Idi na sadržaj

Idi na kazalo

29. PRIČA

Jošua – novi vođa Jehovinog naroda

Jošua – novi vođa Jehovinog naroda

Nakon što je Mojsije dugo vremena bio vođa izraelskog naroda, njegov se život polako bližio svom kraju. Jehova mu je rekao: “Ti nećeš uvesti Izraelce u Obećanu zemlju. Ali dat ću ti da je vidiš.” Mojsije je onda zamolio Jehovu da izabere novog vođu koji će se brinuti o narodu. Jehova mu je nato rekao: “Idi k Jošui i kaži mu da sam njega izabrao.”

Mojsije je nakon toga otkrio narodu da će uskoro umrijeti i da će ih Jošua povesti u Obećanu zemlju. A Jošui je rekao: “Ne boj se! Jehova će ti pomagati.” Ubrzo nakon toga Mojsije se popeo na vrh gore koja se zvala Nebo. Jehova mu je odatle pokazao zemlju koju je obećao dati Abrahamu, Izaku i Jakovu. A onda je Mojsije umro. Imao je 120 godina.

Jehova je zatim rekao Jošui: “Prijeđi rijeku Jordan i uđi u Kanaan. Ja ću ti pomagati kao što sam pomagao i Mojsiju. Ali moraš čitati moj zakon svaki dan. I ne boj se, budi hrabar! Idi i radi sve što ti kažem.”

Jošua je kasnije poslao dvojicu uhoda u grad Jerihon. U sljedećoj priči vidjet ćemo što se sve dogodilo u tom gradu. Kad su se uhode vratili, rekli su Jošui da je došao pravi čas da uđu u Kanaan. Već sljedećeg dana Jošua je rekao Izraelcima da spreme svoje stvari i krenu na put. Zatim je svećenicima koji su nosili kovčeg saveza naredio da oni prvi krenu prema rijeci Jordanu. Iako je u to doba godine rijeka bila jako velika, čim su svećenici zagazili u nju, prestala je teći i više nije bilo vode u njoj! Svećenici su stajali usred korita sve dok čitav narod nije prešao na drugu stranu rijeke. Što misliš, je li to čudo možda podsjetilo Izraelce na ono što je Jehova učinio kod Crvenog mora?

Nakon mnogo godina došao je dan koji su Izraelci željno čekali — napokon su ušli u Obećanu zemlju! Ondje su mogli graditi kuće i gradove, imati svoja polja, vinograde i voćnjake. Jehova je stvarno ispunio svoje obećanje da će im dati zemlju u kojoj teče “med i mlijeko” — bogatu, plodnu zemlju u kojoj je svega bilo u obilju!

“Jehova će te voditi bez prestanka i sitit će dušu tvoju u zemlji sasušenoj” (Izaija 58:11)