km. 7:26) Ning, Sétan terus nggolèk cara bèn umaté Allah jaman modhèren ora manut karo pathokan iki. Nggunakké getih kanggo tranfusi isih diuji coba karo para dhokter ing abad 19. Ning sakwisé golongan darah ditemokké, tranfusi saya kerep ditindakké. Ing taun 1937, getih mulai diklumpukké lan disimpen ing bank getih. Perang Donya II nggawé tranfusi getih saya kerep ditindakké. Saiki, tranfusi getih umum ditindakké wong-wong ing sakdonya.

15, 16. (a) Apa pendhiriané Seksi-Seksi Yéhuwah bab tranfusi getih? (b) Apa bantuan sing ditampa muridé Yésus bab tranfusi lan perawatan tanpa getih, lan apa hasilé?

15 Wiwit taun 1944, The Watchtower nduduhké nèk nampa tranfusi getih kuwi padha kaya mangan getih. Ing taun sakbanjuré, pendhirian sing dhasaré saka Alkitab kuwi dikuwatké lan digawé luwih cetha manèh. Ing taun 1951, ana daftar pitakonan lan jawaban sing dicétak kanggo mbantu umaté Allah wektu ngadhepi para ahli kedhokteran. Ing sakdonya, kabèh muridé Yésus sing setya nduwé pendhirian sing kukuh senajan kerep diécé, dimungsuhi, malah uga dianiaya. Ning, Yésus terus nuntun pakumpulané kanggo nyedhiyakké bantuan. Akèh brosur lan artikel dicétak, isiné yaiku akèh katrangan sing rinci lan wis ditliti tenanan.

 16 Taun 1979, ana pinituwa sing nekani rumah sakit kanggo njelaské marang para dhokter bab pendhiriané awaké dhéwé, dhasar Alkitab bab getih, lan perawatan sing isa dinggo bèn ora perlu nganggo getih. Taun 1980, para pinituwa ing 39 kutha ing Amerika Serikat nampa pelatihan kusus kanggo gawéan iki. Akiré, Pengurus Pusat nyetujoni dibentuk Panitia Penghubung Rumah Sakit ing sakdonya. Hasilé, saiki ana puluhan éwu ahli kedhokteran, klebu dhokter, ahli bedhah, lan ahli bius sing gelem kerja sama karo pasièn Seksi Yéhuwah. Wong-wong kuwi ngajèni keputusané awaké dhéwé bab perawatan tanpa getih. Saya akèh rumah sakit sing nawakké perawatan ora nganggo getih, malah ana sing nganggep kuwi cara sing paling apik. Bener-bener nentremké ati ndelok Yésus nglindhungi para muridé saka upayané Sétan kanggo najiské murid-muridé Yésus.—Wacanen Éfesus 5:25-27.

Saya akèh rumah sakit sing nawakké perawatan ora nganggo getih, malah ana sing nganggep kuwi cara sing paling apik

17. Piyé awaké dhéwé nduduhké nèk ngajèni carané Yésus nggawé murni murid-muridé?

17 Awaké dhéwé kudu mikir, ’Apa aku ngajèni cara sing digunakké Yésus kanggo nggawé murni murid-muridé, lan nglatih awaké dhéwé bèn nindakké pathokan moral sing luhur saka Yéhuwah?’ Kudu diéling-éling nèk Sétan terus  ngupaya nggawé awaké dhéwé ora ngajèni pathokan moral saka Gusti Allah, bèn adoh saka Yéhuwah lan Yésus. Mula, kanggo nglindhungi awaké dhéwé, pakumpulané Yéhuwah ajeg nyedhiyakké pangéling-éling sing welas asih bab moralé donya sing saya bobrok. Ayo terus waspada, nggatèkké, lan manut karo naséhat kuwi.—WB. 19:20.

Nglindhungi Jemaat Bèn Tetep Suci

18. Wahyu sing ditampa Yéheskièl ngélingké apa bab wong sing sengaja mbrontak marang pathokané Gusti Allah?

18 Bab kapindho yaiku nggawé murni moralé umaté Allah, klebu cara-cara kanggo njaga jemaat tetep suci. Ana wong sing wiwitané nampa pathokané Yéhuwah lan ngabdi marang Yéhuwah, ning dadi malih lan sengaja mbrontak marang pathokan kuwi. Wong sing kaya ngono kuwi kudu dikapakké? Pikirna manèh wahyu sing ditampa Yéheskièl. Ing wahyu kuwi, ana gapura lurus lan dhuwur. Pas mlebu ngliwati gapura kuwi, ana kamar-kamar jaga. Sing njaga tugasé nglindhungi bait kuwi lan nglarang wong sing ’atiné . . . ora tetak’ mlebu. (Yk. 44:9) Kuwi ngélingké awaké dhéwé nèk pakurmatan nindakké ibadah sing murni mung kanggo wong sing urip miturut pathokané Yéhuwah. Semono uga, kaurmatan kanggo ngibadah marang Yéhuwah bareng sedulur seiman ora kanggo kabèh wong.

19, 20. (a) Piyé Yésus sithik mbaka sithik mbantu muridé bab carané ngadili tumindak salah sing sérius? (b) Apa telung alesan wong sing tumindak salah ning ora mertobat diwetokké saka jemaat?

19 Taun 1892, Watch Tower kandha nèk ”awaké dhéwé wajib ngetokké wong Kristen sing langsung utawa ora langsung, nolak nèk Yésus wis mati dadi tebusan . . . kanggo kabèh”. (Wacanen 2 Yokanan 10.) Taun 1904, buku The New Creation ngakoni nèk wong-wong sing terus tumindak ala, isa mbebayani lan ngrusak moralé jemaat. Wektu kuwi, kabèh sakjemaat mèlu ing ”pengadilan gréja” kanggo mriksa kasus-kasus tumindak salah sing sérius. Ning, kedadéan kaya ngéné arang kelakon. Taun 1944, The Watchtower nduduhké nèk mung sedulur-sedulur sing nduwé tanggung jawab ing jemaat sing isa ngadili. Taun 1952, cara kanggo ngadili sing dhasaré Alkitab dicétak ing The Watchtower, majalah kuwi uga nerangké kanthi cetha nèk wong sing ora mertobat kudu diwetokké, bèn jemaat tetep suci.

20 Puluhan taun sakwisé kuwi, Yésus wis mbantu muridé nduwé pangertèn sing luwih cetha lan nggawé murni umaté bab carané ngadili tumindak salah sing sérius. Para pinituwa dilatih bèn isa ngadili perkara kuwi nganggo carané Yéhuwah, yaiku nganggo sipat adil lan welas asih. Ana telung alesan ngapa wong sing tumindak salah ning ora mertobat diwetokké saka jemaat: (1) bèn asmané Yéhuwah bébas saka tudhuhan, (2) nglindhungi jemaat saka pengaruh ala saka dosa sing sérius, lan (3) bèn wong sing salah isa mertobat.

21. Piyé tuntunan bab ngetokké wong saka jemaat kebukti dadi berkah kanggo umaté Allah?

 21 Apa panjenengan ngerti nèk aturan bab ngetokké wong saka jemaat, kebukti dadi berkah kanggo muridé Yésus saiki? Pas jaman Israèl kuna, wong sing tumindak salah kerep mènèhi pengaruh ala kanggo bangsa kuwi. Kadhang, jumlahé wong sing ala luwih akèh ketimbang wong sing setya lan sing ngupaya nindakké sing bener. Akibaté, bangsa Israèl kerep nggawé asmané Yéhuwah dièlèk-èlèk, lan Yéhuwah ora ngayomi bangsa kuwi. (Ym. 7:23-28) Ning saiki, umaté Allah kuwi wong lanang lan wadon sing nduwé cara mikir rohani. Merga diwetokké, wong sing ora mertobat ora isa mengaruhi jemaat manèh lan ora isa digunakké Sétan kanggo ngrusak jemaat bèn ora suci manèh. Mula, jemaat isa tetep diayomi Yéhuwah. Lan Yéhuwah janji, ”Saben gegaman kang digemblèng arep kanggo nglawan sira ora bakal bisa tumama.” (Yé. 54:17) Apa awaké dhéwé setya ndhukung para pinituwa sing nduwé tanggung jawab sérius kanggo ngadili tumindak salah?

Ngluhurké Gusti Allah Sing Nggawé Keluarga

22, 23. Apa sebabé wong Kristen ing wiwitan abad 20 dialem, ning apa buktiné nèk kudu nduwé pandhangan sing luwih seimbang bab keluarga?

22 Bab katelu yaiku digawé murni ing bab perkawinan lan keluarga. Para muridé Yésus uga éntuk paédah saka kuwi. Nganti saiki, apa pandhangané awaké dhéwé bab keluarga uga digawé murni? Ya. Contoné, wektu maca bab umaté Allah ing wiwitan abad 20, awaké dhéwé mesthi nggumun karo semangat lila ngurbanké sing diduduhké para sedulur. Sedulur-sedulur kuwi dialem merga wis ngutamakké gawéan nginjil ing uripé. Ning, para sedulur isih kudu nduwé pandhangan sing luwih seimbang. Apa sebabé?

23 Wektu kuwi, para pinituwa wilayah utawa sedulur-sedulur sing éntuk tugas nginjil kusus, kudu ninggalké anggota keluarga nganti pirang-pirang sasi suwéné. Kadhang, saran kanggo ora nikah diterangké ngluwihi apa kandhané Alkitab, ning saran kanggo nggawé perkawinan saya kuwat malah ora akèh. Apa muridé Yésus jaman saiki isih kaya ngono? Ora.

Tanggung jawab ing keluarga ora olèh dikurbanké mung merga péngin ngoyak tugas-tugas téokratis

24. Piyé Yésus mbantu para muridé sing setya bèn nduwé pandhangan seimbang bab perkawinan lan keluarga?

24 Saiki, tanggung jawab ing keluarga ora olèh dikurbanké mung merga péngin ngoyak tugas-tugas téokratis. (Wacanen 1 Timotéus 5:8.) Yésus uga mastèkké para muridé sing setya ing bumi terus éntuk naséhat Alkitab sing migunani lan seimbang bab perkawinan lan keluarga. (Éf. 3:14, 15) Ing taun 1978, buku Membina Keluarga Bahagia diwetokké. Kira-kira 18 taun sakbanjuré, buku Rahasia Kebahagiaan Keluarga diwetokké. Sakliyané kuwi, akèh artikel ing majalah Warta Penting dirancang kanggo mbantu wong bebojoan ngetrapké pathokan Alkitab ing urip saben dina.

25-27. Piyé kebutuhané cah-cah enom saka kabèh umur saya digatèkké?

 25 Kanggo cah-cah enom piyé? Kebutuhané cah-cah enom saya suwé saya digatèkké. Wiwit mbiyèn, pakumpulané Yéhuwah nyedhiyakké akèh bahan sing migunani kanggo cah-cah enom saka kabèh umur. Ning saiki, bahan-bahan kuwi luwih akèh manèh. Contoné, bagéan ”Sinau Alkitab kanggo Cah Enom” metu ing majalah The Golden Age saka taun 1919 nganti 1921. Sakwisé kuwi diwetokké brosur The Golden Age ABC taun 1920 lan buku Children taun 1941. Ing taun 1970-an, buku Mendengar kepada Guru yang Agung, Masa Remaja—Manfaatkanlah Sebaik-baiknya, lan Buku Cerita Alkitab disedhiyakké. Ing taun 1982, mulai ana sèri ”Kaum Remaja Bertanya” ing majalah Sedarlah! Lan taun 1989, buku Pertanyaan Kaum Muda—Jawaban yang Praktis diwetokké.

Akèh sing bungah wektu nampa wacan Aku Sinau Alkitab ing kebaktian nèng Jerman

26 Saiki, awaké dhéwé nduwé rong jilid buku Kaum Muda sing paling anyar, lan sèri artikel kanggo cah enom terus disedhiyakké ing situs Wèb jw.org. Uga ana buku Belajarlah dari sang Guru Agung. Ing situs Wèb jw.org ana akèh bahan kanggo bocah-bocah, klebu kertu tokoh Alkitab, proyèk sinau  Alkitab kanggo bocah sing rada gedhé lan sing luwih enom. Uga ana teka-teki, vidhéo, komik Alkitab, lan sinau Alkitab kanggo bocah-bocah sing umuré telung taun utawa kurang. Ing abad kapisan, Yésus ngrangkul bocah-bocah sing mara nyedhak. Perasaané Yésus marang bocah-bocah isih padha. (Mk. 10:13-16) Yésus péngin bocah-bocah ing antarané umaté, ditresnani lan diayomi ing bab rohani.

27 Yésus uga péngin nglindhungi bocah-bocah bèn ora kena bebaya. Saiki, moralé ndonya iki saya bobrok, pelècèhan sèksual marang bocah-bocah saya akèh. Mula, luwih akèh tuntunan sing cetha lan terus terang diwetokké kanggo mbantu wong tuwa nglindhungi anak-anaké saka tumindak pelècèhan sèksual. *

28. (a) Kaya wahyu sing ditampa Yéheskièl, awaké dhéwé kudu piyé bèn isa dadi bagéan ing ibadah sejati? (b) Apa tékadé panjenengan?

28 Awaké dhéwé wis ngrembug piyé Yésus terus nggawé murni muridé, nglatih bèn ngajèni pathokané Yéhuwah bab moral, urip miturut pathokan kuwi, lan éntuk paédah merga nindakké pathokan kuwi. Kuwi mesthi nggawé awaké dhéwé ngrasa seneng. Pikirna manèh baité Allah ing wahyu sing ditampa Yéheskièl. Bayangna manèh gapura mlebu sing lurus lan dhuwur. Pancèn, bait kuwi dudu bangunan tenan, ning bait rohani. Mula, apa kuwi nyata kanggo awaké dhéwé? Nèk péngin mlebu kono, ora cukup mung teka ing pakumpulan ibadah, mbukak Alkitab, utawa nginjil. Kuwi tumindak sing isa didelok wong. Wong lamis uga isa nindakké kuwi. Ning, nèk péngin dadi bagéan saka ibadah sejati, awaké dhéwé kudu saktulusé ati nindakké bab-bab kuwi mau lan nindakké pathokané Yéhuwah bab moral. Muga-muga awaké dhéwé terus ngajèni pakurmatan sing gedhé iki. Lan ngupaya sak isa-isané niru sipat suciné Yéhuwah nganggo cara nindakké pathokané Yéhuwah.

^ par. 2 Ing taun 1932, buku Vindication Jilid 2, nduduhké nèk ramalan Alkitab bab umaté Allah sing bali nèng negarané uga kelakon ing jaman modhèren. Ning, umat sing dimaksud dudu bangsa Israèl jasmani, ning Israèl rohani. Ramalan-ramalan kuwi nggambarké ibadah sejati sing didegké manèh. Menara Pengawal terbitan 1 Maret 1999 nerangké nèk wahyu sing ditampa Yéheskièl bab bait Allah kuwi nggambarké upaya bèn ibadah sejati madeg manèh. Ramalan iki kelakon ing dina-dina pungkasan.

^ par. 6 Janji kuwi nglarang wong lanang lan wong wadon sing dudu bojoné utawa keluarga cedhaké, ana ing sakamar, kejaba lawangé dibukak amba. Pirang-pirang taun janji kuwi diomongké saben dina, dadi bagéan Ibadah Ésuk Bètel.

^ par. 13 Nggunakké mbako nganggo cara sing salah klebu ngrokok, nginang, utawa nandur mbako kanggo tujuan kuwi.

^ par. 27 Kanggo conto, deloken bab 32 buku Belajarlah dari sang Guru Agung, deloken uga majalah Sedarlah! sasi Oktober 2007 kaca 3, 4, lan 9.