Idi na sadržaj

Idi na kazalo

46. PRIČA

Ispit na gori Karmelu

Ispit na gori Karmelu

U kraljevstvu Izraelu bilo je puno loših kraljeva, a najgori je bio Ahab. On je oženio Izebelu, zlu ženu koja je vjerovala u lažnog boga Baala. Njih dvoje ubijali su Jehovine proroke te su svoj narod poticali da služi Baalu. Što je Jehova učinio kad je to vidio? Poslao je Ahabu proroka Iliju.

Ilija je rekao Ahabu da će zbog njegove zloće u Izraelu zavladati velika suša. I tako više od tri godine ondje nije pala ni kap kiše! Zemlja zato nije rađala, a ljudi su počeli gladovati. Jehova je Iliju kasnije opet poslao k Ahabu. Čim ga je Ahab ugledao, rekao mu je: “To si sve ti kriv! Zbog tebe svi gladujemo!” Ilija mu je nato kazao: “Nisam ja kriv za sušu, nego ti, jer služiš Baalu. Hajde da vidimo tko je u pravu. Reci narodu i Baalovim prorocima da dođu na goru Karmel.”

Kad se narod okupio na gori, Ilija im je rekao: “Odlučite se već jednom! Ako je Jehova pravi Bog, onda služite njemu, a ako je Baal, idite za njim. Evo, znam kako ćemo saznati tko je pravi Bog. Neka 450 Baalovih proroka pripremi žrtvu i prizove svog boga, a i ja ću pripremiti žrtvu i prizvati Jehovu. Bog koji odgovori na molitvu i vatrom spali žrtvu pravi je Bog.” Sav se narod složio s tim.

Baalovi proroci pripremili su žrtvu i cijeli se dan molili: “Baale, usliši nas!” Kad je Ilija vidio da im Baal ne odgovara, počeo im se rugati: “Glasnije malo! Možda vam je Baal zaspao, pa ga treba probuditi!” Vani je već pao mrak, a Baalovi proroci još su uvijek dozivali svog boga. Ali od Baala ni traga ni glasa!

Zatim je došao red na Iliju. On nije samo pripremio žrtvu nego je i cijeli žrtvenik zalio vodom! Tada se pomolio: “Jehova, pokaži ovom narodu da si ti pravi Bog!” Čim se Ilija pomolio, Jehova je s neba poslao vatru i spalio žrtvu. Ljudi su tada povikali: “Jehova je pravi Bog!” Ilija je onda naredio: “Brzo ulovite Baalove proroke! Ne dajte im da pobjegnu!” Tog dana ubijeno je svih 450 Baalovih proroka.

Kad je Ilija ugledao na nebu mali oblak, rekao je Ahabu: “Sprema se oluja! Upregni konje i kreni kući.” Nebo se ubrzo smračilo, zapuhao je vjetar i počeo je pljusak. Ahab je jurio na kolima najbrže što je mogao, a Ilija je uz Jehovinu pomoć trčao tako brzo da ga je čak prestigao. U Izraelu je napokon prestala suša, a Jehova je dokazao da je pravi Bog! No je li time Ilijinim nevoljama došao kraj?

“Da bi se znalo da si jedino ti, kojemu je ime Jehova, Svevišnji koji je nad svom zemljom!” (Psalam 83:18)