Poučne priče iz Biblije

S ovom knjigom putovat ćete kroz vrijeme! Putovanje započinje biblijskim izvještajem o stvaranju. Svjedočit ćete, između ostalog, Isusovom rođenju i njegovom fascinantnom životu, a na kraju putovanja čeka vas Božje Kraljevstvo!

Pismo Vodećeg tijela

Kako se ova knjiga može koristiti?

1. PRIČA

Bog stvara nebo i Zemlju

Biblija kaže da je Bog stvorio nebo i Zemlju. Zašto je jednog anđela stvorio prije svega drugoga?

2. PRIČA

Bog stvara prvog muškarca i ženu

Bog je stvorio prvog muškarca i ženu u edenskom vrtu. Želio je da osnuju obitelj i cijelu Zemlju pretvore u raj.

3. PRIČA

Adam i Eva nisu bili poslušni Bogu

Po čemu je jedno drvo u edenskom vrtu bilo posebno? Zašto je Eva pojela plod s tog drveta?

4. PRIČA

Zašto je opasno ljutiti se

Bog je prihvatio Abelovu žrtvu, a Kajinovu nije. Kad je Kajin to vidio, jako se naljutio i učinio je nešto strašno.

5. PRIČA

Noina arka

Zli anđeli imali su sa ženama na Zemlji sinove koji su postali nasilni divovi. Zemlja se ispunila nasiljem. Ali Noa je bio drugačiji — on je volio i slušao Boga.

6. PRIČA

Novi početak za osmero preživjelih

Tijekom potopa kiša je padala 40 dana i 40 noći. Noa i njegova obitelj ukupno su u arci proveli više od godinu dana. Kad se voda povukla, izašli su iz arke.

7. PRIČA

Babilonska kula

Neki ljudi odlučili su sagraditi grad s kulom koja seže sve do neba. Zašto im je Bog najednom pomiješao jezike?

8. PRIČA

Abraham i Sara slušali su Boga

Zašto su Abraham i Sara svoj udoban život u gradu zamijenili s neizvjesnim nomadskim životom u zemlji Kanaanu?

9. PRIČA

Dobili su sina!

Kako će Bog ispuniti obećanje koje je dao Abrahamu? Preko kojeg se Abrahamovog sina ono trebalo ostvariti – Izaka ili Jišmaela?

10. PRIČA

Sjeti se Lotove žene!

Bog je na Sodomu i Gomoru pustio kišu vatre i sumpora. Zašto su ti gradovi bili uništeni? Zašto se trebamo sjećati Lotove žene?

11. PRIČA

Vjera na ispitu

Bog je rekao Abrahamu: “Molim te, uzmi svog jedinog sina i prinesi ga kao žrtvu na jednom brdu u zemlji Moriji.” Hoće li Abrahamova vjera biti dovoljno jaka?

12. PRIČA

Jakov dobiva nasljedstvo

Izak i Rebeka imali su dva blizanca, Ezava i Jakova. Ezav je bio stariji, pa je trebao dobiti posebno nasljedstvo. Kako to da ga se odrekao zbog obične zdjele variva?

13. PRIČA

Pomirili su se!

Kako je Jakov dobio blagoslov od jednog anđela? Kako se pomirio s Ezavom?

14. PRIČA

Rob koji je bio poslušan svom Bogu

Zašto je Josip tako puno propatio kad je bio dobar i čestit mladić?

15. PRIČA

Jehova nije zaboravio Josipa!

Iako je Josip bio daleko od svoje obitelji, Bog je bio uz njega.

16. PRIČA

Tko je bio Job?

Slušao je Jehovu čak i kad mu je to bilo teško.

17. PRIČA

Mojsije je stao na Jehovinu stranu

Mali Mojsije spašen je zahvaljujući hrabrosti i snalažljivosti svoje majke.

18. PRIČA

Gorući grm

Kako je moguće da je grm stalno gorio, a nije izgorio?

19. PRIČA

Prve tri nevolje

Egipćane su pogodile brojne nevolje zato što je faraon bio previše ponosan i nije želio udovoljiti jednoj jedinoj molbi koju mu je uputio Bog.

20. PRIČA

Šest novih nevolja

Po čemu su se ove nevolje razlikovale od prve tri nevolje?

21. PRIČA

Deseta nevolja

Ova je nevolja bila toliko strašna da je čak i oholi faraon na koncu priznao poraz.

22. PRIČA

Čudo na Crvenom moru

Faraon je uspio preživjeti deset nevolja, ali što se dogodilo kad je Bog učinio čudo kod Crvenog mora?

23. PRIČA

Obećanje Jehovi

Izraelci su dali jedno posebno obećanje Bogu nakon što su se zaustavili kod gore Sinaja.

24. PRIČA

Prekršili su obećanje!

Dok je Bog Mojsiju davao Deset zapovijedi, narod je počinio strašan grijeh.

25. PRIČA

Sveti šator

U tom posebnom šatoru nalazio se kovčeg saveza.

26. PRIČA

Dvanaest uhoda

Jošua i Kaleb nisu bili poput ostalih 10 uhoda koji su otišli izvidjeti zemlju Kanaan.

27. PRIČA

Pobunili su se protiv Jehove

Korah, Datan, Abiram i drugih 250 ljudi nisu razumjeli jednu važnu činjenicu o Jehovi.

28. PRIČA

Bileamova magarica govori

Magarica je vidjela nešto što Bileam nije mogao vidjeti.

29. PRIČA

Jošua – novi vođa Jehovinog naroda

Bog je Jošui dao savjete koji mogu koristiti i nama danas.

30. PRIČA

Rahaba skriva uhode

Zidovi Jerihona srušili su se kao kula od karata, ali Rahabina kuća ostala je čitava premda se nalazila na gradskim zidinama.

31. PRIČA

Jošua i Gibeonjani

Jošua se obratio Bogu za pomoć i povikao: “Stani Sunce!” Je li Bog uslišio njegovu molbu?

32. PRIČA

Novi vođa i dvije hrabre žene

Nakon Jošuine smrti Izraelci su počeli služiti idolima i zato su ih snašle nevolje. No u pomoć su im pritekli sudac Barak, proročica Debora i hrabra Jaela.

33. PRIČA

Ruta i Naomi

Naomi i Ruta bile su svekrva i snaha. Kad su obje ostale udovice, zajedno su se vratile u Izrael. Ruta je počela pabirčiti u poljima, a ondje ju je zapazio čovjek po imenu Boaz.

34. PRIČA

Gideon i 300 hrabrih ljudi

Izraelci su počeli preklinjati Jehovu za pomoć jer su ih Midjanci ugnjetavali. Kako je šačica Gideonovih vojnika porazila 135 000 neprijateljskih ratnika?

35. PRIČA

Hanina žarka molitva

Elkana je odveo Hanu, Peninu i svoju djecu u sveti šator u Šilu da se poklone Bogu. Hana se ondje molila da dobije sina, i zaista, ubrzo je rodila Samuela!

36. PRIČA

Jiftahovo obećanje

Koje je obećanje Jiftah dao i zašto? Kako je Jiftahova kći reagirala kad je čula što je njen otac zavjetovao?

37. PRIČA

Jehova razgovara sa Samuelom

Dva sina velikog svećenika Elija služila su kao svećenici u svetom šatoru, ali nisu slušala Jehovu. Mladi Samuel bio je drugačiji, pa mu se jedne noći obratio sam Jehova.

38. PRIČA

Samson – Jehova mu je dao ogromnu snagu

Bog je Samsonu dao veliku snagu kako bi se mogao boriti protiv Filistejaca. Međutim, jedna loša odluka skupo je koštala Samsona — pao je u ruke svojim ljutim neprijateljima.

39. PRIČA

Prvi izraelski kralj

Bog se služio sucima da bi vodio svoj narod, ali Izraelci su htjeli kralja. Samuel je pomazao Šaula za prvog kralja, ali Jehova je kasnije odbacio Šaula. Zašto?

40. PRIČA

David i Golijat

Jehova je izabrao Davida za idućeg izraelskog kralja, a ubrzo se pokazalo i zašto je on bio dobar izbor.

41. PRIČA

David i Šaul

Zašto je jedan od ove dvojice mrzio drugoga i kako se taj drugi ophodio s njim?

42. PRIČA

Jonatan – hrabar čovjek i odan prijatelj

Kraljev sin postaje Davidov bliski prijatelj.

43. PRIČA

Grijeh kralja Davida

Jedna loša odluka dovela je do mnogo velikih problema.

44. PRIČA

Jehovin hram

Bog je uslišio Salamunovu molitvu i bogato ga nagradio.

45. PRIČA

Kraljevstvo je razdijeljeno!

Mnogi Izraelci prestali su služiti Jehovi.

46. PRIČA

Ispit na gori Karmelu

Tko je pravi Bog – Jehova ili Baal?

47. PRIČA

Jehova jača Iliju

Što misliš, može li ojačati i tebe?

48. PRIČA

Udovičin sin ponovno je živ!

Dva čuda dogodila su se u istoj kući!

49. PRIČA

Zlu kraljicu stiže kazna

Izebela je skovala zli plan i dala ubiti Nabota da bi se dočepala njegovog vinograda. Jehova je vidio tu nepravdu, a Izebelina zloća nije prošla nekažnjeno!

50. PRIČA

Jehova izbavlja Jošafata

Kad su Judu napali neprijatelji, dobri kralj Jošafat odmah se obratio Bogu za pomoć.

51. PRIČA

Mala djevojčica i veliki ratnik

Jedna izraelska djevojčica pričala je svojoj gospodarici o Jehovinoj velikoj moći. Gospodarica se uskoro i sama uvjerila u njegovu čudesnu moć.

52. PRIČA

Jehovina nevidljiva, ali moćna vojska

Kako je Elizejev sluga spoznao da “naših ima više nego njihovih”?

53. PRIČA

Hrabri svećenik Jojada

Odani svećenik suprotstavio se zloj kraljici.

54. PRIČA

Jehova je bio strpljiv s Jonom

Kako to da je jednog Božjeg proroka progutala golema riba? Kako je taj prorok izašao iz nje živ? I čemu ga je Jehova naučio?

55. PRIČA

Jehovin anđeo stiže u pomoć Ezekiji

Judini neprijatelji mislili su da Jehova neće zaštititi svoj narod, ali grdno su se prevarili!

56. PRIČA

Jošija je volio Božji zakon

Jošija je postao kralj kad je imao osam godina te je pomogao svom narodu da se vrati Jehovi.

57. PRIČA

Jeremija – hrabro je objavljivao Jehovine osude

Poruka mladog proroka Jeremije jako je razljutila narodne vođe.

58. PRIČA

Jeruzalem je uništen

Judejci nisu htjeli prestati štovati lažne bogove, pa su na koncu ostali prepušteni sami sebi jer ih je Jehova napustio.

59. PRIČA

Četiri hrabra mladića ostaju vjerna Jehovi

Mladi Judejci čvrsto su odlučili ostati vjerni Jehovi čak i na dvoru babilonskog kralja Nebukadnezara.

60. PRIČA

Kraljevstvo koje će trajati zauvijek

Danijel tumači značenje Nebukadnezarovog neobičnog sna.

61. PRIČA

Nisu se poklonili kipu!

Šadrak, Mešak i Abednego nisu se htjeli pokloniti zlatnom kipu koji je načinio babilonski kralj.

62. PRIČA

Kraljevstvo nalik ogromnom stablu

Nebukadnezar je u snu vidio vlastitu budućnost.

63. PRIČA

Zagonetna poruka na zidu

Kada se pojavio taj zagonetni natpis i koje je bilo njegovo značenje?

64. PRIČA

Danijel u jami s lavovima

Moli se Jehovi svaki dan, baš kao Danijel!

65. PRIČA

Estera spašava svoj narod

Estera je bila siroče u tuđoj zemlji, a onda je neočekivano postala kraljica.

66. PRIČA

Ezra je učio narod Božjem zakonu

Nakon što su čuli Ezrine riječi, Izraelci su Bogu dali jedno posebno obećanje.

67. PRIČA

Jeruzalemske zidine

Nehemija je saznao da njegovi neprijatelji planiraju napad. Zašto ga nije bilo strah?

68. PRIČA

Elizabeta je trudna!

Zašto je anđeo rekao Elizabetinom mužu da neće moći govoriti sve dok mu se ne rodi dijete?

69. PRIČA

Gabrijel razgovara s Marijom

Njegova poruka promijenila joj je život.

70. PRIČA

Rodio se Spasitelj – Isus!

Kad su čuli dobru vijest, pastiri su brzo pohitali u Betlehem.

71. PRIČA

Jehova štiti Isusa

Isusov život bio je u velikoj opasnosti – želio ga je ubiti zli kralj.

72. PRIČA

Isusovo djetinjstvo

Zašto su se učitelji u hramu divili mladom Isusu?

73. PRIČA

Ivan priprema put Mesiji

Ivan Krstitelj bio je prorok koji je najavljivao dolazak Mesije. Kako su ljudi reagirali na njegovu poruku?

74. PRIČA

Isus postaje Mesija

Zašto je Ivan Krstitelj nazvao Isusa Božjim Janjetom?

75. PRIČA

Đavo iskušava Isusa

Đavo je tri puta iskušavao Isusa. Kako ga je pokušao namamiti na grijeh? Kako je Isus reagirao na njegove ponude?

76. PRIČA

Isus tjera trgovce iz hrama

Zašto je Isus potjerao životinje iz hrama i prevrnuo stolove mjenjačima novca?

77. PRIČA

Žena na bunaru

Jednu Samarićanku iznenadilo je to što joj se Isus obratio. Zašto? Što je Isus otkrio toj ženi, a dotad to nije rekao nikome drugome?

78. PRIČA

Isus propovijeda o Kraljevstvu

Isus poziva neke svoje učenike da postanu “ribari ljudi”. Kasnije je 70 svojih sljedbenika poučio kako da propovijedaju dobru vijest.

79. PRIČA

Isus čini mnoga čuda

Bolesni ljudi dolazili su Isusu sa svih strana tražeći pomoć. Isus je čak i jednu umrlu djevojčicu vratio u život.

80. PRIČA

Isus bira dvanaest apostola

Za što ih je odabrao? Znate li njihova imena?

81. PRIČA

Propovijed na gori

Isus poučava ljude temeljnim životnim vrijednostima.

82. PRIČA

Isus nas uči kako se moliti

Za što se sve trebamo ustrajno moliti?

83. PRIČA

Nahranio je tisuće ljudi!

Što nam to čudo govori o Isusu i Jehovi?

84. PRIČA

Isus hoda po vodi

Možete li zamisliti kako su se apostoli osjećali kad su vidjeli to čudo?

85. PRIČA

Isus subotom liječi ljude

Zašto se nisu svi radovali Isusovim dobrim djelima?

86. PRIČA

Lazarovo uskrsnuće

Kad je vidio Mariju kako plače, i Isus je zaplakao. Ali njihove su suze uskoro postale suze radosnice!

87. PRIČA

Isusova posljednja večera

Tijekom svoje posljednje večere Isus je svojim apostolima dao važne upute.

88. PRIČA

Isus je uhvaćen

Juda Iskariot vodi veliku svjetinu naoružanu mačevima i toljagama da uhvate Isusa.

89. PRIČA

Petar se pravi da ne poznaje Isusa

Što se događalo u Kajfinoj kući, a što u njenom dvorištu?

90. PRIČA

Isus umire na Golgoti

Zašto je Pilat dao pogubiti Isusa?

91. PRIČA

Isus je uskrsnuo!

Koji su se izvanredni događaji odigrali u danima nakon Isusovog pogubljenja?

92. PRIČA

Isusov susret s učenicima na obali

Na koji je način privukao njihovu pažnju?

93. PRIČA

Isus se vraća na nebo

Prije nego što je otišao na nebo, učenicima je dao neke jako važne upute.

94. PRIČA

Učenici dobivaju sveti duh

Kakvu su čudesnu sposobnost učenici dobili kad je sveti duh sišao na njih?

95. PRIČA

Ništa ih nije moglo zaustaviti!

Vjerski vođe koji su dali ubiti Isusa sada pokušavaju ušutkati njegove učenike. Ali njih ništa ne može zaustaviti!

96. PRIČA

Savao postaje Isusov učenik

Savao je žestoko progonio kršćane, ali to se uskoro trebalo promijeniti.

97. PRIČA

Kornelije dobiva sveti duh

Zašto je Bog rekao Petru da ode u kuću čovjeka koji nije Židov?

98. PRIČA

Vijest o Isusu stiže u mnoge zemlje

Apostol Pavao i njegovi suradnici bili su misionari koji su širili dobru vijest u dalekim zemljama.

99. PRIČA

Zatvorski čuvar upoznaje istinu

Pročitajte zanimljivu priču o djevojci opsjednutoj demonom, zatvoru u kojem su se sva vrata otvorila nakon potresa i zatvorskom čuvaru koji se zbog toga umalo ubio.

100. PRIČA

Pavao i Timotej

Njih dvojica bili su pravi prijatelji i zajedno su služili Jehovi puno godina.

101. PRIČA

Pavla vode u Rim

Na putu su vrebale brojne opasnosti, ali tog apostola ništa nije moglo zaustaviti!

102. PRIČA

Ivan vidi što će biti u budućnosti

Isus mu je u vizijama pokazao kako će izgledati daleka budućnost.

103. PRIČA

“Neka dođe kraljevstvo tvoje!”

Posljednja biblijska knjiga Otkrivenje pokazuje kako će izgledati život na Zemlji kad dođe Božje Kraljevstvo.