• Broj zemalja u kojima Jehovini svjedoci propovijedaju: 240

  • Broj Jehovinih svjedoka u cijelom svijetu: 8 579 909

  • Broj besplatnih biblijskih tečajeva: 10 079 709

  • Broj osoba koje su prisustvovale obilježavanju godišnjice Kristove smrti: 20 329 317

  • Broj skupština Jehovinih svjedoka: 119 954