Idi na sadržaj

Idi na kazalo

25. PRIČA

Sveti šator

Sveti šator

Dok je Mojsije bio na gori Sinaju, Jehova mu je rekao da napravi jedan poseban šator — sveti šator — u kojem će ga Izraelci moći slaviti. Trebalo ga je napraviti tako da ga narod svuda može nositi sa sobom.

Jehova je rekao Mojsiju: “Kaži narodu neka svatko da koliko može za izgradnju svetog šatora.” I tako su Izraelci donosili zlato, srebro, bakar, drago kamenje i nakit. Neki su davali vunu, lan, životinjske kože i mnoge druge stvari. Ustvari, ljudi su bili toliko darežljivi da im je Mojsije morao reći: “Dovoljno smo skupili! Nemojte više ništa donositi!”

Puno muškaraca i žena koji su znali vješto raditi rukama pomagali su u izgradnji svetog šatora. A Jehova im je dao mudrosti kako bi mogli dobro obaviti svoj posao. Neki su pravili niti za tkanje, a neki su tkali ili pak ukrašavali tkanine. Drugi su postavljali kamenje, izrađivali zlatne predmete ili rezbarili drvo.

Izraelci su gradili sveti šator točno onako kako im je Jehova rekao. Izradili su predivan zastor koji je dijelio šator na dva dijela — na Svetinju i Svetinju nad svetinjama. U Svetinji nad svetinjama nalazio se kovčeg saveza, koji je bio načinjen od drva akacije i zlata. U Svetinji se nalazio zlatni svijećnjak, stol i žrtvenik na kojem se palio mirisni kâd. U dvorištu se nalazila bakrena posuda za pranje ruku i nogu te veliki žrtvenik. Kovčeg saveza podsjećao je Izraelce na njihovo obećanje da će slušati Jehovu. Znaš li što je to savez? Savez je jedno posebno, svečano obećanje.

Jehova je Arona i njegove sinove izabrao da služe kao svećenici u svetom šatoru. Oni su se trebali brinuti za šator i u njemu prinositi žrtve Jehovi. Samo je Aron smio ući u Svetinju nad svetinjama zato što je on bio veliki svećenik. Jednom godišnje ušao bi onamo kako bi donio pred Jehovu žrtvu za svoje grijehe, grijehe svoje obitelji i cijelog izraelskog naroda.

Izraelci su dovršili šator točno godinu dana nakon što su izašli iz Egipta. Sada su konačno imali posebno mjesto na kojem su mogli slaviti Jehovu.

Jehova je pokazao da je zadovoljan svetim šatorom te je učinio da se iznad njega pojavi oblak. Dok je god taj oblak bio iznad šatora, Izraelci nisu trebali nikamo ići. No čim se oblak podignuo, znali su da trebaju nastaviti s putovanjem. Tada bi rastavili sveti šator i išli kuda ih je oblak vodio.

“Tada sam začuo jak glas od prijestolja kako govori: ‘Evo šatora Božjeg među ljudima! Bog će prebivati s njima i oni će biti narod njegov i sam Bog bit će s njima’” (Otkrivenje 21:3)