Idi na sadržaj

Idi na kazalo

11. PRIČA

Vjera na ispitu

Vjera na ispitu

Abraham je učio svog sina Izaka da voli Jehovu i da vjeruje svim njegovim obećanjima. No kad je Izak imao oko 25 godina, Jehova je od Abrahama tražio da učini nešto jako teško. Što je to bilo?

Bog je rekao Abrahamu: “Molim te, uzmi svog jedinog sina i prinesi ga kao žrtvu na jednom brdu u zemlji Moriji.” Abraham nije razumio zašto Jehova to traži od njega, ali ipak ga je poslušao.

Sljedećeg dana rano ujutro Abraham je zajedno s Izakom i dvojicom slugu krenuo prema Moriji. Nakon što su putovali tri dana, u daljini su ugledali brda. Abraham je rekao svojim slugama da pričekaju dok on i Izak ne prinesu žrtvu. Izak je nosio drva za vatru, a Abraham je uzeo nož. Izak je tada upitao oca: “Gdje je životinja koju ćemo žrtvovati?” On mu je nato odgovorio: “Sine moj, Jehova će se za to pobrinuti.”

Kad su napokon stigli na brdo, sagradili su ondje žrtvenik. Zatim je Abraham svezao Izaku ruke i noge te ga stavio na žrtvenik.

Kad je Abraham uzeo nož u ruke, jedan Jehovin anđeo povikao je s neba: “Abrahame, stani! Nemoj mu nauditi! Sada znam da imaš jaku vjeru u Boga, jer si bio spreman žrtvovati svog sina.” Tada je Abraham ugledao ovna koji se rogovima zapleo u grmlje. Odmah je odvezao Izaka i umjesto njega žrtvovao ovna.

Od toga dana Jehova je Abrahama nazivao svojim prijateljem. Znaš li zašto? Abraham je radio sve što je Jehova tražio od njega, čak i kad nije razumio zašto on to traži.

Jehova je ponovio svoje obećanje Abrahamu. Rekao mu je: “Nagradit ću te i učinit ću da imaš puno djece. Imat ćeš mnoštvo potomaka.” Osim toga, Jehova je rekao da će blagosloviti sve dobre ljude upravo preko Abrahamove obitelji.

“Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog Sina, da nitko tko vjeruje u njega ne propadne, nego da ima vječni život” (Ivan 3:16)