Idi na sadržaj

Idi na kazalo

50. PRIČA

Jehova izbavlja Jošafata

Jehova izbavlja Jošafata

Jošafat, kralj Jude, uništio je sve žrtvenike i kipove koje su ljudi napravili Baalu. Htio je da se narod drži Jehovinih zakona. Zato je poslao knezove te svećenike i njihove pomoćnike da ljudima u cijeloj Judi objašnjavaju Jehovin zakon.

Susjedni narodi bojali su se napasti Judejce jer su znali da će se Jehova boriti za njih. Ustvari, čak su kralju Jošafatu donosili darove. Ali onda su Moapci, Amonci i stanovnici Seira napali Judu. Jošafat je znao da se neće moći obraniti bez Jehovine pomoći. Pozvao je u Jeruzalem sve muškarce, žene i djecu, a onda se pred njima pomolio: “Jehova, mi bez tebe ne možemo pobijediti. Molimo te, reci nam što da radimo.”

Jehova im je ovako odgovorio: “Ne bojte se! Ja ću vam pomoći! Vi samo stojte i gledajte kako ću vas spasiti.” Znaš li kako je to učinio?

Već iduće jutro Jošafat je odabrao pjevače i rekao im da idu ispred vojske. Tako su svi zajedno išli od Jeruzalema sve do mjesta koje se zvalo Tekoa.

Dok su pjevači iz sveg glasa radosno pjevali Jehovi, on se borio za svoj narod. Napravio je zbrku među Amoncima i Moapcima, pa su se oni počeli boriti jedni protiv drugih. Nitko od njih nije preživio. Jehova je tako zaštitio svoj narod, vojnike i svećenike. Kad su čuli što je Jehova učinio tog dana, svi u susjednim zemljama znali su da je on još uvijek uz svoj narod. Što misliš, kako Jehova štiti svoje sluge? On to čini na razne načine. Jehova ne treba ničiju pomoć da bi obranio svoj narod.

“Nećete se vi boriti u ovome boju. Samo se postavite, stojte i gledajte kako će vas spasiti Jehova!” (2. Ljetopisa 20:17)