Idi na sadržaj

Idi na kazalo

Uvod u 6. cjelinu

Uvod u 6. cjelinu

Kad su Izraelci došli u Obećanu zemlju, sveti šator imao je presudnu ulogu u njihovom životu i službi Bogu. Svećenici su ljudima objašnjavali Zakon, a suci su predvodili narod i brinuli o njemu. U ovoj cjelini vidjet ćemo da odluke jedne osobe mogu jako utjecati na druge ljude. Svaki Izraelac trebao je imati na umu da se njegovi postupci odražavaju i na njegove bližnje i na Jehovu. Istaknite djetetu kako su Debora, Naomi, Jošua, Hana, Jiftahova kći i Samuel svojim primjerom pozitivno utjecali na druge. Skrenite mu pažnju i na neke koji nisu bili Izraelci, poput Rahabe, Rute, Jaele i Gibeonjana — oni su stali na stranu Izraelaca jer su znali da je s njima Bog.

U OVOJ CJELINI

29. PRIČA

Jošua – novi vođa Jehovinog naroda

Bog je Jošui dao savjete koji mogu koristiti i nama danas.

30. PRIČA

Rahaba skriva uhode

Zidovi Jerihona srušili su se kao kula od karata, ali Rahabina kuća ostala je čitava premda se nalazila na gradskim zidinama.

31. PRIČA

Jošua i Gibeonjani

Jošua se obratio Bogu za pomoć i povikao: “Stani Sunce!” Je li Bog uslišio njegovu molbu?

32. PRIČA

Novi vođa i dvije hrabre žene

Nakon Jošuine smrti Izraelci su počeli služiti idolima i zato su ih snašle nevolje. No u pomoć su im pritekli sudac Barak, proročica Debora i hrabra Jaela.

33. PRIČA

Ruta i Naomi

Naomi i Ruta bile su svekrva i snaha. Kad su obje ostale udovice, zajedno su se vratile u Izrael. Ruta je počela pabirčiti u poljima, a ondje ju je zapazio čovjek po imenu Boaz.

34. PRIČA

Gideon i 300 hrabrih ljudi

Izraelci su počeli preklinjati Jehovu za pomoć jer su ih Midjanci ugnjetavali. Kako je šačica Gideonovih vojnika porazila 135 000 neprijateljskih ratnika?

35. PRIČA

Hanina žarka molitva

Elkana je odveo Hanu, Peninu i svoju djecu u sveti šator u Šilu da se poklone Bogu. Hana se ondje molila da dobije sina, i zaista, ubrzo je rodila Samuela!

36. PRIČA

Jiftahovo obećanje

Koje je obećanje Jiftah dao i zašto? Kako je Jiftahova kći reagirala kad je čula što je njen otac zavjetovao?

37. PRIČA

Jehova razgovara sa Samuelom

Dva sina velikog svećenika Elija služila su kao svećenici u svetom šatoru, ali nisu slušala Jehovu. Mladi Samuel bio je drugačiji, pa mu se jedne noći obratio sam Jehova.

38. PRIČA

Samson – Jehova mu je dao ogromnu snagu

Bog je Samsonu dao veliku snagu kako bi se mogao boriti protiv Filistejaca. Međutim, jedna loša odluka skupo je koštala Samsona — pao je u ruke svojim ljutim neprijateljima.