Idi na sadržaj

Idi na kazalo

28. PRIČA

Bileamova magarica govori

Bileamova magarica govori

Izraelci su bili u pustinji već skoro 40 godina. Za to vrijeme osvojili su puno gradova. Kad se približilo vrijeme da uđu u Obećanu zemlju, nalazili su se u moapskim ravnicama, istočno od rijeke Jordana. Moapski kralj Balak uplašio se da će mu Izraelci oteti zemlju. Zato je pozvao proroka koji se zvao Bileam da dođe u Moab i prokune Izraelce, odnosno prizove nesreću na njih.

Ali Jehova je rekao Bileamu: “Ne smiješ prokleti Izraelce!” Bileam je zato rekao kralju da ne može učiniti to što traži od njega. Ali kralj Balak opet ga je pozvao k sebi i obećao da će mu dati sve što želi. Bileam ga je i ovaj put odbio. Onda je Bog rekao Bileamu: “Ako baš želiš, možeš ići, ali govorit ćeš samo ono što ti ja kažem da govoriš.”

I tako je Bileam krenuo na jug prema Moabu jašući na svojoj magarici. No on je zapravo želio prokleti Izraelce iako mu je Jehova rekao da to ne smije napraviti. Dok je Bileam putovao, pred njega je tri puta stao Jehovin anđeo. Bileam ga nije mogao vidjeti, ali vidjela ga je njegova magarica. Kad je prvi put ugledala anđela, sišla je s puta u polje da bi ga zaobišla. Kad ga je vidjela drugi put, počela se stiskati uza zid, pa je tako Bileamu prignječila nogu. A treći put legla je nasred ceste. Sva tri puta Bileam ju je udarao svojim štapom.

Kad je treći put počeo tući magaricu, Jehova je učinio da ona progovori. Magarica je onda upitala Bileama: “Zašto me stalno tučeš?” On joj je odgovorio: “Zato što radiš budalu od mene! Da imam mač, sad bih te ubio!” Magarica je nato rekla: “Već toliko godina jašeš na meni. Jesam li ti ikad prije to napravila?”

Tada je Jehova omogućio Bileamu da vidi anđela, koji ga je podsjetio: “Jehova ti je zabranio da prokuneš Izraelce!” Bileam je nato rekao: “Pogriješio sam. Evo, vratit ću se kući.” Ali anđeo ga je upozorio: “Možeš otići u Moab, ali govorit ćeš samo ono što ti Jehova kaže!”

Je li Bileam nešto naučio iz toga? Nažalost, nije. Nakon svega ipak je pokušao tri puta prokleti Izraelce, ali Jehova je svaki put učinio da ih blagoslovi umjesto da ih prokune. Kasnije su Izraelci napali Moab i ubili Bileama. Zar ne bi bilo puno bolje da je Bileam odmah poslušao Jehovu?

“Budite oprezni, čuvajte se svake lakomosti, jer čak i kad netko ima obilje, njegov život ne proizlazi iz onoga što posjeduje” (Luka 12:15)