Informacije za liječnike

Na stranici možete pronaći citate iz mjerodavnih članaka koji su preuzeti iz vodećih medicinskih časopisa. Oni govore u prilog kliničkim strategijama kojima se može spriječiti potreba za transfuzijom krvi u liječenju bolesti ili prilikom operacija.

Kontakt