Idi na sadržaj

Idi na kazalo

100. PRIČA

Pavao i Timotej

Pavao i Timotej

Timotej je bio mladi brat iz kršćanske skupštine u Listri. Otac mu je bio Grk, a majka Židovka. Majka Eunika i baka Loida učile su ga o Jehovi dok je još bio mali.

Kad je Pavao na svom drugom putovanju došao u Listru, vidio je da Timotej jako voli braću i da im rado pomaže. Zato ga je pozvao da putuje zajedno s njim. S vremenom je Timotej uz Pavlovu pomoć postao dobar učitelj i propovjednik dobre vijesti.

Sveti duh vodio je Pavla i Timoteja na svim njihovim putovanjima. Jedne noći Pavao je imao viziju u kojoj mu je neki čovjek rekao da dođe propovijedati u Makedoniju. I tako su Pavao, Timotej, Sila i Luka otišli onamo objavljivati dobru vijest i stvarati nove skupštine.

U makedonskom gradu Solunu mnogi muškarci i žene postali su kršćani. Zbog toga su neki Židovi bili ljubomorni na Pavla i njegove prijatelje. Okupili su puno ljudi i odvukli neku braću pred gradske poglavare, vičući: “Ovi su ljudi neprijatelji rimskog cara!” Pavlu i Timoteju život je bio u opasnosti, pa su po noći pobjegli u grad Bereju.

I Grci i Židovi koji su živjeli u Bereji jedva su čekali da čuju dobru vijest te su mnogi od njih postali Isusovi učenici. Ali neki Židovi iz Soluna došli su u Bereju i počeli govoriti protiv kršćana. Pavao je onda otišao u Atenu, a Timotej i Sila ostali su u Bereji kako bi ohrabrili braću. Nakon nekog vremena Pavao je poslao Timoteja natrag u Solun da pomaže braći jer su ih neprijatelji jako napadali. Kasnije je Timoteju dao zadatak da posjećuje i jača skupštine.

Pavao je Timoteja upozorio: “Ljudi će proganjati one koji žele služiti Jehovi.” Timotej se i sam uvjerio u to. Ljudi su ga napadali zbog njegove vjere te je čak završio u zatvoru. Ali on je bio sretan što tako može dokazati da voli Jehovu i da mu je vjeran.

Pavao je braći u Filipima napisao: “Šaljem vam Timoteja. On će vam objasniti kako pravi Božji sluge trebaju živjeti i pokazat će vam kako treba propovijedati.” Pavao je znao da će Timotej dobro obaviti svoj zadatak. Njih dvojica bili su pravi prijatelji i zajedno su služili Jehovi puno godina.

“Nemam nikoga drugog poput njega tko bi se istinski brinuo za vašu dobrobit. Jer svi se drugi brinu samo o sebi, a ne o onome što pripada Kristu Isusu” (Filipljanima 2:20, 21)