Yèhèzkièl 44:1-31

  • Gerbang sing madhep wétan kudu ditutup terus (1-3)

  • Peraturan soal wong asing (4-9)

  • Peraturan soal wong Lèwi lan imam (10-31)

44  Terus, wong lanang kuwi nggawa aku bali liwat gerbang njaba bait sing madhep ngétan,+ ning gerbang kuwi ditutup.+  Bar kuwi, Yéhuwah kandha marang aku, ”Gerbang iki kudu ditutup terus lan ora éntuk dibukak. Ora ana wong sing éntuk mlebu liwat kono, sebab Yéhuwah, Gusti Allahé Israèl, wis mlebu liwat kono.+ Mula, gerbang kuwi kudu ditutup terus.  Ning, pemimpin éntuk lungguh ing kono kanggo mangan roti sing diwènèhké dadi persembahan ing ngarepé Yéhuwah,+ merga wong kuwi pemimpin. Pemimpin kuwi bakal mlebu liwat serambi gerbang lan ya bakal metu liwat kono manèh.”+  Terus, wong lanang kuwi nggawa aku menyang ngarep bait liwat gerbang lor, lan aku ndelok cahaya kemuliaané Yéhuwah ana ing baité Yéhuwah.+ Mula aku langsung sujud.+  Terus Yéhuwah kandha marang aku, ”Hé anaké manungsa, gatèkna, deloken, lan rungokna tenanan kabèh sing arep Tak duduhké kowé soal peraturan lan hukum ing baité Yéhuwah. Kowé kudu tliti nggatèkké dalan mlebu menyang bait lan kabèh dalan metu saka bait.+  Ngomonga marang bangsa Israèl sing seneng mbrontak kuwi, ’Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ”Hé wong Israèl, wis cukup. Aja nindakké manèh kebiasaanmu sing njijiki.  Wektu kowé nggawa wong-wong asing menyang bait-Ku padahal wong-wong kuwi ora disunat lan atiné ya ora resik,* wong-wong kuwi nggawé najis bait-Ku. Kowé mènèhké panganan, gajihé kéwan, lan getih marang Aku, ning kowé ya nglanggar perjanjian-Ku wektu nindakké kabèh kebiasaanmu sing njijiki.  Kowé ora ngurusi barang-barang-Ku sing suci,+ ning malah ngongkon wong liya nindakké tugasmu ing bait-Ku.”’  ”’Iki sing diomongké Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah: ”Wong asing sing manggon ing Israèl, sing ora disunat, lan atiné ora resik,* ora éntuk mlebu bait-Ku.”’ 10  ”’Pas wong Israèl ninggalké Aku bèn isa nyembah brahala-brahalané sing njijiki,* ana wong-wong Lèwi sing mèlu ngedohi Aku.+ Wong-wong Lèwi bakal ngrasakké akibat saka kesalahané. 11  Ning bar kuwi, wong-wong Lèwi mau bakal nglayani ing bait-Ku kanggo ngawasi gerbang-gerbang bait+ lan nglayani ing bait. Wong-wong Lèwi kudu mbelèh kéwan kanggo persembahan bakaran lan korban liyané kanggo wong sak bangsa. Wong-wong Lèwi ya kudu ngadeg ing ngarepé wong sak bangsa kanggo nglayani bangsa kuwi. 12  Merga wong-wong Lèwi nglayani wong Israèl pas wong Israèl nyembah brahala-brahalané sing njijiki* lan wis nyebabké wong Israèl nindakké dosa,+ mula Aku sumpah nèk wong-wong Lèwi mesthi bakal ngrasakké akibat saka kesalahané,’ kandhané Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah. 13  ’Wong-wong Lèwi ora bakal Tak ijinké manèh nindakké tugasé dadi imam ing ngarep-Ku utawa ndemèk barang-barang-Ku sing suci utawa sing paling suci. Wong-wong Lèwi bakal kisinan merga wis nindakké apa sing njijiki. 14  Ning, wong-wong kuwi bakal Tak kongkon kerja ing bait, yaiku nindakké tugas-tugas lan kabèh gawéan ing kana.’+ 15  ”Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah kandha, ’Pas wong Israèl ninggalké Aku,+ para imam Lèwi keturunané Zadok+ tetep nindakké tugas ing bait-Ku. Mula, para imam kuwi bakal nglayani Aku lan ngadeg ing ngarep-Ku kanggo mènèhké persembahan, yaiku gajih+ lan getih.+ 16  Wong-wong kuwi sing bakal mlebu menyang bait-Ku lan nglayani Aku ing mézbah-Ku.+ Wong-wong kuwi bakal nindakké tugas sing wis Tak préntahké.’+ 17  ”’Pas mlebu ing gerbang-gerbang halaman njero, para imam Lèwi keturunané Zadok kudu nganggo klambi linèn.+ Wong-wong kuwi ora éntuk nganggo kain wol pas nindakké tugas ing gerbang-gerbang halaman njero utawa ing panggonan-panggonan sing ana ing bagéan njero. 18  Wong-wong kuwi kudu nganggo serban* saka linèn lan celana cendhak saka linèn.+ Wong-wong kuwi ora éntuk nganggo apa waé sing marahi kringeten. 19  Nèk arep lunga menyang halaman njaba, yaiku panggonan sing akèh wongé, para imam keturunané Zadok kudu nyopot klambi sing dienggo pas nindakké tugas,+ ndèlèhké kuwi ing ruang makan sing suci,+ terus salin nganggo klambi liyané. Kuwi bèn umat ora dadi suci merga klambi mau. 20  Wong-wong kuwi ora éntuk nyukur rambuté nganti entèk,+ ning ya ora éntuk ndawakké rambuté. Rambuté kudu dicukur sing rapi. 21  Imam ora éntuk ngombé anggur wektu mlebu ing halaman njero.+ 22  Imam ora éntuk nikah karo randha utawa wong wédok sing wis dipegat bojoné.+ Ning, imam éntuk nikah karo wong wédok keturunané Israèl sing isih prawan utawa randhané imam liya.’+ 23  ”’Para imam kudu ngandhani umat-Ku bédané sing suci karo sing ora suci lan mulangké bédané sing najis karo sing ora najis.+ 24  Para imam kudu dadi hakim nèk ana masalah ing pengadilan.+ Wong-wong kuwi kudu ngadili sesuai keputusan hukum-Ku.+ Wong-wong kuwi kudu manut hukum lan peraturan-Ku soal kabèh perayaan+ lan kudu nyucèkké sabat-Ku. 25  Wong-wong kuwi ora éntuk nyedhaki mayat merga isa nggawé wong-wong kuwi dadi najis, kecuali nèk kuwi mayaté bapaké, ibuné, anaké lanang, anaké wédok, kakangé, adhiné lanang, adhiné wédok, utawa mbakyuné sing isih prawan.+ 26  Sakwisé imam disucèkké, dhèwèké kudu nunggu pitung dina nganti isa nindakké tugasé manèh. 27  Pas imam kuwi mlebu ing halaman njero kanggo nglayani ing panggonan suci, dhèwèké kudu mènèhké persembahan dosa kanggo dhèwèké dhéwé,’+ kandhané Gusti sing Mahakuwasa Yéhuwah. 28  ”’Iki sing bakal dadi warisané wong-wong kuwi: Aku iki warisané wong-wong kuwi.+ Kowé ora éntuk mènèhké tanah warisan marang wong-wong kuwi, merga Aku iki duwèké wong-wong kuwi. 29  Persembahan biji-bijian,+ persembahan dosa, lan persembahan kesalahan+ kuwi dadi panganané wong-wong kuwi. Kabèh ing Israèl sing dikhususké kanggo Gusti Allah tanpa syarat bakal dadi duwèké wong-wong kuwi.+ 30  Sing paling apik saka kabèh hasil panèn pertama lan sumbangan apa waé sing mbok wènèhké bakal dadi duwèké para imam.+ Kowé kudu mènèhké tepung pertama* saka hasil panènmu sing pertama marang imam,+ bèn keluargamu diberkahi.+ 31  Para imam ora éntuk mangan manuk, bathang kéwan apa waé, lan kéwan sing bar dicabik-cabik kéwan buas.’+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”ora disunat”.
Lit.: ”ora disunat”.
Kata Ibraniné mungkin ana hubungané karo kata ”tai” kanggo nduduhké rasa jijik.
Kata Ibraniné mungkin ana hubungané karo kata ”tai” kanggo nduduhké rasa jijik.
Iki tutup sirah saka kain sing digubedké ing sirahé para imam. Bentuk serban iki béda karo serbané imam agung.
Lit.: ”tepung kasar”.