Yèhèzkièl 40:1-49

 • Yèhèzkièl digawa menyang Israèl liwat wahyu (1, 2)

 • Yèhèzkièl ndelok wahyu soal bait (3, 4)

 • Halaman lan gerbang (5-47)

  • Gerbang sing madhep ngétan (6-16)

  • Halaman njaba lan gerbang-gerbang liyané (17-26)

  • Halaman njero lan gerbang-gerbang (27-37)

  • Ruang-ruang ing bait (38-46)

  • Mézbah (47)

 • Serambi bait (48, 49)

40  Ing taun ke-25 pas aku lan bangsaku ditawan,+ yaiku taun ke-14 sakwisé Yérusalèm direbut,+ ing awal taun, ing dina ke-10 sasi ke-1, aku ngrasakké kekuwatané* Yéhuwah, lan Dhèwèké nggawa aku ing salah siji kutha.+  Liwat wahyu saka Gusti Allah, aku digawa menyang Israèl, lan aku didèlèhké ing gunung sing dhuwur banget.+ Saka kono, aku ndelok ana sing kaya kutha ing sisih kidul.  Pas digawa mrana, aku ndelok ana wong lanang sing mengkilap kaya tembaga.+ Wong lanang kuwi lagi ngadeg ing gerbang karo nggawa tali linèn lan tongkat kanggo ngukur.*+  Wong lanang kuwi kandha marang aku, ”Hé anaké manungsa, deloken sing tliti, rungokna tenanan, lan gatèkna kabèh sing arep Tak duduhké marang kowé, merga kuwi alesané Gusti Allah nggawa kowé mréné. Kandhanana wong Israèl kabèh sing mbok delok.”+  Aku ndelok bait* kuwi diubengi témbok. Wong lanang kuwi nyekel tongkat kanggo ngukur sing dawané enem hasta (ukuran hasta iki luwih dawa sak tlapak tangan timbang hasta biasa).* Wong lanang kuwi mulai ngukur témbok mau. Kandelé sak tongkat, lan dhuwuré sak tongkat.  Terus, wong lanang kuwi mara menyang gerbang sing madhep ngétan+ lan munggah ing undhak-undhakan. Dhèwèké ngukur aréa mlebuné, lan ambané sak tongkat. Ambané aréa mlebu sing liyané ya sak tongkat.  Saben ruang penjaga dawané sak tongkat lan ambané sak tongkat, lan jarak antara ruang penjaga+ siji karo sijiné yaiku limang hasta. Aréa mlebu ing sampingé serambi gerbang sing madhep bait ambané sak tongkat.  Terus, wong lanang kuwi ngukur serambi gerbang sing madhep bait, lan ambané sak tongkat.  Bar kuwi, wong lanang mau ngukur serambi gerbang kuwi, lan ukurané wolung hasta, terus ngukur cagak-cagak samping, lan ukurané rong hasta. Serambi gerbang kuwi ana ing samping gerbang sing madhep bait. 10  Ing sakiwa-tengené gerbang sisih wétan kuwi, ana ruang penjaga telu, lan telu-teluné ukurané padha. Cagak-cagak samping ing sakiwa-tengené ukurané ya padha. 11  Terus, wong lanang kuwi ngukur dalan mlebu gerbang kuwi. Dawané sing sisih njero 10 hasta lan sing sisih njaba 13 hasta. 12  Ing ngarepé saben ruang penjaga, ana aréa sing dipageri sing ukurané sak hasta. Ruang-ruang penjaga ing sakiwa-tengené gerbang kuwi ukurané enem hasta. 13  Terus, wong lanang kuwi ngukur gerbang kuwi, saka atap ruang penjaga* sing siji tekan atap ruang penjaga liyané, lan ambané 25 hasta. Lawangé ruang penjaga ing sisih kiwa adhep-adhepan karo lawangé ruang penjaga ing sisih tengen.+ 14  Bar kuwi, wong lanang kuwi ngukur cagak-cagak samping mau, lan dhuwuré 60 hasta. Wong lanang kuwi ya ngukur cagak-cagak samping sing ana ing gerbang-gerbang ing sak ubengé halaman. 15  Saka bagéan ngarep dalan mlebu gerbang nganti tekan bagéan ngarep serambi ing sebelahé gerbang sing madhep bait, dawané 50 hasta. 16  Ing ruang-ruang penjaga lan cagak-cagak samping ing sakiwa-tengené gerbang, ana jendhéla-jendhéla sing bingkainé saya sempit saka arah njero menyang njaba.+ Ing sakiwa-tengené serambi mau ya ana jendhélané. Ing cagak-cagak samping kuwi ana gambar wit palem.+ 17  Terus, wong lanang kuwi nggawa aku menyang halaman njaba, lan aku ndelok ana ruang makan 30.+ Ruang-ruang kuwi dibangun ing ndhuwuré lantai sing ngubengi halaman kuwi. 18  Ambané lantai sing ana ing sakiwa-tengené gerbang-gerbang kuwi padha karo dawané gerbang. Lantai kuwi luwih cendhèk timbang halaman njero. 19  Terus, wong lanang kuwi ngukur jarak saka ngarep gerbang sing luwih cendhèk nganti tekan ngarep halaman njero. Jaraké 100 hasta, ora soal diukur saka gerbang wétan utawa saka gerbang lor. 20  Ing halaman njaba ana gerbang sing madhep ngalor. Wong lanang kuwi ngukur dawané lan ambané. 21  Ing sakiwa-tengené, ana telu ruang penjaga. Cagak-cagak samping lan serambi ukurané padha karo sing ana ing gerbang pertama. Dawané 50 hasta, lan ambané 25 hasta. 22  Ukurané jendhéla, serambi, lan gambar wit palemé+ padha kaya sing ana ing gerbang sing madhep ngétan. Bèn isa mlebu ing gerbang kuwi, wong kudu munggah liwat undhak-undhakan pitu, terus dhèwèké bakal isa ndelok serambi ing ngarepé. 23  Ing halaman njero, ana gerbang siji sing adhep-adhepan karo gerbang lor. Ana gerbang siji manèh sing adhep-adhepan karo gerbang wétan. Wong lanang kuwi ngukur jarak gerbang sing siji karo gerbang ing sabrangé, lan jaraké 100 hasta. 24  Terus, wong lanang kuwi nggawa aku menyang kidul, lan aku ndelok ana gerbang siji ing sisih kidul.+ Wong lanang kuwi ngukur cagak-cagak samping lan serambiné, ukurané padha karo gerbang-gerbang liyané. 25  Ing sakiwa-tengené lan ing serambi-serambiné, ana jendhéla-jendhéla, kaya jendhéla-jendhéla liyané. Gerbang kuwi dawané 50 hasta lan ambané 25 hasta. 26  Ana undhak-undhakan pitu kanggo mlebu gerbang kuwi,+ lan serambiné ana ing ngarepé. Ing saben cagak samping ana gambar wit palem. 27  Ing halaman njero, ana gerbang sing madhep ngidul. Wong lanang kuwi ngukur jarak saka gerbang iki menyang gerbang ing kidulé, lan jaraké 100 hasta. 28  Terus, wong lanang kuwi nggawa aku menyang halaman njero liwat gerbang kidul. Wong lanang kuwi ngukur gerbang kidul kuwi, lan ukurané padha kaya sing liyané. 29  Ukurané ruang penjaga, cagak samping, lan serambiné padha kaya sing liyané. Ana jendhéla-jendhéla ing sakiwa-tengené lan ing serambi-serambiné. Gerbang kuwi dawané 50 hasta lan ambané 25 hasta.+ 30  Ana serambi-serambi ing kabèh gerbang ing halaman njero, dawané 25 hasta lan ambané 5 hasta. 31  Serambiné madhep ing halaman njaba, lan ana gambar wit palem ing cagak-cagak sampingé,+ lan ana undhak-undhakan wolu kanggo mlebu ing gerbang kuwi.+ 32  Terus, wong lanang kuwi nggawa aku menyang halaman njero saka arah wétan. Wong lanang kuwi ngukur gerbangé, lan ukurané padha kaya sing liyané. 33  Ukurané ruang penjaga, cagak samping, lan serambiné padha kaya sing liyané. Ana jendhéla-jendhéla ing sakiwa-tengené lan ing serambi-serambiné. Gerbang kuwi dawané 50 hasta lan ambané 25 hasta. 34  Serambiné madhep ing halaman njaba, lan ana gambar wit palem ing cagak-cagak sampingé, lan ana undhak-undhakan wolu kanggo mlebu ing gerbang kuwi. 35  Terus, wong lanang kuwi nggawa aku menyang gerbang lor.+ Dhèwèké ngukur gerbang kuwi, lan ukurané padha kaya sing liyané. 36  Ukurané ruang penjaga, cagak samping, lan serambiné padha kaya sing liyané. Ana jendhéla-jendhéla ing sakiwa-tengené. Gerbang kuwi dawané 50 hasta lan ambané 25 hasta. 37  Loro cagak sampingé madhep ing halaman njaba, lan ing saben cagak samping kuwi ana gambar wit palem, lan ana undhak-undhakan wolu kanggo mlebu ing gerbang kuwi. 38  Ana ruang makan ing cedhak cagak-cagak samping gerbang kuwi. Ruang makan kuwi ana lawangé. Persembahan bakaran dikumbah ing kono.+ 39  Ing sakiwa-tengené serambi gerbang kuwi, ana méja loro kanggo mbelèh kéwan persembahan bakaran,+ persembahan dosa,+ lan persembahan kesalahan.+ 40  Ing cedhak dalan mlebu ing gerbang lor, ana méja-méja ing njaba gerbang. Ana méja loro ing sakiwa-tengené serambi gerbang kuwi. 41  Ana méja papat ing njaba gerbang lan méja papat ing serambi gerbang. Kabèh ana wolu, lan méja kuwi dienggo mbelèh kéwan kanggo persembahan bakaran. 42  Méja papat sing dienggo persembahan bakaran kuwi digawé saka watu sing dipotong. Méja-méja kuwi dawané siji setengah hasta, ambané siji setengah hasta, lan dhuwuré sak hasta. Ing méja-méja kuwi, ana alat-alat kanggo mbelèh kéwan persembahan bakaran lan kéwan kanggo korban. 43  Ing sak ubengé témbok njero dipasangi rak-rak sing ambané sak tlapak tangan. Daging persembahan didèlèhké ing méja-méja kuwi. 44  Ing njabané gerbang njero, ana ruang-ruang makan kanggo para penyanyi.+ Ruang-ruang kuwi ana ing halaman njero, cedhak gerbang lor, lan madhep ngidul. Ruang makan liyané ana ing cedhak gerbang wétan lan madhep ngalor. 45  Wong lanang mau kandha marang aku, ”Ruang makan sing madhep ngidul kuwi kanggo para imam sing nduwé tanggung jawab soal gawéan ing bait.+ 46  Ruang makan sing madhep ngalor kuwi kanggo para imam sing nduwé tanggung jawab soal gawéan ing mézbah.+ Para imam kuwi keturunané Zadok,+ yaiku wong Lèwi sing wis ditugasi kanggo nglayani ing ngarepé Yéhuwah.”+ 47  Terus, wong lanang kuwi ngukur halaman njero. Bentuké kothak, dawané 100 hasta, lan ambané 100 hasta. Ing ngarep bait kuwi ana mézbah. 48  Bar kuwi, wong lanang kuwi nggawa aku menyang serambi bait.+ Dhèwèké ngukur cagak-cagak samping ing serambi kuwi. Saben cagak kandelé* limang hasta lan ambané telung hasta. Ana cagak siji ing sisih kiwa lan cagak siji ing sisih tengen. 49  Serambi kuwi dawané 20 hasta lan ambané 11* hasta. Wong isa munggah mrono liwat undhak-undhakan. Ana cagak-cagak ing cedhak cagak samping, sing siji ing sisih kéné lan sing siji ing sisih kana.+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”tangané”.
Deloken Lamp. B14.
Lit.: ”omah”. Saka bab 40-48, kata ”omah” maksudé isa bait utawa komplèks bait.
Maksudé, hasta dawa. Deloken Lamp. B14.
Mungkin maksudé bagéan ndhuwur témbok ruang penjaga.
Lit.: ”ambané”.
Utawa mungkin ”12”.