Éfésus 5:1-33

  • Omongan lan tumindak sing resik (1-5)

  • Urip dadi anak-anaké cahaya (6-14)

  • Ngupaya bèn éntuk roh suci sing akèh (15-20)

    • Gunakna wektumu kanggo nindakké apa sing penting (16)

  • Naséhat kanggo wong lanang lan bojoné (21-33)

5  Dadi, kowé kudu niru Gusti Allah+ merga kowé anak-anaké sing ditresnani.  Kowé kudu terus nduduhké katresnan kaya Kristus.+ Dhèwèké nresnani awaké dhéwé*+ lan masrahké uripé dadi persembahan lan korban sing wangi+ kanggo Gusti Allah demi kepentingané awaké dhéwé.*  Aja nganti kowé ngomongké soal hubungan sèks sing ora pantes,* kabèh tumindak sing najis, lan tumindak sing srakah+ merga kuwi ora pantes kanggo wong-wong suci.+  Sakliyané kuwi, aja nindakké apa sing bejat,+ aja ngomongké apa sing ora ana gunané, lan aja guyonan soal sing saru-saru merga kuwi kabèh ora pantes. Ning, kowé kudu ngucap syukur.+  Kowé dhéwé ngerti lan sadhar nèk wong sing nindakké hubungan sèks sing ora pantes,*+ wong sing najis, lan wong sing srakah+ kuwi padha waé karo wong sing nyembah brahala, lan wong-wong kuwi ora bakal nampa warisan ing Kerajaané Gusti Allah sing dipréntah karo Kristus.+  Aja nganti kowé kapusan karo wong-wong sing omongané ora bener merga kuwi nggawé Gusti Allah nesu marang wong-wong sing ora manut.  Dadi, aja niru tumindaké* wong-wong kuwi.  Mbiyèn, kowé ana ing panggonan sing peteng, ning saiki kowé ana ing panggonan sing padhang+ merga wis dadi duwèké Gusti.+ Kowé kudu terus urip dadi anak-anaké cahaya,  merga cahaya ngasilké apa waé sing apik, adil, lan bener.+ 10  Kowé kudu terus mastèkké apa sing nggawé Gusti Allah seneng.+ 11  Aja mèlu-mèlu nindakké apa waé sing ditindakké pas peteng+ merga kuwi ora ana gunané. Kowé kudu nduduhké nèk tumindak kuwi ora bener. 12  Aku isin ngomongké soal sing meneng-meneng ditindakké wong-wong kuwi. 13  Tumindak sing ora bener kuwi dipadhangi karo cahaya, mula tumindak sing ora bener kuwi dadi kétok. 14  Kuwi sebabé, Kitab Suci kandha, ”Hé kowé sing turu kaya wong mati, ndang tangi.+ Kristus bakal madhangi kowé.”+ 15  Mula, kowé kudu terus nggatèkké tumindakmu. Kowé kudu tumindak kaya wong sing wicaksana,* dudu kaya wong sing ora wicaksana. 16  Gunakna wektumu kanggo nindakké apa sing penting,*+ merga saiki awaké dhéwé urip ing jaman sing jahat. 17  Aja dadi wong sing ora masuk akal manèh. Ning, kowé kudu terus ngupaya bèn paham karo karepé Yéhuwah.*+ 18  Aja mabuk merga ngombé anggur.+ Kuwi bakal ngrusak uripmu.* Kowé kudu ngupaya bèn éntuk roh suci sing akèh. 19  Kowé kudu nguwatké wong liya* nganggo mazmur, lagu pujian kanggo Gusti Allah, lan lagu kanggo ngibadah. Nyanyia+ lagu pujian+ kanggo Yéhuwah* saka atimu.*+ 20  Kowé kudu terus ngucap syukur+ marang Gusti Allah, Bapaké awaké dhéwé, kanggo apa waé. Kowé kudu ngucap syukur nganggo jenengé Yésus Kristus Gustiné awaké dhéwé.+ 21  Kowé kudu manut karo sing liyané+ merga ngajèni Kristus. 22  Wong wédok kudu manut karo bojoné+ kaya karo Gusti, 23  merga wong lanang kuwi kepalané bojoné,+ kaya Kristus kuwi kepalané jemaat,+ yaiku badané, sing wis dislametké. 24  Sakjané, kaya jemaat manut karo Kristus, wong wédok ya kudu manut karo bojoné soal apa waé. 25  Wong lanang, kowé kudu terus sayang karo bojomu,+ kaya Kristus sayang karo jemaat lan masrahké uripé kanggo jemaat.+ 26  Kristus nindakké kuwi supaya dhèwèké isa nggawé jemaat dadi suci lan resik nganggo omongané Gusti Allah+ sing dipadhakké kaya banyu. 27  Hasilé, jemaat dadi kétok apik kanggoné Yésus, ora reged, ora rusak, lan ora ana kekurangan liyané.+ Jemaat dadi suci lan ora ana cacadé.+ 28  Wong lanang ya kudu kaya ngono. Wong lanang kudu sayang karo bojoné kaya sayang karo badané dhéwé. Wong lanang sing sayang karo bojoné berarti sayang karo badané dhéwé. 29  Ora ana wong sing sengit karo badané dhéwé, ning badané mesthi dijaga lan diopèni, kaya sing ditindakké Kristus marang jemaat. 30  Awaké dhéwé iki anggota badané Kristus.+ 31  ”Kuwi sebabé wong lanang bakal ninggalké bapak ibuné, terus bakal urip bareng* karo bojoné, lan loro-loroné bakal dadi siji.”*+ 32  Rahasia suci+ iki penting. Saiki, aku ngomong soal Kristus lan jemaat.+ 33  Ning, saben wong lanang ing antaramu kudu sayang karo bojoné+ kaya sayang karo badané dhéwé. Wong wédok ya kudu bener-bener ngajèni bojoné.+

Katrangan Tambahan

Utawa mungkin ”kowé”.
Utawa mungkin ”kowé”.
Yunani: porneia. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”aja kekancan karo”.
Lit.: ”Tukunen wektu”.
Deloken Lamp. A5.
Utawa ”bakal ora isa dikendhalèni”.
Utawa mungkin ”awakmu dhéwé”.
Deloken Lamp. A5.
Utawa ”ing atimu”.
Deloken ctn. ing PD 2:24.
Lit.: ”sak daging”.