Idi na sadržaj

Idi na kazalo

91. PRIČA

Isus je uskrsnuo!

Isus je uskrsnuo!

Nakon što je Isus umro, jedan bogati čovjek koji se zvao Josip uzeo je njegovo tijelo uz Pilatovo dopuštenje. Zatim je na tijelo stavio mirise, umotao ga u platno i odnio u novu grobnicu. Na ulaz grobnice stavio je veliki kamen. No svećenici su rekli Pilatu: “Bojimo se da će Isusovi učenici ukrasti njegovo tijelo i reći da je oživio.” Pilat im je odgovorio: “Onda dodatno osigurajte ulaz i postavite stražare.”

Rano ujutro trećeg dana neke žene otišle su na Isusov grob i vidjele da kamen više nije na ulazu. U grobnici je bio anđeo koji je ženama rekao: “Ne bojte se! Isus je uskrsnuo! Recite njegovim učenicima da odu u Galileju i ondje ga čekaju.”

Marija Magdalena žurila se da pronađe Petra i Ivana. Rekla im je: “Netko je uzeo Isusovo tijelo!” Nato su Petar i Ivan otrčali do grobnice, a kad su vidjeli da je prazna, otišli su kući.

Kad se Marija vratila do grobnice, vidjela je unutra dva anđela pa im je rekla: “Ne znam kamo su odnijeli mog Gospodina.” A onda je ugledala jednog čovjeka koji joj je ličio na vrtlara pa ga je upitala: “Molim te, reci mi kamo si ga odnio.” Ali kad joj je taj čovjek rekao: “Marija!” ona je istog trena znala da je to Isus. Povikala je: “Učitelju!” i zagrlila ga. Isus joj je rekao: “Idi i kaži mojoj braći da si me vidjela.” Marija je odmah otrčala do drugih učenika i rekla im da je vidjela Isusa.

Kasnije tog dana dva učenika putovala su iz Jeruzalema u Emaus. Na putu im se pridružio jedan čovjek i pitao ih o čemu pričaju. Rekli su: “Zar nisi čuo što se dogodilo? Prije tri dana svećenički glavari ubili su Isusa. A neke žene sada govore da je on živ!” Čovjek ih je tada upitao: “Zar ne vjerujete prorocima? Oni su napisali da će Krist umrijeti i da će uskrsnuti.” Nakon toga nastavio im je objašnjavati ono što su napisali Mojsije i proroci. Kad su došli do Emausa, učenici su pozvali čovjeka da ostane s njima. Dok su večerali, on se pomolio za kruh, a učenici su odmah prepoznali da je to Isus. Ali on je tada nestao pred njima.

Ta dva učenika zatim su brzo krenula natrag u Jeruzalem. Otišli su u kuću u kojoj su se okupili apostoli i ispričali im što se dogodilo. A onda se najednom u kući pred svima njima pojavio Isus! Apostoli u prvi mah nisu mogli vjerovati da je to Isus. No on im je rekao: “Pogledajte moje ruke, dodirnite me. Pisano je da će Krist ustati iz mrtvih.”

“Ja sam put i istina i život. Nitko ne dolazi Ocu osim preko mene” (Ivan 14:6)