Idi na sadržaj

Idi na kazalo

10. PRIČA

Sjeti se Lotove žene!

Sjeti se Lotove žene!

Lot je živio sa svojim stricem Abrahamom u zemlji Kanaanu. S vremenom su Abraham i Lot imali toliko puno životinja da više nije bilo dovoljno zemlje za sve njih. Zato je Abraham rekao Lotu: “Mi više ne možemo živjeti skupa na jednom mjestu. Molim te, izaberi zemlju koja ti se sviđa, a ja ću onda otići na drugu stranu.” Abraham je stvarno pokazao da više misli na druge nego na sebe, zar ne?

Lot je vidio prekrasnu zemlju blizu grada koji se zvao Sodoma. Taj je kraj obilovao vodom i zelenom travom. Zato je izabrao to mjesto i preselio se onamo sa svojom obitelji.

Ljudi koji su živjeli u Sodomi i obližnjem gradu Gomori bili su jako loši. Zapravo, bili su toliko zli da je Jehova odlučio uništiti te gradove. Ali Lota i njegovu obitelj Bog je želio spasiti, pa je zato poslao dva anđela da ih upozori na nevolju. Anđeli su im rekli: “Požurite! Brzo izađite iz grada! Jehova će ga uništiti!”

Ali Lotu se baš i nije išlo, pa se nije previše žurio. Zato su anđeli njega, njegovu ženu i dvije kćeri uzeli za ruku i brzo izveli iz grada. Rekli su im: “Brzo! Bježite da spasite živu glavu, i da se ni slučajno niste okrenuli! Ako pogledate iza sebe, umrijet ćete!”

Kad su stigli u grad Soar, Jehova je na Sodomu i Gomoru pustio kišu vatre i sumpora. Tako su ta dva grada bila potpuno uništena. Nažalost, Lotova žena bila je neposlušna — okrenula se i pretvorila u stup soli! Mora da su Lot i njegove kćeri bili jako tužni zato što nije poslušala Jehovu. S druge strane, oni su bili poslušni i preživjeli su. Sigurno su bili sretni što su se držali Jehovinih uputa.

“Sjetite se žene Lotove!” (Luka 17:32)