Idi na sadržaj

Idi na kazalo

19. PRIČA

Prve tri nevolje

Prve tri nevolje

Izraelci su bili robovi i morali su raditi teške poslove. Zato je Jehova rekao Mojsiju i Aronu da odu k faraonu i kažu mu: “Pusti moj narod da mi u pustinji prinese žrtve.” Ali faraon je oholo odgovorio: “Baš me briga što Jehova kaže! Neću osloboditi Izraelce!” A onda je natjerao Izraelce na još teži rad. No Jehova je odlučio pokazati faraonu da se ne može tako ponašati. Znaš li što je napravio? Nanio je Egiptu deset nevolja! Jehova je Mojsiju rekao: “Vidim da me faraon ne sluša. Kad ujutro dođe na rijeku Nil, otiđi do njega i reci mu da ću rijeku pretvoriti u krv zato što ne želi pustiti moj narod.” Mojsije je poslušao Jehovu i odmah otišao k faraonu. Aron je pred faraonom udario štapom po Nilu i voda se istog časa pretvorila u krv. Rijeka je počela jako smrdjeti, sve su ribe u njoj uginule i više se nije mogla piti voda iz nje. Ali faraon i dalje nije želio pustiti Izraelce.

Sedam dana kasnije Jehova je opet rekao Mojsiju da ode k faraonu i poruči mu: “Ako ne pustiš moj narod, cijeli Egipat bit će pun žaba.” I tako je Aron podigao svoj štap, a žabe su prekrile čitavu zemlju — bile su u kućama, krevetima i zdjelama za hranu. Bilo ih je doslovno posvuda! Kad je vidio što se dogodilo, faraon je Mojsiju obećao da će pustiti Izraelce ako zamoli Jehovu da prekine tu nevolju. Kad je nevolja prestala, Egipćani su danima skupljali mrtve žabe. Bacali su ih na hrpe, a bilo ih je tako puno da se cijelom zemljom proširio užasan smrad. Ali faraon i dalje nije htio pustiti Izraelce.

Onda je Jehova rekao Mojsiju: “Neka Aron štapom udari po zemlji i prašina će se pretvoriti u komarce.” Čim je Aron to napravio, svugdje su se pojavili komarci. Tada su faraonu čak i neki njegovi sluge rekli: “Ova nevolja dolazi od Boga!” No faraon ipak nije želio dati Izraelcima da odu iz Egipta.

“Zato ću im, evo, dati da upoznaju, da ovaj put upoznaju ruku moju i moć moju, pa će znati da mi je ime Jehova” (Jeremija 16:21)