Idi na sadržaj

Idi na kazalo

94. PRIČA

Učenici dobivaju sveti duh

Učenici dobivaju sveti duh

Deset dana nakon što se Isus vratio na nebo, njegovi učenici primili su sveti duh. Bilo je to 33. godine, na blagdan koji se zvao Pedesetnica. U Jeruzalemu je bilo puno ljudi iz raznih mjesta koji su došli proslaviti blagdan. Tog se dana u jednoj kući skupilo oko 120 Isusovih učenika. A onda se odjednom dogodilo nešto čudesno! U kući se začuo zvuk olujnog vjetra, a nad glavom svakog učenika pojavilo se nešto nalik plamenu. Tada je svaki od njih počeo govoriti na nekom stranom jeziku!

Židovi iz drugih zemalja koji su došli u Jeruzalem čuli su da iz te kuće dopire neki neobičan zvuk, pa su brzo došli vidjeti što se to događa. Ostali su u čudu kad su čuli da učenici govore njihovim jezicima. Rekli su: “Pa ovi su ljudi iz Galileje! Kako to da govore našim jezikom?”

Tada su Petar i drugi apostoli stali pred mnoštvo. Petar je ljudima ispričao da je Isus ubijen i da ga je Jehova vratio iz mrtvih. Rekao je: “Isus je sada na nebu, odmah pored svog Oca, a na nas je izlio sveti duh kao što je i obećao. Zato ste čuli i vidjeli ta čuda!”

Petrove riječi duboko su dirnule ljude, pa su ga upitali: “Što da radimo?” A on im je rekao: “Pokažite da vam je žao zbog vaših grijeha, prihvatite Isusa i krstite se! Onda ćete i vi dobiti sveti duh.” I tako se tog dana krstilo oko 3 000 ljudi. Nakon toga u Jeruzalemu je bilo sve više i više Isusovih učenika. Uz pomoć svetog duha apostoli su organizirali sastanke i rasporedili učenike u grupe, koje su se zvale skupštine. Tako su ih mogli lakše naučiti sve ono što je Isus htio da znaju.

“Ako ustima svojim obznanjuješ tu ‘riječ’ — da je Isus Gospodin — i ako u srcu svojemu vjeruješ da ga je Bog podignuo od mrtvih, bit ćeš spašen” (Rimljanima 10:9)