Idi na sadržaj

Idi na kazalo

55. PRIČA

Jehovin anđeo stiže u pomoć Ezekiji

Jehovin anđeo stiže u pomoć Ezekiji

Asirsko Carstvo osvojilo je sjeverno kraljevstvo Izrael. Nakon toga asirski kralj Sanherib napao je i južno kraljevstvo Judu. Judejski gradovi padali su jedan za drugim, ali Sanherib je više od svega htio osvojiti Jeruzalem. Međutim, to mu je bila velika greška — taj je grad štitio Jehova.

Ezekija, kralj Jude, dao je Sanheribu puno novca samo da Jeruzalem pusti na miru. Sanherib je uzeo taj novac, ali je ipak sa svojom moćnom vojskom krenuo prema Jeruzalemu. Ljudi u tom gradu jako su se bojali jer su Asirci bili sve bliže i bliže. Ali Ezekija im je rekao: “Ne bojte se! Asirci su jaki, ali mi imamo Jehovu i zato ćemo biti jači od njih!”

Sanherib je u Jeruzalem poslao svog pomoćnika rabšaka da bi se rugao narodu. Rabšak je došao pred gradske zidine i počeo vikati: “Ne može vam pomoći taj vaš Jehova! Ne dajte da vas Ezekija zavara! Nema tog boga koji vas može spasiti od nas!”

Ezekija je tada upitao Jehovu što da radi. Jehova mu je odgovorio: “Ne boj se njihovih prijetnji! Sanherib neće osvojiti Jeruzalem.” Drugi put Sanherib je Ezekiji poslao pisma u kojima je pisalo: “Predaj se! Jehova te ne može spasiti.” Ezekija se nakon toga molio: “Jehova, spasi nas, da bi svi znali da si ti jedini pravi Bog!” Jehova mu je nato obećao: “Kralj Asirije neće ući u Jeruzalem. Ja ću štititi svoj grad!”

Sanherib je bio siguran da će Jeruzalem uskoro pasti u njegove ruke. Ali jedne noći Jehova je poslao anđela u asirski logor, koji se nalazio izvan grada. Te je noći jedan jedini anđeo ubio 185 000 asirskih vojnika! Kralj Sanherib ostao je bez svojih najboljih ratnika. Vratio se kući poražen i osramoćen. I tako je Jehova zaštitio Ezekiju i Jeruzalem — baš kao što je i obećao! Da si ti tada živio u Jeruzalemu, bi li se uzdao u Jehovu?

“Anđeo Jehovin utaboren stoji oko onih koji se Boga boje i izbavlja ih” (Psalam 34:7)