Idi na sadržaj

Idi na kazalo

98. PRIČA

Vijest o Isusu stiže u mnoge zemlje

Vijest o Isusu stiže u mnoge zemlje

Apostoli su poslušali Isusovu zapovijed da šire dobru vijest po cijeloj Zemlji. Tako su 47. godine braća iz Antiohije poslala Pavla i Barnabu na jedno posebno putovanje — išli su po raznim mjestima i svima govorili o Isusu. Marljivo su propovijedali po cijeloj Maloj Aziji, u gradovima kao što su Derba, Listra i Ikonij.

Pavao i Barnaba propovijedali su svima — i bogatima i siromašnima, i mladima i starima. Mnogi ljudi povjerovali su u Isusa Krista i postali su kršćani. Jednom su Pavao i Barnaba pričali s upraviteljem Cipra koji se zvao Sergije Pavao. No onda je došao jedan vračar i počeo im se protiviti. Pavao je tom vračaru rekao: “Jehova će te kazniti!” Čovjek je istog trena oslijepio! Kad je vidio to čudo, Sergije Pavao postao je Isusov učenik.

Pavao i Barnaba stvarno su posvuda propovijedali — od kuće do kuće, na tržnicama, po ulici i u sinagogama. Kad su u Listri izliječili jednog čovjeka koji nije mogao hodati, ljudi su pomislili da su njih dvojica bogovi, pa su im se divili i slavili ih. Ali Pavao i Barnaba povikali su: “Čekajte, stanite! Mi nismo ništa posebno, mi smo obični ljudi! Slava pripada samo Bogu koji je sve stvorio!” Onda su došli neki Židovi i počeli svima govoriti loše stvari o Pavlu. Nažalost, ljudi su im povjerovali i naljutili se na Pavla. Čak su počeli bacati kamenje na njega. Kad im se učinilo da je mrtav, odvukli su ga izvan grada. Ali Pavao je ipak bio živ! Srećom, braća su brzo došla po njega i odvela ga natrag u grad. Kasnije se Pavao vratio u Antiohiju.

Godine 49. Pavao je otišao na još jedno posebno putovanje. Nakon što je posjetio braću u Maloj Aziji, otišao je još dalje, čak u Europu. Propovijedao je u Ateni, Efezu, Filipima, Solunu i drugim gradovima. Na tom putovanju s Pavlom su bili Sila, Luka i mladi Timotej. Zajedno su stvarali nove skupštine i pomagali braći da imaju jaku vjeru. Naprimjer, Pavao je godinu i pol proveo u Korintu kako bi hrabrio braću. Propovijedao je i pisao pisma mnogim skupštinama. Da bi imao od čega živjeti, izrađivao je šatore. Kasnije se opet vratio u Antiohiju.

Godine 52. Pavao je otišao na treće putovanje. Krenuo je iz Male Azije, išao na sjever sve do grada koji se zvao Filipi, a onda se spustio do Korinta. U Efezu je proveo nekoliko godina — poučavao je druge, liječio ih i pomagao je skupštini. A u jednoj školi svakog je dana držao govore pred ljudima. Mnogi su ga rado slušali te su učinili velike promjene u svom životu da bi mogli postati kršćani. Na kraju tog putovanja Pavao je otišao u Jeruzalem.

“Idite i načinite učenike od ljudi iz svih naroda” (Matej 28:19)